Byli jste osvobozeni od hříchu. (Řím 6,18) - Citát z Bible na každý den

7. 3. 2018, KP

Mindfulness

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Jaké stanovisko zaujmout vůči tzv. Mindfulness (příp. také mindfulness meditacím, cvičení mindfulness, apod.). Je prezentováno jako cvičení všímavosti, při němž se člověk učil plně prožívat a soustředit na přítomný okamžik, druhotně na tomto základě pomáhá zvládat stres a negativní emoce.

V poslední době jsem zaznamenala poměrně rychlý vzestup toho trendu, dokonce se začíná propagovat i na různých fakultách vysokých škol (příkladem uvedu nejrůznější kurzy mindfulness pro studenty medicíny).

Z mně dostupných informací se domnívám, že metoda sama o sobě špatná být nemusí. Učit se uvědomovat si přítomný okamžik, plně být v „tady a teď“, to v křesťanství dobře známe, (dobrými učiteli nám v tom dodnes jsou např. tzv. otcové pouště). Je to jistě velmi prospěšná věc. Toto si zřejmě uvědomují i autoři a propagátoři této metody.

Řekla bych dokonce, že metoda je odpovědí na přirozenou touhu lidského srdce (prožívat „tady a teď je, domnívám se, lidská vlastnost, kterou jsme jaksi pozapomněli, a je dobré se k ní pokoušet navracet). Na druhou stranu, protože dnešní lidé se otázkám Boha (v křesťanském pojetí) spíše vyhýbají, také tato metoda, jak je dnes nabízena, není v posledku zaměřena k Bohu – našemu Stvořiteli, ale je obrácením se k sobě samému.

Do jaké míry to může být pro nás nebezpečné? Do té míry, do jaké budeme jejím prostřednictvím naváděni k tomu, abychom Boha v našem životě nepotřebovali. Dále bych byla obezřetná vůči lidem, kteří metodu nabízejí. Některé skupiny nebo lektoři zabývající se touto metodou, se dále mohou věnovat dalším metodám, které již nějaké zatížení mít mohou. Mám na mysli především reiki a další léčitelské metody. Dnes je bohužel takový trend, že lidé zabývající se jedním, mají ve svém repertoáru i jiné nabídky, které mezi sebou propojují a de facto tím předávají vše.

Samotná myšlenka učit se vědomě žít přítomný okamžik je velmi dobrá, osobně – jako křesťanka, bych však dala přednost tomu, hledat inspiraci v mém domovském prostředí, tedy v křesťanství, potažmo v církvi.

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my

Pomozme jedné z nás, která měla startovací čáru jinde než my
(19. 10. 2021) A přesto je optimistická a pozitivní…

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…