Mons. Karel Herbst

Na dotazy čtenářů odpovídá biskup Karel Herbst

Karel Herbst se narodil roku 1943 v Praze. Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv a následně pracoval v lokomotivním depu Praha-střed. Při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium, po kterém nastoupil na bohosloveckou fakultu. Roku 1973 byl vysvěcen na kněze. V letech 1975-86 mu ale byl komunistickou státní mocí odebrán souhlas k výkonu duchovní služby, pracoval tedy jako čistič výkladních skříní. Mezitím tajně vstoupil do kongregace salesiánů Dona Bosca (SDB) a až do roku 1986 pracoval v ilegalitě s mládeží - především formou prázdninových pobytů. tzv. „chaloupek“ Po listopadu 1989 se stal ředitelem salesiánské komunity v Praze, spirituálem v kněžském semináři a následně administrátorem v salesiánské komunitě ve Fryštáku na Moravě. Roku 2002 ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským. Jeho heslo zní: Milosrdenství chci. Biskup je stále velmi oblíben mezi mládeží. Před nedávnem vydalo Karmelitánské nakladatelství jeho knížku: O Božím vedení. Několik textů z této knížky naleznete zde. (O saleziánech se více dočtete v knížce: "Dej mi duše" Saleziánská tradice.)

Jsme svobodné bytosti, anebo loutky? Ovlivňujeme svůj život my sami, anebo někdo jiný? Je pro nás Boží vedení "výhodné"? Proč procházíme mnohdy utrpením? Jak se nechat Bohem vést? Jak odlišit Boží vedení od vlastních představ? Zapojte se do internetového rozhovoru s biskupem Karlem Herbstem na téma „Boží vedení“, který proběhne ve čtvrtek 5.1.2006 od 15:00 do 16:00.

 


redakce www.vira.cz:
Ovlivňujeme svůj život my sami, anebo někdo jiný? Jsme svobodné bytosti, anebo loutky?
Mons. Karel Herbst:
Jsme svobodné bytosti, nejsme loutky. Nemáme ale neomezené možnosti. Protože jsme lidé, musíme přijmout mnohá omezení i vlastní zranitelnost.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:49)

redakce webu www.vira.cz:
Je pro nás Boží vedení "výhodné"? Proč procházíme mnohdy utrpením?
Mons. Karel Herbst:
Jsme smrtelní lidé. Mnohé utrpení je zahrnuto již v tom. To Pán Ježíš věděl, proto říká: Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe vezmi svůj kříž, pojď a následuj mne. Směřujeme k věčnosti. "Dokonalý" život nemůžeme čekat již v tomto čase.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:50)

redakce webu www.vira.cz:
Jak se prakticky nechat Bohem vést?
Mons. Karel Herbst:
Nechat se vést může ten, kdo zná Kristovo učení, jeho vůli, tedy Písmo svaté. A pak musí mít odvahu řídit se tím poznaným. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:50)

redakce webu www.vira.cz:
Jak odlišit Boží vedení od vlastních představ a tužeb?
Mons. Karel Herbst:
Vlastní představy a tužby nemusí být v rozporu s Božím vedením. Známe-li Boží zákon, přikázání, Rady evangelia atd., proč podle nich nejednat? Bůh nám bude žehnat. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:51)

redakce webu www.vira.cz:
Jaké části z Bible byste doporučil k tématu "Boží vedení, Boží vůle"?
Mons. Karel Herbst:
Boží vedení vidíme názorně na příběhu patriarchy Abraháma, který je vyzván, aby šel do neznáma. Učinil to, protože věřil v Boží vedení Gen 12,1n. V případě Mojžíšově je to snad ještě názornější, vždyť Bůh doprovázel v oblakovém či ohnivém sloupu vyvolený lid na cestě do země zaslíbené takřka osobně Ex 13,21n. Nový Zákon je jednou velkou ukázkou Božího vedení, zvláště evangelia, či ve Skutcích cesty sv. Pavla. Krom toho: Může slepý vést slepého? Lk 6,39; Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi Mt 6,10; Nemůže-li mě tento kalich minout, ať se stane tvá vůle Mt 26,42 či sv. Pavel: Abyste dokázali rozeznat, co je vůle Boží Řím 12,2 atd. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:51)

redakce webu www.vira.cz:
Jakou literaturu byste k tématu Boží vedení doporučil?
Mons. Karel Herbst:
Josef Augustyn: Praxe duchovního vedení; Thomas Merton: Duchovní vedení. Chcete-li ale poznat duchovní vedení v praxi, zkuste třeba knížku: Auclairová: Životopis Terezie z Avily. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:52)

Marika:
Ako ma clovek rozlisit, ci rozprava s Bohom, ale su to len jeho predstavy... Je dolezite rozlisovat tieto zalezitosti s niekym?? (duchovn. poradcom), alebo sa musi s tym clovek vysporiadat sam ?? Je vobec potrebne o tom rozpravat, ked takmer kazdy duch. poradca ma na dany problem iny nazor....
Mons. Karel Herbst:
Obrátím-li se v modlitbě k Bohu /též k Pánu Ježíši/, a oslovím ho, /prosby, chvály, díkůčinění/ , dojde ke kontaktu, spojení. Pak vás nesmí ani napadnout, že se jedná o vaše představy. Pochopitelně tento postoj vyžaduje víru z naší strany. Je dobré mít duchovního, který vám poradí či vás na cestě k Bohu doprovází. Pokud mu málo důvěřujete a zkoušíte proto různé, nakonec zabřednete do nejistot. Duchovní vůdce má být raději jen jeden. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:52)

Jan M.:
Má pro Bůh pro naši budoucnost "pevný plán", anebo svou budoucnost spoluvytváříme s Bohem my na základě našich rozhodnutí?
Mons. Karel Herbst:
Bůh by mohl mít teoreticky s námi pevný plán. Respektuje ale naše činění. To může být výborná spolupráce, nebo také bloudění daleko od Boha. Pak je projevem Boží lásky, že nad námi nezlomí hůl a zkouší to s námi stále znovu.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:54)

Lukáš:
Ako možem zistit co je Bozia vola?
Mons. Karel Herbst:
Čeho by se to mělo týkat? Zda krást nebo nekrást? To je přece jasné. Zda žít sobecky nebo nesobecky? Atd. Jestli se vám jedná o vaší cestu životem, modlete se, Bůh se přece ozývá ve vašem srdci.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:55)

Terka:
Existuje v křesťanství slovo osud, nebo se osud uplne ztotoznuje s Bozim vedenim...Ma Buh na vsechno vliv, nebo k necemu se pricinime i my? Dekuji.
Mons. Karel Herbst:
Bůh chce člověka zachránit, spasit. To je věc naprosto zásadní. Osudem lidé míní většinou něco jiného. Pokud by nám spadla ze střechy na hlavu taška a zabila nás, není třeba to svádět na Boha. Dá se snad po lidsku říci, že je v tom jistá osudovost. Ale i tehdy platí, že směřujeme k Domovu a Bůh je ten, kdo nás chce zachránit.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:55)

Frantisek Pech:
Proč církev podporuje, resp. usnadňuje zločinnost u svých věřících a sama rozhoduje o odpuštění bez znalosti všech okolností a schopnosti objektivního posouzení a bez znalosti trestně právní problematiky ? Co ji opravňuje ulevovat pachatelům trestných činů z řad věřících, kteří při zpovědi uvádějí jen jednostranný, zkreslený, subjektivní popis skutku ? Proč je mezi věřícími tak vysoké procento zatvrzelých lhářů ?
Mons. Karel Herbst:
Pokud jste nezakusil touhu po Božím odpuštění a nikdy nevyhledal kněze s prosbou o zprostředkování Božího milosrdenství, tak o těch věcech nemluvte, protože o tom nic nevíte a nerozumíte tomu. Zajímalo by mne, jakou statistikou disponujete při tvrzení, že je mezi věřícími vysoké procento zatvrzelých lhářů. Máte nějaké podklady? Nemíním dělat obhájce věřícím, ale jedno vím. Mezi nimi nejsou zloději, tuneláři, vrazi a podobná individua. Protože to s vírou v Boha nejde dohromady. Pokud vy sám někdy uvěříte, budete okamžitě mluvit, jednat, vyjadřovat se úplně jinak. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:56)

Pavel Lavický:
Chci se zeptat, jaký názor máte na toto: pravou ruku nechat aby ji držel Bůh, levou ruku ovládat sami.
Mons. Karel Herbst:
Na jednu stranu s tím nesouhlasím, protože Bůh nám nechává obě ruce volné. To souvisí s naší svobodou. Na druhé straně musím uznat, že moudrý člověk se Boha drží, sám hledá Boží ruku aby se mohl zachytit a držet se ho jako klíště. Neprohloupí. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:56)

Lída Křivancová:
Kájo, už ses vyrovnal s tím, že jsi biskupem? Co ti dělá největší radost a co starosti? Vyprošuju Boží požehnaní. Lída Křivancová (Studenec)
Mons. Karel Herbst:
Vyrovnal jsem se s tím. Člověk se celý život musí s něčím vyrovnávat, jinak by nemohl říkat Buď vůle tvá.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:57)

Bujoková Veronika:
jak tedy odlišit Boží vedení od vlastních představ?Děkuji
Mons. Karel Herbst:
Viz odpověď výše.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:58)

