Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35) - Citát z Bible na každý den

6. 4. 2009, šape

Dříve jsem nepřemýšlela, že by má víra mohla být pochybná, ale teď...

Navigace: Katalog dotazů > Náctiletí - sexualita, vztahy > Hudba, škola, krize víry,...

Zdravím!
Poslední dobou mě zajímá jedno téma, které se týká stvoření světa a samotné existence nás a živočichů.

Nejprve se ale trošku představím. Jmenuji se ... a je mi 17 let. Ke katolické víře jsem vedena už od malička jak od svých rodičů, tak prarodičů a ostatních příbuzných. Na základní školu jsem chodila na církevní, takže i většina mých kamarádů a spolužáků byla věřících. Nevěřící žáci tam byli pouhou vyjímkou. Po této škole jsem ale přešla na střední, která už bohužel církevní není. Píši bohužel, protože jsem nečekala, jak to pro mne bude těžké.

To, co panovalo na škole základní, že bylo zcela normální, že všichni byli věřící, se teď naprosto obrátilo a jsem jediná "jiná" - věřící ve třídě. Příběh mého vypořádání s vírou a ostatními kolem mne je ale na jiné vyprávění. Nicméně sama pociťuji, že na základní škole to pro mne bylo mnohem lehčí, vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že by má víra mohla být nějakým způsobem pochybná, že si to jen nějací lidé vymysleli, protože si nedokázali vysvětlit různé věci atd. K takovýmto otázkám mě vedou až teď moji nevěřící spolužáci a kamarádi. Možná proto se v tom začínám více "pitvat". Nevím, jestli je to dobře. V Boha stále plně věřím a nechovám se jak ateisté, kteří po vás nejprve chtějí jasné důkazy, že Bůh opravdu je. Jako nevěřící Tomáš. Ale prostě mě zajímají věci, nad kterými jsem dříve vůbec nepřemýšlela a nezpochybňovala.

Teď už ale přímo k věci. Nedávno mne napadla myšlenka týkající se dinosaurů na zemi. Možná mě k tomu přivedl mladší bratr, který se o dinosaury tak trochu zajímá. Jde o to, že je známo, že dinosauři na Zemi byli. To se nikde nezpochybňuje. Tvrdí se ovšem, že pak díky nějakému meteoritu, který se střetl se Zemí, vyhynuli. Ano, tomu tak být může. Otázkou ale je, jak žili lidé? Žili lidé v dobách dinosaurů? Podle Bible by to bylo jasné a logické. Bible říká, že Bůh stvořil Zemi a vše na ní za pouhých 7 dní. Tedy je jasné, že všichni živočichové a lidé žili ve stejné době. Ale pak ten meteorit. Zahubil dinosaury a všechny další možné živočichy a tedy i lidi? Kde se pak vzali další, "noví" lidé? Bůh je musel stvořit znova. Světská teorie říká, že přežili různé buňky v moři atd a z nich se pak "vytvořili" živočichové. Takže mé jediné zdánlivé vysvětlení je, že Bůh opravdu stvořil svět a vše na něm za 7 dní, pak přišel onen meteorit, všechno zahubil až na některé buňky, ze kterých se "stvořili" opice a z nich se vytvořili lidé. Já se totiž snažím spojit teorii, že se lidé vyvinuli z opic s Biblí. Snažím se to nějak vysvětlit a spojit, podle mě se to vůbec nevylučuje.

Nevím, možná se v tom opravdu moc pitvám, ale zajímá mě to. Máte na to nějakou svou teorii? Nebo případně existují na toto téma nějaké knihy? Ráda bych si to přečetla, ničemu se nebráním.

A pak ještě jedna otázka, která mě taky občas popadá. A napadla mě v souvislosti s tím výše.: Kdo napsal Starý zákon? Tedy spíše kdo mohl napsat a vypovídat o Stvoření světa, když nebyli lidé? vysvětlení pro mne je, že to byl sám Ježíš. Ale ten se přeci objevuje až v Novém zákoně.

Musím přiznat, že asi nejsem správná znalkyně Bible. Nikdy jsem jí celou od začátku až do konce nepřečetla, a tak odpovědi na některé mé otázky jsou možná právě na vynechaných místech, které jsem nečetla. Jestli je to opravdu tak, napište mi prosím, kde bych to našla.

Děkuji mnohokrát za trpělivost a věřím, že se mi pokusíte alespoň na něco odpovědět.

Tvá víra má nyní šanci svléknout dětské šaty

Milá....,

jsem velice šťastný, že jsi napsala, to, co jsi napsala. Naše víra je určitým procesem. Prochází skrze některé kvalitativní zlomy. Jedním z nich právě procházíš. Tvá víra má nyní šanci svléknout dětské šaty, aby oblékla oblek dospělých. Děkuj svým spolužákům, kteří se ptají ze zájmu a ne proto, aby zmohli nachytat. Ber jejich otázky vážně, nehraj si na vševědoucí. Stávají se ti impulzem studovat, poznávat, hledat a také v neposlední řadě se více modlit.

Jestli chceš žít svůj život naplno, opravdově, jestli chceš usilovat ne o lacinou ale o náročnou krásu života, pak tě to něco bude stát. Řekla sis o knihy, které bych ti doporučil. Budu jimi prokládat své odpovědi.

První knihu, o které jsi psala, a kterou sis vlastně doporučila sama, je Bible. K ní je možné otevírat i některé další materiály, které ti pomohou pochopit, že autorů tohoto souboru textů je mnoho. Samotná Bible vznikala zhruba tisíc let. Jako zajímavou knihu bych ti doporučil lehký komentář k pěti knihám Mojžíšovým: Kol. ed., Pentateuch, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006. V nich se dozvíš i něco o své první otázce týkající se stvoření světa.

V církvi jsou dnes dva teologické proudy, které uvažují o stvoření světa. Buď to jsou tzv. kreacionisté (ti říkají, že Bůh stvořil svět během sedmi dní a po těchto dnech – 7 x 24hod – bylo vše, tak jak to známe dnes) a pak tzv. evolucionisté. Ti přiznávají, že určitý vývoj ve stvoření je, je vědecky ověřen. Jen nepřipouštějí Darwinovu teorii (jen teorii!!!), která je „mechanickou evolucí“, evolucí bez Božího rozumu (tomu se odborně říká „inteligentní design“). Zprávy o stvoření nejsou vědeckou literaturou přírodních věd, ale symbolickým vyjádřením toho, že Bůh je principem všeho. A tečka. Jak to bylo, je společným úkolem vědy (zajímal se o to např. Teilhard de Chardin) a teologie. Pro tuto teorii bych ti chtěl doporučit knihu Marka Orko Váchy Tančící skály nebo Návrat ke stromu života, která je psaná srozumitelněji než první mnou citovaná.

A v tomto bodě tě zanechám. Je řada na tobě. Myslím, že jsem ti vložil do rukou klíče, kterými už musíš začít sama otevírat dveře k odpovědím na své otázky. Kromě toho si neodpustím nabídnout ti kromě četby a STUDIA Bible také Katechismus katolické církve a Dokumenty II. vatikánského koncilu(http://www.ikarmel.cz/kniha/Dokumenty-Druheho-vatikanskeho-koncilu_10579.html). Tam se dozvíš velmi mnoho.

Kdo se ptá, dozví se. Využívej toho. Bůh (ať) ti žehná.

Kategorie otázky: Výklady jednotlivých pasáží Bible, Hudba, škola, krize víry,..., Pochybnosti a krize víry, Věda x víra, evoluce, Bible, jak číst, koupě,

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…