Máme jen pět chlebů a dvě ryby. Mt 14,17 (Mt 14,17) - Citát z Bible na každý den

2. 1. 2007, vko

Co se změnilo Ježíšovou smrtí na kříži?

Navigace: Katalog dotazů >

Změnilo se něco tím, že Kristus zemřel na kříži? Proč Bůh seslal Krista, abychom ho následně ukřižovali, když lidstvo stejně hřeší dál a proč po zmrtvýchvstání se Kristus neukázal veřejně, ale jen několika málo vyvoleným (udělal to přece pro celé lidstvo, proč tedy nepodal důkaz všem). A jak víme, že tito vyvolení pouze nechtěli navázat na jeho učení a podpořit ho prohlášením, že vstal z mrtvých.

Ježíšova oběť jednou provždy a za všechny


Pro odpověď na tvou otázku je třeba se vrátit do období Starého zákona. Co to znamená hřich, jak ho chápali staří Izraelité.

Hospodin chce chránit život a říká "nebudeš prolévat nevinnou krev"... "za prolitou nevinnou krev budu žádat krev tvoji"... ten kdo zabil měl zemřít, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost. Izraelité prinášeli za své hříchy oběti, aby usmířili Boha, který se hněvá, že někdo ublížil jeho milovanému tvoru. Správně měl zemřít ten kdo se provinil. Vin však bylo tolik, že Bůh povolil Izraelitům přenést vinu na zvíře (holoubě, jehně, kůzle, býčka) a to potom obětovat... Ježiš nám říká nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit. Respektuje tedy i tato obětní pravidla. Jestliže se Ježíš, který byl Boži Syn, vydal aby byl obětí kdo může dát oběť větší? Kdo může obětovat více než je Boží Syn? Další oběti krve jsou tedy zbytečné.... Tímto Ježíš Zákon dodržel a zároveň překonal... Ježíš však ustanovil před svou smrtí nová pravidla oběti... ve večeřadle pronesl nad chlebem a vínem slova "... Toto je moje tělo, které se za vás vydává... Toto je moje krev, která se prolévá za vás i za mnohé (ve významu za všechny), to konejte na mou památku." (Evangelium Marek 14 kapitola verše 21-24, Lukáš 22, 19-20, List Židům 9, 12-14 ...)

Chápeš už co znamená Ježíšova oběť? Byla přinesena jednou provždy, za všechny lidi, kteří zhřeší. Stačí se k této oběti pouze připojit a v její síle prosit o odpuštení hříchů... V zemích kde nepřijali Ježíše je běžná krevní msta prolitá krev příbuzného musí být pomstěna někdy i 7x. Křesťan nemusí požadovat náhradu krve za krev, ani přinášet krvavé oběti ani požadovat trest smrti. Od této povinnosti nas zprostil Ježíš.

Apoštolové ve zmrtvýchvstání Ježíše věřili natolik, že kvůli tomu byli ochotni zemřít mučednickou, mnohdy dost potupnou smrtí. Byli to většinou prostí lidé, kteří nežijí v nějakých abstrakních rovinách ale věří tomu s čím se setkali skutečně a určitě si nenechají vzít život pro nějaký abstrakní pojem. Dokonce to brali tak jasně, že nechávají o tom svědčit ženy(kt. přece byly u prázydného hrobu jako první) i přesto, že svědectví ženy v jejich době bylo zpochybnitelné (asi tak jako svědectví dítěte). Věřím, že je možné jim v tomto věřit.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Nevzdoruj svému štěstí - doporučujeme k přečtení

Nevzdoruj svému štěstí - doporučujeme k přečtení
(22. 7. 2021) Vzdor a lenost nám mnohdy brání na naší cestě ke štěstí... Co s tím?

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2021) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2021) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2021) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2021) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

of (2.8.2021, 10:42)

Už toho mám dost! (22.7.2021, 13:25)

(21.7.2021, 10:11)