Helena S.:
Moc jsem o tomto tématu přemýšlela,vždy v konkrétních životních situacích.Jsou všechny dobré i špatné skutky, které člověk vykoná, předem určeny, nebo se rozhodujeme sami? Sv.Petr Krista třikrát zapřel,Kristus to předem věděl.Věděl,že ho Jidáš zradí.Rozhodli se pro toto jednání sami,nebo neměli jinou možnost-bylo jim to předurčeno? Kde začíná naše svobodná vůle?
Mons. Karel Herbst:
Jak by mohly být naše dobré i špatné skutky předem určeny? Uznejte, že je na vás, jestli uděláte ještě dnes nějaké dobro či naopak. Že Pán Ježíš věděl, co Petr udělá či co Jidáš udělá, to s tím není v rozporu. Bůh je skutečně vševědoucí. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:59)

:
Prosím, jak se mám nechat vést Bohem? Modlím se často, aby mi Bůh ukázal cestu a stále nedochází k nějaké změně: Chtěla bych být Bohu blízko, i když to někdy cítím, ale pořád to není pravé naplnění. Děkuji a přeji požehnaný rok. Marie.
Mons. Karel Herbst:
Nemám tušení, co chcete změnit a proč se vám to nedaří. Děláte dobře, že se za to modlíte. Cesta následování našeho Pána není snadná, jak už tu bylo řečeno. Proč by to mělo být ve vašem případě jinak?(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 13:59)

roky:
proc odsuzujete homosexualy kdyz je buh ve ktereho verite stvoril
Mons. Karel Herbst:
Neodsuzuji homosexuály, protože Pán řekl: nesuďte, abyste nebyli souzeni. A nemám jistotu, o čem mluvíte. Hovoříte o genetickém vybavení a životním nasměrování, nebo o hříšném způsobu života? V tom je podstatný rozdíl. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:00)

Miroslav Smejkal:
Souhlasite s moji teorii,ze prvni hrich Evy a Adama byl pro nas velikym darem.Poznanim dobra a zla nam byla dana svobodna vule, zda pujdem cestou Bozi,nebo cetou dabla.Je to velke oceneni a projev bemezne duvery.
Mons. Karel Herbst:
Dar svobodné vůle je skutečně projev bezmezné důvěry Boha vůči člověku. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:00)

Josef Prokop, Praha:
Vazeny a mily Monsigneure, vcera bylo 24.12.2005 a pod stromecek jsem dostal Vasi knizku O Bozim vedeni, kterou jsem dnes precetl jednim dechem. Ihned pote, co jsem ji docetl, objevil jste se prede mnou na televizni obrazovce v poradu Svatecni slovo a prednesl kazani, ktere mi prineslo ulevu v nelehke situaci, kdy na mne ze vsech stran dorazi protivenstvi. Protoze ted navic s radosti zjistuji, ze vedete tuto internetovou diskusi, s pokorou a uctou si Vas dovoluji poprosit, zdali byste se na primluvu Sv. Marie Panny, Sv. Michaela Archandela, Sv. Prokopa, Sv. Jiri, Sv. Josefa, Sv. Anezky Ceske a Sv. Cyrila a Metodeje nepomodlil za ochranu katechumenu a potrebnych v prazske arcidiecezi pred zoufalstvim a Zlem. Soucasne si Vam dovoluji poprat vse nejlepsi, pevne zdravi a pokoj do noveho roku. Josef Prokop, Praha
Mons. Karel Herbst:
Děkuji za vaše přání, rád se za vás a na vaše úmysly modlím již nyní.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:01)

Petr Procházka:
Dobrý den, pokud nás Bůh vede, pak to lze předpokládat ve "velkých" věcech, ale i v těch nejmenších. Jak poznávat Boží vedení v každodenním shonu a šedi?
Mons. Karel Herbst:
Mnoho lidí v každodenním shonu a šedi Boží vedení vůbec nevnímá. Zkuste se ale zastavit a říci třeba: Pane Ježíši, ještě že tě mám. V tu chvíli vnímáte i jeho blízkost, zprostředkovaně i jeho vedení. Záleží do určité míry také na nás. Za nezájem je odměnou prázdnota, za vstřícnost Boží požehnání. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:02)

Petr Procházka:
Dnes jsem četl jeden pěkný citát od Martina Bubera: "Nevím, kam mě Bůh vede, aler vím, že mě vede..." Nemusím se bát, že mě povede nějak "blbě"? Že mě nechá napospas "osudu"? Že mě nezvládne? Že se mu "vysmeknu"? Jak to dělat, aby to v mém životě nešlo "zugrunde"? Děkuji
Mons. Karel Herbst:
Naše životní zkušenost spočívá i v tom, že se Bohu můžeme vysmeknout, jako malé dítě mamince. Přesto se zase vzápětí k mamince vrací. Když to uvážíte s odstupem. Chtěl byste se vysmeknout? Pak můžete říci s apoštoly: Ke komu půjdeme? Bůh vás vede a pokud byste se mu vysmekl, vraťte se co nejrychleji.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:03)

Veronika :
Potřebuje od nás Bůh něco?To, čeho se bojíme máme dělat nebo nedělat?V relativním období vnitřního i vnějšího klidu máme očekávat, že nás v něm Bůh nenechá nadlouho zabydlet?Jak být trpělivý? Jak nechtít moc a zárovněň málo?Jak spojit touhu s pracovitostí?Díky za příklad života v radosti.
Mons. Karel Herbst:
Bůh od nás nepotřebuje "něco". Jeho láska potřebuje a hledá nás. Je jeho radostí, že nás zachraňuje a přitom ho to stálo umírání na kříži. I tam stačil lotrovi říci: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:03)

Majka:
V evangeliu často slýchám, že máme odpouštět.Jak k tomu přistupovat, když druhý odpustit neumí (já to tak cítím). Jak mám odpustit sama sobě? Jdou odpustit i věci, které ještě nebyly hříchem? Teď mám na mysli třeba to, když si nerozumím se svou mamkou a ona mi řekne, že mi odpouští i to co jí udělám někdy v jejím slova smyslu zlého. Děkuji.
Mons. Karel Herbst:
Říká-li to vaše maminka takto, asi vás má hodně ráda. Tak velikou láskou nás miluje Bůh, který nám odpouští donekonečna. To je právě důvod, který nás motivuje, abychom odpouštěli, nebo se to stále učili. Věříte-li, že vám Bůh odpouští, neměl by být velký problém odpustit m.j. také sobě. Věci, které hříchem nebyly, nelze odpouštět.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:04)

:
Jak se na nás dívá Bůh když hřešíme? Bude nás za to někdy trestat?Půjdeme před Boží soud?Budeme trpět po smrti, když na zemi činíme zlo a peklo a dostaneme se do pekla? Anna.
Mons. Karel Herbst:
Svatý Augustin řekl: Lidé opustili Boha a on je za to potrestal tím, že je nechal napospas sobě samým. Nic horšího se nám nemůže stát. To je obraz pekla - být bez Boha. Proto máme prosit o odpuštění, dokud žijeme a svou lásku se podle svých ubohých schopností snažit Bohu projevit, prokázat. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:08)

Marcela:
1)Dělám Kristu ostudu, když žiju sama, zatím co ostatní, věřící i nevěří, zakládají nebo již dávno založili rodinu? 2)Může moje uzdravování se ze sobectví trvat až do mojí smrti? 3)jak rozlišit ono:svěřuji se do tvých rukou Bože od svého utíkání se do izolace a vymlouvání se na vůli Boží? děkuji a přeji do nového času Boží požehnání, velmi si Vás vážím
Mons. Karel Herbst:
Být sama je ostuda? Třeba je to vaše povolání? Ze sobectví se skutečně všichni uzdravujeme až do své smrti. Někdo je na tom hůře, někdo lépe, ale týká se to všech. Izolaci nevyhledávejte, snažte se mít oči otevřené pro potřeby bližních. Modlete se!(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:08)

Jan M.:
Je nový rok, na člověka přicházejí různé myšlenky. Co s obavami o budoucnost - politika, ekonomika, ekologie... A navíc osobní život, vztahy...? Když vidím kolem sebe mnoho lidských tragédií, nevím, jak mohu být nějakým optimistou, co by uvěřil, že ho bůh vede ke světlám zítřkům... Jak to vidíte vy? Lze být optimistou a zároveň realistou???
Mons. Karel Herbst:
Pán Ježíš řekl: Ve světě budete mít soužení. Ale nebojte se, já jsem přemohl svět! Jan 16,33. To měl být důvod vašeho optimismu. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:09)

Brigita:
Ako mám vopred vedieť,či to čo chcem je v súlade s Božou vôlou.
Mons. Karel Herbst:
Záleží na tom, co chcete. Můžete chtít věc dobrou, nebo špatnou. Nebo můžete volit z několika věcí dobrých. Poraďte se s tím, kdo vás duchovně doprovází, pokud někoho takového máte. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:10)

Jitka:
Otče biskupe, děkuji za Vaši ochotu nechat se vést Bohem a vést ty druhé. Není vždycky snadné jít proti proudu... Nekladu otázku, asi tuším, co sama mám dělat, ale držím Vám palce a modlím se za Vás a také za to, aby u nás bylo hodně lidí - především kněží - ochotných nechat se vést :-)

:
Dobrý den otče, měl bych na Vás otázku týkající se poznání životního povolání v našem životě.Jak už vyplývá z názvu "povolání" je na boží prozřetelnosti k jaké činnosti v životě nás pověří, nebo kam nás dovede.Chtěl bych se zeptat co dělat v případě, když se člověk pro něco v životě rozhodne,např. protože touží po manželství a rodině, ale nakonec po několika nevydařených vztazích po kterých zůstane jizva na srdci rezignuje a je plný neklidu a bolesti.Přitom ho životní okolnosti nutí vyletět z hnízda, opustit domov,což je samozřejmě prospěšné.Co dělat, když nové hnízdo se teprve vytváří a člověk cítí, že sám nezvládne dokončit co svým rozhodnutím začal.Co dělat, když už člověk neví kudy kam a je zatlačen okolnostmi do kouta? Asi čekat a doufat v boží vedení, protože mu v podstatě už nic jiného nezbývá,ale jak je poznat?Připadá mi totiž, že se mi nedaří nic dotáhnout do zdárného konce ani vztahy ani osamostatnění a jsem ve vzduchoprázdnu.Kdy a jak bůh osloví člověka a proč ho táhne pouští?Jak poznat životní povolání?
Mons. Karel Herbst:
Toužíte-li po manželství, modlete se za hodnou partnerku. Asi zatím nepřišla ta pravá. Na závěr se ale ptáte, jak poznat životní povolání. Toužíte-li po manželství, jak píšete, jaké povolání chcete ještě hledat? Nedělejte ale ukvapené kroky. Bůh nás vede prostřednictvím našeho srdce. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:11)

Milan.stevko:
Dobrý den.Rád bych se zeptal, myslíte si, že to co se děje kolem nás,je pouze náhoda.Jak si pročítám svotou knihu Bibli...nalézám ve Zjevení přibližně od 12.kapitoli texty, které se velmi shodují s dnešní dobou. elý rok, denno denní katastrofy, hlad, násilí, zločinnost apod.A tak mě napadá otázka.Pouze jediní Svědkové Jehovovi toto také předpovídají ... a vychází jim to. Splní se i to co je v Bibli v 21.kapitole ohledně zvkříšení mrtvých a zničení zlých lidí na Zemi , a že tu zůstanou pouze ti dobří... Mají Svědkové Jehovovi pravdu ?
Mons. Karel Herbst:
Nedávejte prosím knihu Zjevení na první místo mezi knihami Písma. Zkuste napřed dobře poznat evangelia našeho Pána, pak budete natolik moudrý, že i slova Zjevení vám budou v rámci možností srozumitelná.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:11)

Jaroslav M.:
Co člověk má a nemá dělat, když svůj život odevzdal Bohu. Má si vůbec člověk stanovovat nějaké cíle v životě a v podnikání? Jsou situace ve kterých nevím jak se mám zachovat stále vidím jenom problémy starosti.Kolikrát zaberu udělám maximum,ale čím víc chci, tím víc se to potom bortí.Kolikrát se něco ukázalo, vypadalo to nadějně a najednou to splasklo jak bublina.Jsem přesvědčený,že čím více chci žít s Bohem, tím víc na mě zlo doléhá. Chci rozdávat radost a dobrou náladu, ale místo toho v poslední době (1,5 roku) přichází zklamání a beznaděj.Stále věřím, že Bůh to má pod svou kontrolou a z toho tunelu jednou vyjedeme do Božího světla.Hodně často je ta víra menší jak hořčičné semínko. Když je člověk v pohodě, tak se snadno věří.
Mons. Karel Herbst:
Přečtěte si 1Petr 1,6. Kdyby nebylo zkoušek, mysleli bychom si, jak jsme dobří. Zkoušky nás prověřují a i to negativní poznání je k našemu dobru. Hlavu vzhůru! Modlete se k Panně Marii.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:11)

ben:
Jak vede Bůh lidi, kteří o něm nevědí?
Mons. Karel Herbst:
To je jeho tajemství. Pro nás často překvapivé zjištění, jak dobrý může být člověk, který o Bohu nic neví. Na naši adresu řekl: Milosrdenství chci. Proto nesmíme nikoho odepsat. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:12)

ben:
Vede Bůh i lidi, kteří se mu nějak vzpírají?
Mons. Karel Herbst:
Nepřestane je mít rád. S těmi, kdo se vzpírají je to docela dobré. Nejhorší je lhostejnost. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:16)

Jana (Ostrava):
Otče biskupe! Jste pro mě vždy povzbuzením. Chtěla bych se zeptata, jak lze poznat, že pohnutka nebo myšlenka je právě od Boha a ne z mojí hlavy? Děkuji!
Mons. Karel Herbst:
Na to vám přesně neodpovím. Je totiž psáno: Jenom v Duchu svatém je možno říci - Ježíš je Pán 1Kor 12,3. Nepodceňujte se ale. Přijde-li dobrá myšlenka, buďto je to z vás, nebo od Boha. Obojí je krásné. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:17)

Iveta F.:
Dobrý den. Potýkám se s největší bolestí svého dosavadního života. Těsně před Vánocemi mi zemřel milovaný bratr - náhle, v plné síle, plný optimismu a plánů. Otec tří dětí, z nichž nejmladší je teprve třináctiletý. Skvělý člověk, celou rodinou milovaný, se sdrcem na dlani, vždy ochotný pomoci, pracovitý, ve své profesi odborník na slovo vzatý. Jak se s touto skutečností smířit? Je i tohle vůle boží - a proč?
Mons. Karel Herbst:
Některé zkoušky v našem životě jsou opravdu nesmírně těžké a velmi bolestné. Ujišťuji vás, že bratrovi v žádném případě není u Pána hůře než v tomto slzavém údolí. Otázka je, co pozůstalí, jeho rodina? S odstupem času poznáte, jak se Pán stará, i ta bolest trochu ustoupí. Písmo nás učí děkovat za všechno, až to bude jen trochu možné, zkuste to. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:18)

Marie Magdalena:
Jak jste Vy poznával Boží vůli, cestu svého povolání? Kdy Vás poprvé napadlo, že byste mohl být knězem a jak dlouho trvala cesta hledání? Děkuj. MM
Mons. Karel Herbst:
Pán mne zastavil a oslovil, když mi bylo 19 let. Stačilo na to pět minut v jednom jediném dni.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:18)

Eva:
Jak se díváte na to, když se člověk cítí sám a chce si pro budoucnost pomoci kartami či horoskopem?
Mons. Karel Herbst:
Ztrácíte zbytečně čas a ten je velmi vzácný. Upřímně míněná modlitba by vyřešila víc, než zkoumání budoucnosti.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:19)

PEPIK:
Dobry den. Co myslite o "Islamu"?, a jestli verite ze Mohamed je " Prorok" ? Dekuju predem.
Mons. Karel Herbst:
Islám vede své věřící k důkladnosti a důslednosti. To je podivuhodné. Vadí mi ale, že prezentuje Boha zlého a mstivého. Terorismus není dobrou vizitkou islámu a nelze to podceňovat. Náboženství, které funguje jako hrozba je strašné. Chválím Boha, že křesťanství nás učí jiným vztahům a bratrskému životu. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:19)

Petule:
Pozdrav Panbuh pane Biskupe, mam dotaz, ktery mne opravdu zajima - byl jste v detstvi telesne trestan? Za co, jak a cim? Myslite si, ze je vhodne takto deti vychovavat? V bibli nalezneme vety o metle apod. Dekuji.
Mons. Karel Herbst:
Byl jsem v dětství tělesně trestán pouze tatínkem, ale i to v míře omezené. Tatínek mne totiž měl rád. V Bibli jsou také věty o metle, ale především o lásce, trpělivosti, odpouštění atd,. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:20)

Lenka:
Dobry den, zajimal by mne vas nazor na vegetarianstvi. Jsem presvedcena o tom, ze prikazani "nezabijes" se nevztahuje pouze na lidi. Kdyz se zeptate sveho srdce, jestli je v poradku jist zive tvory tak jsem presvedcena, ze si musite odpovedet NE. Dekuji za vas nazor.
Mons. Karel Herbst:
Křesťanství vegetariánství nepropaguje. Proto se jednoznačně za váš názor nepostavím. Na druhé straně ale křesťanství radí ke kázni, sebeovládání. Maso požívané ve velké míře činí lidi příliš živočišnými. Z tohoto důvodu např. bratři trapisté maso nepotřebují.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:20)

Sylva:
Dobry den Otce Biskupe, zajimalo by mne, jestli mate rad biskupsky chlebicek. Ja ano:-) To jen tak na odlehceni, trochu humoru - rozumite ne?:-) Hezky den a mnoho stesti v zivote.
Mons. Karel Herbst:
Nejím sladké, proto ani biskupský chlebíček nemusím.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:40)

Jana Zdeňková:
Je možné lidskou svobodu nějak dokázat? Není naše svoboda jenom iluze?
Mons. Karel Herbst:
Jak byste jí chtěla dokazovat? Zkuste rozhodnout, zda budete milovat či nenávidět. Jistě to bude mít důsledky a odvodit to můžete právě jen z vašeho rozhodnutí. To může být podmíněné, nicméně, bylo to vaše rozhodnutí. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:41)

Mária:
Ako sa pozeráte na lásku dvoch dospelých, veriacich ľudí, ktorým stroskotali manželstvá? /alkoholizmus a tým spôsobená mentálna retardácia partnera/ . Cirkev rozvody neuznáva. Každý kto vstupuje do manželstva chce byť milovaný. Čo urobiť s tým, keď manžel miloval celý život len alkohol? Je to z mojej strany celibát, v ktorom som z donútenia. S mužom, ktorý by ma miloval, nemôžem zažiť lásku, pretože nie sme v manželskom zväzku. Mám to chápať ako trest za moje hriechy, alebo ako cestu nesenia svojho kríža, ktorý je každým rokom ťažší a ťažší. Ako sa k tomu mám postaviť, aby som kráčala po ceste k Bohu a bola pritom šťastná? Ďakujem za odpoveď. Mária
Mons. Karel Herbst:
Je velmi důležité vědět, koho si bereme. Jak říká Max kašparů, odložit před manželstvím růžové brýle. Přitom asi byla na startu nějaká chybička. Píšete, že kdo vstupuje do manželství, chce být milovaný. Znám spoustu snoubenců, kteří vstoupili do manželství proto, aby mohli milované osobě prokazovat lásku. Ani slovo o tom, že by chtěli být milovaní. A díky tomu nakonec milovanými jsou. I tato situace volá k nesení kříže, jak nás to učí náš Pán. Vím, že je to někdy velmi bolestné. Zkuste se obrátit na církevního právníka, aby přezkoumal, zda před uzavřením vašeho manželství bylo vše v pořádku vzhledem k platnosti vašeho manželství. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:42)

Zuzana:
nikoho nevede ani bůh ani osud, život ma každy takovy jaký chce , jen neni nic zadarmo-chceš být úspěšný, makej a budeš, atd...
Mons. Karel Herbst:
Nepřejete-li si, aby vám Bůh žehnal, třeba vám žehnat nebude. Není to škoda? Píšete, že nic není zadarmo. Boží láska je naprosto zadarmo, kdo ji pozná, považuje ji za největší životní obdarování.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:42)

Aleš:
Otče biskupe, jak vede Bůh lidi, kteří jednají zle a bezohledně. Poslední dobou se mi zdá, že pouze bezohlední, sobečtí lidé mají uspěch v naši společnosti. Vím, že se říká, že peníze nejsou všecno, ale bohužel jsou k životu v naši společnosti nezbytné. Jak Bůh ochraňuje svůj lid, nebo ho nechá na pospas svobodné vůli. Jaký je Váš názor na Medžugorii
Mons. Karel Herbst:
Jedná-li někdo skutečně bezohledně, zle a sobecky, těžko hovořit o Božím vedení. Tam, kde si člověk dělá co chce a třeba věci zlé, Bůh, který je láska, jeho svobodu respektuje. K Medžugorii bez komentáře jediné ověřené sdělení: Je dost lidí, kteří se tam obrátili, nově objevili Boha, nebo uvěřili. K tomu není třeba nic dodávat.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:43)

Ján:
Dobrý deň,prosím Vás o názor: Boh prišiel do môjho života asi pred 3 rokmi.Predtým som žil život v hriechu-opilstve a smilstve.Teraz hľadám Božiu vôľu,mám Boha rád.Neviem ale odolať svojím starým návykom a spôsobu života.Niekedy si myslím,že je to silnejšie ako ja.Klamem samého seba?Konám proti Božej vôli?Ďakujem za odpoveď a nech Vám Boh žehná.
Mons. Karel Herbst:
Je psáno, že kdo prosí, dostává. Proste a bude vám dáno. Bůh dělá zázraky. Modlete se k Panně Marii.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:43)

Míša:
Otče biskupe, jak poznám, že vyznávám tu správnou víru? Poslední dobou mám strašné pochybnosti ve víře... :(
Mons. Karel Herbst:
Zkuste se modlit k Panně Marii. Ona zná nejkratší cesty k jejímu Synu. Pomáhá a zachraňuje. Dokáže lidi i pochybností zbavit. Je to vyzkoušené. Víra je dar, musíte prosit.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:44)

Ivo Potůček:
Vážený Otče biskupe, jsem přemýšlející věřící, ale vlažný katolík, nejsem pesimista, ale často skeptik, který tvrdí, že ve svých základních vlastnostech se lidé mění pouze málo, ale mění se spíše kulisy. A s těmito kulisami se mění podstatně pohledy světa na víru, církev, morálku, právo atd. Těmto změnám názorů se nevyhnula ani církev, což mi působí problém, protože Boží zákony a Kristova pravidla z Evangelia by měly platit vždy a neměnným způsobem. Problém smyslu otázky o existenci či neexistenci Boha mi nečiní potíže nevěřícím vysvětlit, ale vztah Krista, církve a společnosti v jednotlivých etapách vývoje lidsta ano (z dnešního pohledu se činnost církve v dávné i nedávné minulosti může jevit velice negativně, což může zpochybňovat její výtky vůči dnešnímu konzumnímu životu). Děkuji Vám za Váš názor na Boží vedení církve a zúčastněných lidí v těchto situacích.
Mons. Karel Herbst:
Apoštolu Petrovi řekl Pán Ježíš: Ty jsi Petr, skála a na té postavím svou církev. Brány pekelné ji nepřemohou. Pán Ježíš si církev přál, protože skrze církev a v církvi se křesťané stávají božími dětmi. Je to jeho církev, Pánova, nebo minimálně Písmo říká, že on je její hlavou. Kdo ubližuje církvi /křesťanům/, ubližuje Kristu. Mezi Kristem a církví je propojení absolutní. A do tohoto společenství jsme zváni. Nic na tom nemění vaše poznámky o tom, že někdy někdo pochybil či byl špatným reprezentantem církve a Krista. Co je lidské, je bohužel lidské. Církev je ale Boží dílo. Proto je řečeno: brány pekelné ji nepřemohou. Usilujte o to, abyste nebyl katolíkem vlažným a skeptikem. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:44)

Ján:
Prosím o bližšie vysvetlenie state z Biblie: Gal 5:16-17: "Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; ony si navzájon odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli". Čo to znamená žiť podľa Ducha? Ďakujem za odpoveď.
Mons. Karel Herbst:
Také je psáno: Kde je tvůj poklad, tam ať je tvoje srdce Mt 6,21. Je-li vaším pokladem Pán Ježíš, rád budete žít, jak vám to radí. A to je život podle Ducha, jak se na něj ptáte. Jinak byste musel žít podle těla. Tělo má různé nápady. Možná znáte píseň Jaroslava Hutky: A když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem atd. V této oblasti obzvláště platí: bez Božího požehnání, marné naše namáhání. Proto je třeba se modlit. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:45)

HUSTEY JACK:
Přeji hezký den,znám velmi mnoho zajímavých lidí po celém světě,dokonce i Kurajšovce,je to jeden z nejbohatších rodů na Arabském poloostrově a píše se o nich i v Koránu,nejspíš i vy víte o koho se jedná.Zjistil jsem od lidí z arabských států jednu zajímavou skutečnost.Muslimové a křesťané se tam mají rádi jako bratři a sestry.U nás tomu tak není,máte nějaký program,který by toto sbližování mírně rozdílných vír pomalu nastoloval?Pokud ne ,jste o tom časem ochoten s muslimy jednat?(např Vaše návštěva mešity,potom muslimské projevy(umírňující napětí mezi oběma vírami) při staroboleslavských poutích atd...Dovolte ještě jeden dotaz:Vy osobně máte radši nevěřící,nebo muslimy?Jinak Vám přeji štěstí v Novém roce i v letech dalších a mnoho osobních i pracovních úspěchů:-)
Mons. Karel Herbst:
Pán Ježíš nás výslovně vybízí, abychom milovali své bližní. To jsou všichni lidé, nevěřící, muslimové atd. Obavy z muslimského světa ovšem jsou v posledních letech na místě. Teroristické útoky na nevinné lidi nesvědčí i ničem lidském a naprosto se nedomnívám, že se to Bohu líbí. Nikdo se proto nesmí divit, že toto náboženství momentálně vzbuzuje značné obavy. Je-li psáno Nezabiješ a přesto se dějí, prý ve jménu Boha, tak strašné činy, člověk musí začít pochybovat o laskavosti a dobrotě, porozumění, jak se o tom zmiňujete. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:45)

Helena:
Mám tyto otázky už dlouho a shodují se s těmi, které jste napsali v úvodním článku, budu moc ráda, když mi na ně pan Karel Herbstem odpoví, moc mi to pomůže, mám teď období těžkých situací a tak se má víra v Boha dost otřásá, pod tlakem okolností. Máma a sestra se kvůli neodpuštění se mnou nesešli na Vánoce ani na Nový rok. Mé otázky: 1.Jsme svobodné bytosti, anebo loutky? Ovlivňujeme svůj život my sami, a nebo ještě navíc něja zasahuje Bůh a jak? 2.Proč procházíme mnohdy utrpením, těžkostmi? 3. Jak se nechat Bohem vést? Jak odlišit Boží vedení od vlastních představ?
Mons. Karel Herbst:
Velmi stručně, protože na to už padly odpovědi. Jsme svobodné bytosti. Utrpení patří ke každému lidskému životu, jsme totiž zranitelní a omezení, jsme jenom lidé, tedy smrtelníci. Právě tato lidská ubohost by v nás měla vzbuzovat touhu přimknout se k Bohu, nechat se vést. Je třeba poznat Boží program, jak jej známe z Písma svatého, především z evangelií. Čím více se budete modlit a poznávat jeho učení, tím více se ve vás vše bude vyjasňovat. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:46)

kamila svobodová:
Máme úkol z dějepisu a já nevím jak mám říct co je to bible jak to mám říct?!
Mons. Karel Herbst:
Bible je kniha, ve které hovoří Bůh k člověku. Je to zároveň kniha, která objasňuje, kým je člověk. V návaznosti na Boha se stává tím, kým má být. Božím dítětem. Bible se dělí na knihy Starého Zákona a Nového Zákona. Nový Zákon má pro křesťany zásadní význam, protože v něm hovoří Pán Ježíš jako náš učitel, jako ten, který s jistotou nabízí záchranu. V Janově evangeliu řekl: Kdo ve mne věří, živ bude navěky. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:46)

Jana Tomaskova:
Prosim vas chtela bych sezeptat co nosili tri kralove predem dekuji za odpoved!!!
Mons. Karel Herbst:
Co měli na sobě nepovažuji za důležité. Přinesli zlato, kadidlo a myrhu.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:48)

elle skerritt:
dobrý den,zajímalo by mě něco víc,protože tu nic není!!nevěřím v boha,ale občas se pomodlim,a někdy mi to pomůže....něco o křestansví pro ty co nevěří!zdar
Mons. Karel Herbst:
Modlíte-li se, ke komu se modlíte, koho oslovujete v modlitbě? Pokud Boha, nebo Pána Ježíše, těžko můžete tvrdit, že jste nevěřící. Protože první důležité kroky k víře byly vykonány. Naučte se prosím modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria. A pak najděte někoho, kdy by vás trochu mohl vést, vyučovat. Je to důležité, zásadní. Děkuji Bohu za vás a za vaši dobrou vůli.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:49)

Tonda Ševčík 22:
Dobrý den pane Mons. Chtěl bych se Vás prosím zeptat, jak se vlastně k nám Bůh chová. V této tématice se pohybuju už celkem dlouho, ale pořád trochu bloudím. Všude čtu, že Bůh není zkoušen, a nás taky nezkouší...Jak se k nám teda vlastně chová, jakým způsobem nás usměrňuje... Jestli nás nějakým způsobem zkouší jestli obstojíme nebo ne. Děkuji
Mons. Karel Herbst:
První jistotu, kterou vám rád mohu z Bible sdělit: Je psáno, že "Bůh je láska". Má rád lidi. Stvořil svět pro lidi. Chce se s nimi přátelit. A protože jsme smrtelní, nabízí nám věčný život. Znovu zde opakuji, co řekl Pán ježíš: Kdo ve mne věří, živ bude navěky. Nebo jinde. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen. Spása = naše záchrana. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 14:49)

J.:
Prosím poraďte mi..Věřím tomu, že Bůh vede můj život a velmi ho miluji. Bohužel ale pociťuji nejistotu, zda církev v níž jsem vyrostla je pro mne ta správná. Zjišťuji, že svou víru prožívám zcela odlišně než ti kolem mě. Je špatné přejít do jiné církve (z pohledu lidí pravděpodobně ano, ale co v očí Božích)? Vždyť je Bůh všude, tak proč si myslet, že jen jedna církev je ta jediná a pravá...??? Děkuju za pomoc....
Mons. Karel Herbst:
Bohužel hovoříte jen obecně. Nemám tušení odkud a kam máte namířeno. Jako katolík vám mohu říci, že mi v této církvi nic nechybí. Církev žije ze svátostí a také z Božího slova. Píšete, že svou víru prožíváte jinak, než ti, kdo jsou okolo vás. Ti patří do jiné církve? Nebo znají jiného Ježíše? Každopádně vám poradím aspoň toto: Neopouštějte Pána Ježíše nikdy. S důvěrou se obracejte o pomoc k jeho nebeské mamince Panně Marii. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:07)

Helena :
Dobrý den, jak si vysvětlit Boží vůli v případě Jidáše? Ježíš měl podle Boží vůle zemřít, aby spasil lidi, takže vlastně Jidáš svou zradou splnil Boží vůli? Nebo je Jidáš jen obrazem lidí, kteří způsobí svým bližním nějaké utrpení, zaviní hroznou tragédii (např.smrt svému blízkému člověku)a pak už je navždy budou provázet kruté výčitky svědomí,pochybnosti,takže duchovně zemřou? Jidáš tíhu svého činu nedokázal unést, což je lidsky zcela pochopitelné, proč je tak odsuzován? Mohl přijít do nebe? Jak si v souvislosti s utrpením, zaviněním nějakého neštěstí vysvětlit, že bez Boží vůle člověku ani vlas z hlavy nespadne? Jak v té situaci neztratit víru, když zkušenost mluví proti víře? Jsou takové myšlenky projevem pýchy? Děkuji.
Mons. Karel Herbst:
Milá Heleno, Jidášovo jméno je spojeno se spoustou otazníků i mezi teology. Na stránkách Písma se o něm hovoří jako o zrádci, zároveň je nám líto jeho pochybných kroků. Hleděl na Pána zblízka, jak ho mohl zradit? Proto o něm Písmo hovoří jako o odsouzeném. Kdo ale může udělat výjimku ze zákona /z toho co je psáno/? Zákonodárce. My lidé nemůžeme a ani nesmíme stavět Božímu milosrdenství žádné překážky. My totiž ani netušíme, jak je veliké. Jen se podívejte na Pána Ježíše, když úpěnlivě prosí: Milosrdenství chci Mt 9,13.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:07)

Josef Stehlík:
Ježíši odevzdávám se do Tvých rukou.... co všechno musí tomuto vážně myšlenému odevzdání se předcházet,abych tato slova mohl říci s naprostou upřímností, radostí,pravdivě a svobodně?
Mons. Karel Herbst:
Totální odevzdání se předpokládá, že ať se stane, co se stane, nebudu brát slovo odevzdání zpátky. Na to musí mít člověk velkou víru a hodně lásky. Budete-li mít Pána Ježíše hodně rád, vaše srdce vám napoví, zda můžete něco takového vyslovit. Pak se toho nebojte. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:08)

Karolina:
Pročítám dotazy na Vás a zjišťuji,že lidé jsou ochotni na základě Vašich odpovědí měnit i svůj rodinný stav.Kde v sobě nacházíte tu víru,že těmto lidem můžete radit?Zcela jistě víte,že Vaše odpovědi jim můžou změnit i život.Neděsí Vás ta moc?Děkuji za odpověď
Mons. Karel Herbst:
Jistě jsem nikomu neradil tak, aby na základě mých odpovědí měnil rodinný stav. Nemám žádnou moc. Proto mě neděsí ani vaše slova. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:08)

Martin :
Dobrý den, chtěl bych se vás kam až může věřící či nevěřící zajít při hledání Boha v sobě. Někomu v tom pomohou meditační techniky, jinému jóga nebo halucinogenní droga. Je lepší Boha v sobě nepoznat vůbec anebo ho poznat pomocí výše uvedených metod ?
Mons. Karel Herbst:
Radím, abyste Boha nehledal za pomoci různých technik, které zmiňujete. Mohl byste se setkat s přeludem a ne s Bohem. Víra je dar. Díky víře můžete Boha objevit. On se pak stává tím největším obdarováním vašeho života. O dar víry je třeba pokorně prosit. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:09)

Marie:
Jak se díváte na dnešní dobu? Lidé jsou bezohlední, často jim jde jen o peníze a moc.Tím myslím i naše politiky, kteří asi nevědí jak žijí lidé níže postavení. Děkuji.
Mons. Karel Herbst:
Proto nám radí Pán Ježíš, abychom se chovali jako Děti Boží. A říká že jsme ve světě, ale ne ze světa. Chování některých politiků je někdy jako strašný přízrak. Kolik pýchy a arogance. Je to názorný příklad, abychom věděli, čeho se máme vyvarovat. Jako negativní příklad nám to může posloužit. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:09)

Anna Marie:
otče, jaký máte názor na soužití dnešních mladých před svatbou tzn.že spolu žijí a svatbu oddalují, my rodiče s tím nesouhasíme, říkáme jim to, ale oni na nás nedají, zavrhnout je nemůžeme ani nechceme, takže situace je neřešitelná a jsme nuceni tuto skutečnost přijmout a vyčítat si sami selhání ve výchově.......
Mons. Karel Herbst:
Také nesouhlasím, aby spolu před svatbou mladí lidé žili jako muž a žena. Jednoduše proto, že si před veřejností ještě nic neslíbili. Někdy si dokonce ani nic slibovat nechtějí a žijí vůbec bez svatby. Těžko ale může na veřejnosti muž před druhými při představování říci: To je moje žena - a naopak. Na základě čeho? Nejsou mužem a ženou, nechtějí se vázat, nechtějí si nic slibovat. Podle hesla: Nějak to dopadne. To není zodpovědné. Také proto církev považuje manželství za svátost. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:21)

:
Dobrý den, jsem věřící a někdy se mi stává při mši svaté taková věc, že pochybuji, zda je to všechno co se při mši odehrává pravda?Pochybuji, ale přesto vím, že bez víry bych byla jinde, moc mi pomáhá.Co s tím mám dělat.Díky. Marie
Mons. Karel Herbst:
Co se vám zdá nepravdivé? Vrcholné tajemství spočívá v tom, že Pán Ježíš v podobě chleba a vína přichází mezi svůj lid. Boží lid. On přece řekl: nebudete-li jísti tělo syna člověka a píti jeho krev, nebudete mít v sobě život. Moje tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Zde nejde jen o to, co církev učí, ale o to, co nám říká sám Pán a předává jako poklad k věření. Opíráme se přímo o jeho slova. Za dva tisíce let má církev vyzkoušené, jaký poklad ti vskutku je. Nic vzácnějšího nám zde Bůh nemohl zanechat, když říká, to čiňte na mou památku. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:21)

Ruda:
Není alibistické si myslet, že nás vede bůh, složit ruce do klína a nechat se živit? Není alibistické, dělat podrazy a jen tak se z toho vyzpovídat?
Mons. Karel Herbst:
Vy někoho takového znáte? Kdo složí ruce do klína a nechá se živit? Kdybyste uvěřil, že Bůh odpouští a sám ho o odpuštění poprosil, třeba byste z toho měl také velkou radost. Je hrdinské uznat a vyznat svou vinu. Nepotřebujete to? (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:22)

JZ:
Pane biuskupe, díky za Vasi milou knížku "O Božím vedení". Moc se mi na ní libí, že je krátká :-), ale jasná a výstižná a že se dobře čte! Zeptám se: je něco, co byste ve svém životě zpětně změnil, kdyby by to šlo?
Mons. Karel Herbst:
Za to, že mne Bůh vedl po cestě, která se mi někdy nezdála, musím zpětně jen a jen děkovat. Co bych zpětně měnil? Jediné: Měl jsem Boha více milovat, měl jsem se více modlit a více děkovat. A přece ještě jedna věc. Měl jsem více poslouchat mou maminku. Zpětně jsem musel uznat, že měla vždy pravdu. Mladý člověk si ale kolikrát myslí, že s takovou moudrostí nelze obstát v dnešním světě. Chyba! Měla vždycky pravdu. Ale to člověk pochopí, až zestárne. Moudrost, jak je vidět, není zadarmo. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:22)

Michal Škvařil:
Ahoj Kájo, zdravím Tě ze Synalova i s celou rodinou. Mám na Tebe 3 dotazy. 1.Víš, co je to radost? 2.Je Tvým osudem Bůh? 3.Co je úkolem člověka na zemi a jak to poznáš? Děkuji, s přáním radosti a pokoje Michal Škvařil, Synalov
Mons. Karel Herbst:
Vím co je to radost právě proto, že se mi jí v posledních letech moc nedostává. To bude jistě chyba. Ale co se dá dělat. Bůh je mým osudem a to tak silně, že jsem si nikdy nemyslel, že to bude až tak. Ale proč se divit? Když jsem před více než třiceti roky řekl: Zde jsem, s čím jiným se dalo počítat, než že mne Bůh vezme za slovo. A to bývá u každého trochu jinak. Úkolem člověka na zemi je být Božím dítětem, děkovat za Boží milost a sloužit. Nežít jen pro sebe. A nakonec se i těšit do Božího království. To učí církev a Pán Ježíš dokud zde na zemi byl. To není třeba složitě poznávat. To je jeho odkaz. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:33)

Pavel Bachmann:
Věřím tomu, že každý opravdový křesťan žije v Kristu. Ale je pro něj velmi důležité, si uvědomit, že je skutečně Božím dítětem. Tzn., že je částí Pána Ježíše, jsou mu odpuštěny všechny hříchy (i ty budoucí) a vše co dělá si Bůh používá (ať dobré nebo špatné věci). Jaký je na to Váš názor, pane biskupe? Děkuji za odpověď
Mons. Karel Herbst:
Je psáno, to říká svatý Pavel: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Pavel si mohl dovolit, něco takového říci. Kristus totiž v nás žije do té míry, jak mu to umožníme. Ve Zjevení je též psáno: Stojím u dveří a klepu a kdo uslyší hlas můj k tomu vejdu. Záleží na nás jestli ho necháme stát za dveřmi, nebo mu otevřeme. Otvíráme mu třeba rádi, ale aby zůstal nastálo, to se zdá přece jen nepohodlné. Mohl by nám příliš mluvit do našich věcí. Je tedy na nás, jak to s ním opravdu myslíme. Být skutečně Božím dítětem znamená, že Boží přítomnost nás za všech okolností těší. Že to tak opravdu chceme. S tím pak pochopitelně souvisí i odpouštění našich vin. To Ježíš koná rád. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:34)

Jiřina:
Vážený otče biskupe, nejsem již mladá, ale moje cesta s Bohem začala až před 13 lety, pomohla mi na ni vstoupit těžká nemoc a dobří přátelé.Jsem na ní moc ráda. Bůh mi denně ukazuje lidi, kteří potřebují pomoc, tak jako já. Citím, že jim dokážu trochu pomoci, byl mi dán dar vcítění a komunikace, ale... Žiji mnoho let v manželství s alkoholíkem a to je ubíjející. Jak poznat Boží vůli? Mám věnovat zbytky svých sil jemu a tomu nikdy nekončícímu boji s alkoholem, nebo sloužit lidem, kteří o pomoc stojí? Vím, že je to těžká otázka, ale ocením Váš názor. Mnozí lidé, kerých si vážím, mají názory naprosto odlišné. Děkuji Vám za tuto Vaši službu. S úctou Jiřina
Mons. Karel Herbst:
Sloužit lidem, kteří o vaší pomoc stojí je jistě dobrá věc, ale opustit kvůli tomu vlastního muže, který možná také potřebuje pomoc, to by být nemělo. Pochopitelně s výhradami. Některý alkoholik je schopen zničit vše, i svou ženu. To od nás Pán nežádá, sama musíte posoudit, jak to je s vaším mužem. Mnohé ženy takový kříž nesou, ale mnohé by ani nenapadlo, vzít zpátky slib, který kdysi daly. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:39)

Martin Svoboda:
Ahoj Kájo! O tomhle tématu z jistého úhlu pohledu právě v posledních dnech přemýšlím, tak se moc těším, že zrovna k tomu zazní také něco od Tebe. Zrovna nedávno mě oslovila myšlenka, že jaksi možná ta Boží vůle často je tak, aby jsme my sami rozhodli, jak daná věc má být. Smysl mi to celkem dává - že jaksi ta lidská SVOBODA je asi větší dar od Boha, než nám často dochází, nebo snad dokonce trošku nad naše chápání. Jestli to ale takhle nějak je, tak mi to trochu nesouhlasí s tím, co se mi zdá taky správné a rozumné - totiž snažit se hledat právě tu Boží vůli a prosit o ni, o světlo k správnému rozhodnutí... Jestli je ale pravda to první, tak to ale pak člověk může mít trochu pocit, že to prošení o světlo a naplnění Boží vůle může trochu postrádat smysl... Že prostě Bůh nám v našem rozhodování stejně nepomůže. Nebo pomůže? Anebo viděno jinak - kde je ta rovnováha, mezi zdravou "zodpovědností" - "přijetím své svobody i se vším, co z mých rozhodnutí plyne" na jedné straně, a tohou po naplnění Boží vůle, po tom, aby On sám řídil mé kroky života - na straně druhé? Anebo tyhle dvě věci nejsou v protikladu? Martin Svoboda P.S. Chtěl jsem Ti, Kájo, ještě říct, že jsem Tě moc rád v posledních dnech po dlouhé době zase potkal. Vždycky, když Tě vidím, tak mám hned aspoň o stupeň lepší náladu! :o) Tak Ti chci, a taky Pánu Bohu (přestože Ty sám jsi jistě svobodná bytost - nicméně určitě také dar od Boha lidem kolem sebe :), za to moc poděkovat! Za to že jsi, a jaký jsi. Howgh!
Mons. Karel Herbst:
Máš pravdu Martine, že Boží vůle je skutečně tak, jak jsme my rozhodli. Proto se nám také někdy do zásadního rozhodování nechce. Je to velmi odpovědné. A projev úžasné Boží důvěry. Moc tě zdravím Karel(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:40)

Marie:
otče,modlím se za Boží vedení,ale ve chvílích ,když se rozhoduji o něčem ,zjistím,že to nebylo dobře.Vnímám špatně Boží vedení.
Mons. Karel Herbst:
Nemusí to vůbec být špatné vnímání Božího vedení. Chybami se člověk také učí. Někdy jsme přesvědčeni, že děláme dobře, ale ukáže se, že to tak není. I tak nás Bůh vede. Důležité je vzít si poučení z toho, co mělo být jinak.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:43)

Simona Kateřina:
Chtěla bych se zeptat, jak poznám, jaký má pro mě Bůh úkol nebo poslání. Teď nemyslím otázku povolání, tu mám třeba vyřešenou :) ale jsem na rozcestí. Čím se mám řídit? Díky za odpověď.
Mons. Karel Herbst:
Když máte otázku povolání vyřešenou, na jakém rozcestí můžete být? Nemohu radit, když nevím oč jde.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:45)

Lída Křivancová:
Kájo, nemám žádnou otázku. Jen přeju vše dobré, hodně sil. Ať pořád dokážeš lidi povzbuzovat a sám jsi otevřený duchu svatému. Lída ze Studence
Mons. Karel Herbst:
Ahoj! Kája(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:46)

Potružáková:
Jak se vyrovnat s výčitkani svědomí? Zemřela mi maminka, už to bude rok,a já se stále hroutím. ˇcekali jsme, až se uzdraví ze své choroby, deprese, a ono to zatím bylo to nejhorší. Moc jsme jí nepomohli, dokonce jsem nezajistila ani zpově´d.
Mons. Karel Herbst:
Říkává se, že každý má jen dva rodiče a na získání zkušeností s umíráním je to poněkud málo. Mnoho lidí má podobné výčitky. Teď je ale maminka u Pána, je jí dobře, proč se tedy nadále trápit?(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:47)

Jiří:
Milý pane Herbste, zajímalo by mne, jaké části bible máte v oblibě, které verše s oblibou čtete? Jak vnímáte Knihu Jób? Který z biskupů je Vám osobně blízký? Děkuji za odpovědi.
Mons. Karel Herbst:
Který z biskupů je mi osobně blízký snad bych ani neměl říkat, ale chcete li jednoho tak, Josefa Kajneka. Miluji evangelium svatého Lukáše. Kniha Job je příliš smutná, filosofická a Job trpí... (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:49)

Radek:
Vazeny pane biskupe ve sve odpovedi Jane (z Ostravy) pisete, ze myslenky mohou byt z Boha, anebo od nas samych a ze oboji je krasne. Ale dle meho muzou byt myslenky i od Zleho, pokusitele.... Nebo se mylim?
Mons. Karel Herbst:
Myšlenky mohou být také od pokušitele. Proto je důležité, zda se držíme Pána Ježíše. Kde je On, tam je pokušitel předem poražen.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:52)

Robert Müller:
Otče biskupe, trápí mě otázka účinnosti a tím i role modlitby. Vůle Všemohoucího, totiž věčného, je neměnná. Tedy ještě něž jsem se narodil, existovala Jeho vůle, co se mnou bude. Jak do toho tedy mohu vstoupit vlastní modlitbou? S Pánem Bohem, Robert
Mons. Karel Herbst:
Tím se dostáváme k otázce předurčení. Bůh jistě od věčnosti věděl, kdo jsem a co budu dělat. A už bychom mohli naší svobodnou vůli škrtnout. Ale na vás opravdu záleží i na vašich rozhodnutích. O tom se můžete přesvědčit sám. Mám-li se rohodovat dobře, je třeba se modlit. Vím, že v této formě je to dost zjednodušené, ale jak jinak na pár řádkách. Děkuji za pochopení.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:54)

Tereza:
Dobrý den, píšete, že pro Vaše rozhodnutí stát se knězem stačilo pouhých pět minut v jediném dni! To mě fascinuje! Já jsem typ člověka, který se ptá Boha na to, jak zní jeho vůle, a když se mě už zdá, že slyším odpověď, ptám se, je-li to odpověď od Boha nebo jen výplod mé fantazie. Jak to rozpoznám? Děkuji!
Mons. Karel Herbst:
Tak, jak jsem to mnohokrát naznačil. Ve svém srdci. Jsou ale různá rozhodování a uznávám, že to někdy může být složitější. V mém případě to bylo jednoduché. Jít za Pánem a sloužit mu? Řekl jsem to chci a bylo...(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:57)

Martin:
Otče biskupe, připadá, jako by jazyk Bible byl jazykem dávných předků s jejich způsobem života a navíc i překlad např. s hebrejštiny nebo aramejštiny nemusí již z důvodu rozdílu výstavby jazyků být přesný. Jak potom z překladu Písma správně poznat Boží vůli pro dnešní svět? Děkuji za odpověď.
Mons. Karel Herbst:
Bůh dobře ví, že se musíme spokojit s překlady, jak je to kterému národu dáno. A uznejme, když je některý překlad krásný, jak to ještě povznáší. Je posláním biblistů, aby vysvětlovali, dolaďovali, upřesňovali...(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 15:58)

Michaela:
Co bude církev dělat s bolestí lidí, kterým se nevyvedlo manželství, přestože se snažili? Například spolu chodili několik let, snažili se poznávat v nejrůznějších situacích, být takoví, jací jsou, sdílet se, být otevření, modlit se....a přesto v manželství po čase zjistí, že si už nemají co říct, přijde nevěra, alkoholismus, domácí násilí...? Tedy věci, které ani jeden u svého partnera nečekal a často ani nemohl poznat... Jeden z nich nebo oba se chteji rozvest, a pro křesťana - katolíka to znamená doživotní celibát. V jakékoli jiné oblasti života má člověk právo na chyby, ale v téhle ne? Přestože udělal všechno, aby vstoupil do dobrého manželství a žil v něm dobře?
Mons. Karel Herbst:
Ptáte se mne na věci, které mou kompetenci přesahují. Jasko farář bych ale takové lidi podpíral, miloval je, sloužil jim a dělal vše pro to, aby nezahořkli. Některá manželství by se rozvádět nemusela, Škoda, že to mnozí pocvažují za řešení nesnadnější, ale každé manželství je trochu jiné....(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:00)

TL:
Dobrý den, jak poznám ten pravý okamžik, kdy už musím udělat nějaký konkrétní krok a nečekat, až dostanu ještě jasnější znamení? Bojím se, že tu chvíli prošvihnu a ztratím tak svou šanci...Moc díky.
Mons. Karel Herbst:
Snad to není tak dramatické. Když vám ujede vlak, počkáte na další. I Bůh dává stále nové příležitosti. Pochopitelně, donekonečna se vše odkládat nemůže, náš čas na této zemi je omezen.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:02)

Anna:
Vážený otče biskupe, chtěla bych znát církevní pravidla, která mají kněží dodržovat, když jim někdo z věřících předloží, že k němu promlouvá Pán. Jistě taková pravidla exitují.Jaká jsou? Děkuji za odpověď.
Mons. Karel Herbst:
Žádná oficiální pravidla tohoto druhu neznám. Je jediné, kterému se říká pastorační moudrost. V některých farnostech jsou ženy, které mají dvě zjevení za týden. Co si o tom myslet? Určitá obezřetnost v této oblasti je nutná. Nakonec, to co je od Boha se prosadí, pokud si to Bůh přeje. To se ovšem týká nepatrné menšiny, jak nás zkušenost a zmíněná pastorační moudrost učí.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:06)

Michaela:
Můžu mít dobrý vztah k Bohu i bez Marie? Vadí mi někdy až přehnaná úcta k ní. Někteří katolíci se místo ke Kristu modlí k Marii, děkují Marii, klekají před sochou Marie...děsí mě to. Beru,že je to jejich osobní zbožnost, mají na to právo. Ale možná by se měli divat i na to, co to dela s lidmi kolem.
Mons. Karel Herbst:
Mnoho lidí má dobrý vztak k Bohu bez Panny Marie. To se týká především bratrů protestantů. Katolíci ale dobře vědí, že se nemáme zříkat ničeho, co nám nabízí Pán Ježíš. Když z kříže volá k Janovi hle tvá matka, znamená to pro věřící katolíky aby Pána Ježíše poslechli a Pannu marii o pomoc prosili. Ona zná k svému synu ty nejkratší cesty. Ona mu nejlépe rozumí. Proč si nenechat poradit od té, která chovala Pána Ježíše ve svém náručí a Bůh jí ten úkol svěřil. Nemáme tušení, jaké požehnání přináší přátelství s Pannou Marií.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:11)

Marie:
Dobrý den, chtěla jsem se vás zeptat, proč bych se měla jako křesťan modlit k Panně Marii? Nestačí modlit se jenom k Bohu? Vždyť on sám v Bibli říká, že svou slávu nikomu nedá (Iz 42,8) - což mi přijde v rozporu s uctíváním a pobožnostmi k Panně Marii, a jinde, že "je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš" (1 Tim 2,5). Jak mám rozumět tomu, že často slýchám, že Pana Maria je "prostřednice všech milostí"? Znám hodně protestantů, kteří mají Pannu Marii v úctě, velmi si jí váží, ale nemodlí se k ní a nemyslím, že by byli o něco ochuzení anebo my naopak o něco obohaceni. Proč se modlíte Vy k Panně Marii? Děkuji. Pěkný den!
Mons. Karel Herbst:
To je otázka osobní zkušenosti. Pannu Marii nám nabídl za matku její syn Jažíš kristus. On ví co dělá. Tak tomu rozumí katolická církev na základě slova k Janovi, které řekl Pán Ježíš. Hle, tvá matka. To neznamená jen ujmi se jí, a starej se o ní. To znamená: uvidíš, do jaké péče tě svěřuji a jaké rady na své cestě obdržíš. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:16)

Hana:
Nepřipadá Vám, že je to s tou vírou u nás tak trochu beznadějné?Víte někdy mi připadá, že se k sobě lidé chovají čím dál hůř a pak si nedokážu vysvětlit tu vysokou "návštěvnost" v kostelích - kde ty lidi teda jsou?Když se zdá, že křesťanů přibývá?
Mons. Karel Herbst:
Nemyslím si, že křesťanů přibývá, ale může se to stát. Třeba se toho již nedožiji, ale proč ne. Je psáno jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě Bože. Když člověk zjistí, o jaký pramen se jedná, už nic jiného pít nechce. Beznadějné by to bylo, kdyby hlavou církve nebyl Pán Ježíš. A on nám mnohokrát říká: Nebojte se.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:19)

Jiri Pavlicek:
Ahoj Kajo, zdravim z Ameriky! Diky moc za Tvoji knizku! Ono na realnych zkusenostech ze zivota je to Bozi vedeni nejak lepe videt nez v teoretickych uvahach. Diky Ti moc za vsechno! Jirka
Mons. Karel Herbst:
Jiří, moc tě zdravím a žehnám ti! Karel(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:21)

Jaroslav Veselka, Lovosice:
Vážený a milý otče biskupe, nemám otázku, ale rád využívám této příležitosti, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a zavzpomínal na naše společná putování na různá poutní místa v naší vlasti a za vše Vám poděkoval a vyjádřil Vám svojí podporu v modlitbě.- Zdravím a vzpomínám. P.S.Když se před časem rozhodovalo, kdo obsadí biskupský stolec naší diecéze, doufali jsme, že to budete vy...
Mons. Karel Herbst:
Přeji vám vše dobré, karel Herbst(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:24)

Jan Lipšanský:
Milý Otče, jak vzpomínáte na své působení u sv. Terezičky? A proč se již nikde nedá sehnat Vaše kniha? :-)
Mons. Karel Herbst:
Pokud vím, je již rozebraná, ale zkuste to ještě v zásilkovém obchodě karmelitánů www.iKarmel.cz.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:24)

:
Jak se máte
Mons. Karel Herbst:
Děkuji za optání. jde to. Karel herbst(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:24)

náboženství V.Pavlovice:
jak vlastně bůh vznikl
Mons. Karel Herbst:
Otázka, na kterou vám nedá odpověď žádný člověk a rohodně se nemáme ptát, jak Bůh vznikl. Je-li Věčný. Ale jak může smrtelník rozumět tomu, kdo je věčný.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:25)

Honza:
Otče biskupe. Na svátek Křtu Páně se čte evangelium, ve kterém sv. Jan svědčí o Kristu, že bude křtít Duchem svatým. Co to podle Vás znamená, že jsme pokřtěni Duchem svatým? Díky za odpověď a požehnaný nový rok
Mons. Karel Herbst:
Všechno, co se děje v církvi a je to významné, děje se za asistence Ducha svatého. Při křtu je jasně řečeno: Křtím tě ve jménu Otce, i Syna a teď: I Ducha Svatého!(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:27)

PETRA:
Dobrý den,co si myslíte o vyvolených.MÁM PĚTILETOU DCERU A NEVÍM,JAK JÍ VYSVĚTLIT,CO JE TO SEX.
Mons. Karel Herbst:
Pokud jde o vyvolené, nevydržel jsem se na to dívat ani minutu, proto je pro mne obtížné hodnotit to hlouběji. Ale domnívám se, že křesťané nemohou vnímat či se bavit způsobem zábavy, který je napsorto pokleslý. Jistá něvěřící paní řekla v mé přítomnosti. Kam se ještě propadneme. To je úroveň.... Když mi bylo 5 let, tak nám nikdo nic o sexu nevyprávěl a myslím že jsme nepřišli v tu dobu o nic zásadního. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:28)

Hana:
Jak mám číst Bibli, abych ji skutečně porozuměla? je na to nějaký návod?
Mons. Karel Herbst:
Začněte nějakým evangeliem, pak Skutky apoštolské, pak třeba ze St. Zákona Genezi a Exodus, a další evangelium, třeba Markovo. To první by jistě mělo být podle Lukáše. Spoustu podnětů naleznete právě na tomto webu- www.vira.cz, kde si můžete nechat zasílat i kratičký citát z bible na každý den.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:30)

Jeňa:
Dival jste se včera na NIKDO NENI DOKONALÍ? Byl tam naš katechet ROZEK.
Mons. Karel Herbst:
Bohužel, je mi líto, nedíval. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:31)

:
Jak se mám bránit proti hříchu,který mě zničeho nic přepadne a já mu podlehnu.Zatím jsem proti němu nenašel žádný recept.Vždy se jedná o stejnou věc.A ještě mám problém,že mám na spoustu věci odpověd která není na místě?vřelé dík.A zdravím za Velké Pavlovice.JAKY
Mons. Karel Herbst:
Na řešení některých problémů je opravdu zapotřebí Boží pomoc. Honosit se vlastními silami a vlastní vůlí je někdy napováženou. S Boží pomocí se ale někdy dějí zázraky(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:31)

Alík:
Chtěl bych se zeptat jestli použití kondomu je hřích nebo ne?
Mons. Karel Herbst:
Církev si toto řešení nepřeje, protože je považováno za nepřirozené. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:33)

Pavel:
jaký máte názor na hudbu při liturgii? V naší farnosti řešíme stále otázku, jak má hudba vypadat. Jedni zastávají názor, že by měla být co nejjednodušší, jiní zase vyzdvihují spíše uměleckou stránku. Je pro Boha "důležitější", aby lidé zpívali nebo aby byla hudba kvalitativně co možná nejlepší? Nejlepší je asi snaha o kompromis...děkuji za odpověď, Pavel z Plzně
Mons. Karel Herbst:
Na to se nedá stručně odpovědět. Já bych volil takovou hudbu, která probouzí v našich srdcích působení Ducha svatého a mám pocit, že jej jí pohříchu málo. Možná zde je spousta nevyužitých možností. Je pozoruhodné, jak v Africe odcházejí věřící domů doslova nabití Boží energií, právě díky hudbě, která je probudila, povznesla a naplnila radostí.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:33)

:
ahoj dědo
Mons. Karel Herbst:
Ahoj(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:35)

Hanka:
Myslím , že osud je jen jiný "název" pro Boha,myslíte si to taky?
Mons. Karel Herbst:
Nikoliv. Osud se týká událostí na této zemi, někdo má osud těžký, někdo lehčí, ale Bůh nás převádí tím prozatímním pobytem na této zemi do svého království, o kterém je řečeno, že není odtud. Je dobré svěřit se do jeho rukou.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:36)

Hana:
Chtěla bych se přibližovatco nejvíce Bohu, snažím se o to, ale někdy mi připadá, že jsem úplně vedle. Je vůbec nějaký "správný postoj" k víře? Jsem docela obyčejná holka...
Mons. Karel Herbst:
Máte doma Krista na kříži, před očima, na 20 centimetrů. Ňa kříži je Kristus který z lásky zemřel. Řekněte mu, že ho máte ráda. Říkejte mu to často. Uvidíte(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:37)

Janko zo Slovenska:
Pozdravujem, tu je Janko zo Slovenska, chcem sa opytat ako pomoct niekomu, kto ma strach z velkeho rozhodnutia (napr. manzelstvo) ako tej osobe pomoct, ked sa chce rozhodnut podla bozej vole. Tazko urcit niekedy hranicu, kedy clovek uz spekuluje, je opatrny, alebo len caka na Boziu odpoved. VDAKA. nech Vas Pan zehna.
Mons. Karel Herbst:
Není dobré někoho tlačit k rozhodnutí, tím méně dělat rozhodnutí za někoho. Někdo skutečně potřebuje k rozhodnutí hodně času. Dopřejte mu ho.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:39)

Hanka:
Mons. co vy a internet? Myslíte, že se dá zde získat touha poznat cestu, která vede k Bohu,rošiřovat si znalosti o víře a nebo je lépe chodit na mši svatou a různé "živé" přednášky?
Mons. Karel Herbst:
Určitě ano, ale já sám to pro nedostatek času nejsem schopen využívat. A - musel bych před obrazovkou sedět ještě déle a nedělá mi to dobře. Pohyb mi schází(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:40)

Petr:
Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za odpovědi co jste zde napsal. Chtěl bych se zeptat co si myslíte, že je u víry v Boha nejdůležitější?
Mons. Karel Herbst:
Důvěra malého dítěte. Naprosté spolehnutí na Boží vedení. Někdy o tom krásně mluvíme, ale jakmile přijde jakákoliv krize, lidé se hroutí a cítí se opuštěni ne-li podvedeni. Jaká to byla důvěra?(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:42)

Ben:
Dobrý den, ptal jsem se ve své otázce, (na kterou jte již odpověděl): JAK vede Bůh lidi, kteří o něm nevědí? Vede je vůbec? A jak tedy? Mou otázkou jsem nikoho nechtel odsuzovat, ani posuzovat... Děkuji za Vaše vstřícné a povzbuzující odpovědi...
Mons. Karel Herbst:
Nemůžeme dávat odpovědi za Boha. On vlastně by měl naznačit, jak vede lidi, jak vede nevěřící. S lhostejnými se toho moc nenadělá, ale třeba nikdo není lhostejný navždy. Jinak jak já rozumím Bohu, kterému záleží na každém člověku, jistě nějakým svým způsobem vede i ty, kde bychom se toho nenadáli. Někdy nás pochopitelně zarazí, že někdo umírá a zdá se, že myšlenka na Boha je člověku i v tuto chvíli vzdálená. Ale je možná ta teologická teorie, že Bůh každém ještě do poslední možnost k zásadnímu rozhodnutí? Proč ne? Neměli bychom Boha, který je dobrý, podceňovat.(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:46)

Hana:
Chtěla bych Vám poděkovat,že sjte mi odpověděl na všechny otázky.Mám ještě jednu:Viděl jste film Umučení Ježíše Krista? Zasáhlo mě to dost do hloubky a viděla jsem před sebou ne obrazy z kostela, ale cítila jsem lítost a smutek. Zdá se Vám tento film děsivý?Slyšela jsem na něj takové názory, ale já sama jako klasický horor jsem to necítila.
Mons. Karel Herbst:
Ten film je sice na jednu stranu děsivý, ale umučení našeho Pána byla událost děsivá. Zároveň ale hovoří o nesmírné lásce, které člověk tak málo rozumí. Ten film se snažil informovat o té lásce a domnívám se, že zasáhl mnohá srdce. To je dobře. (Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:50)

redakce webu vira.cz:
Vážený biskupe Karle, jsme rádi, že se nám podařilo uskutečnit s Vámi tento rozhovor, který náhodou připadl na předvečer svátku "Tří Králů", kteří se Bohem nechali vést par excellance. Děkujeme za Vaše trefné, milé a věcné odpovědi a přejeme Vám vše dobré na Vaší další cestě s Pánem!
Mons. Karel Herbst:

Také děkuji Ignácovi i čtenářům. Přeji vše dobré.

(Odpovězeno: 5. 1. 2006 v 16:52)