Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA

Zapojte se do on-line rozhovoru s biskupem ThDr. Petrem Esterkou, podplukovníem letectva USA

Narodil se 14.11.1935 v Dolních Bojanovicích. 15.6.1957 se doslova prostříhal přes ostnaté dráty do Rakouska. V září téhož roku byl přijat do kněžského semináře - Papežské koleje Nepomucenum v Římě a v roce 1963 vysvěcen na kněze. Poté byl poslán mezi krajany do Texasu. V roce 1967 obhájil v Římě doktorskou práci a po návratu do USA zahájil své akademické působení. Současně s tím působil v letech 1974-1995 v americkém letectvu a od roku 1978 se začal intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA, Kanadě a Austrálii. 5.7.1999 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován pomocným biskupem brněnským pověřeným duchovní péčí o české katolíky v cizině. V angličtině mu vyšla knížka "Never say comrade" (Nikdy neříkej soudruhu), kterou sepsal v rámci své výuky angličtiny. V knížce vzpomíná na období svého dospívání a dramatický útěk přes hranice. V češtině vyšla knížka rozhovrů s biskupem Esterkou pod názvem Rozhodni se pro risk. Několik kapitol z knihy naleznete zde.

Čtenáři webu vira.cz se ptali Moravana, utečence přes železnou oponu, vojáka U.S. Air Force a katolického biskupa Petra Esterky, zda víra v Boha má své místo i v globalizovaném světě 21. století. Internetový on-line rozhovor proběhl v úterý 10.7.2007 od 10:30 hod. 

 


Redakce www.vira.cz:
Co z Vašeho pohledu nabízí člověku víra v Boha? Proč by se měl člověk o Boha zajímat?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myslím, že je to vlastně smysl života. A ten vede k cíli lidského života. O Boha bychom se měli zajímat proto, protože Bůh nám dává určité vedení.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 10:45)

Redakce www.vira.cz:
Vaše životní dráha vedla přes mnoho výhybek. Co byste dnes Vy, na základě své životní zkušenosti, poradil lidem při každodenním hledání cesty životem? Jak rozlišovat, co je pro člověka dobré, co ne? Co je podstatné, co je malichernost?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Pro mě bylo vždycky velice důležité vědět, co Bůh ode mě očekává. Vždycky jsem se snažil najít to, co bylo dobré a správné. Člověk někdy nedělá, co je dobré, a s tím zápasí. Myslím, si že od jsme přírody sobečtí. Všichni. Je důležité si ale uvědomit, že jsme tady proto, abychom sloužili Bohu a bližnímu. A ten bližní není jenom ten, kdo je mi blízko v rodině, ale i ten, který má jiný přízvuk, jinou barvu pleti, který je třeba homeless. Důležité je učit se přijmout každého člověka jako svého bratra nebo svou sestru.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 10:47)

Redakce www.vira.cz:
Svou víru jste se v dospívání musel učit obhajovat proti komunistickému tlaku. Jak jste se později v naprosto odlišných podmínkách - ve svobodném světě - vyrovnával s event. pochybnostmi víry a věrnosti svému povolání?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Uvědomoval jsem si už při studiu teologie, že některé otázky víry jsou těžko pochopitelné a přijatelné. Věřící lidé mají mnohdy strach z pochybností. Zapomínají ale, že pochybnost je součástí víry. Potom se snažíme studiem nebo diskuzí zjistit, jak se té pochybnosti zbavit. A věrnost v mém povolání byla vždycky založena na smyslu mše svaté. Od počátku svého kněžského působení vždycky, když jsem třeba unavený, nebo mám potíže s pozorností a dostanu se ke konsekraci, uvědomuji si jednu věc: že dělám to, co Kristus dělal při poslední večeři. „Toto je moje tělo, toto je moje krev. Toto dělejte na mou památku“. Když se řekne "toto", znamená to celý jeho život. Celým životem nám ukázal, co je plnit vůli Otce. Kolikrát jsem se cítil unavený, otrávený, druhými zneužitý, ale vždy jsem se ztotožnil při mši svaté s tím, co dělal Kristus. Když Kristus byl ochotný dát život, proč bych já nemohl dát několik hodin služby. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 10:50)

Redakce www.vira.cz:
Území České Republiky je nejateističtějším územím Evropy. Proč tomu tak je? Vždyť komunistická ideologie působila i v jiných zemích...
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Zrovna nedávno jsem byl na pouti v Kanadě. Naši krajané si postavili kostel zasvěcený sv. Antoníčkovi, jako je na jižní Moravě. Jezdím tam každý rok. Našel jsem tam čítanku českého jazyka, vydanou po 2. světové válce, ale byla zřejmě z první republiky. Vydali ji nějací volnomyšlenkáři. Jejich krédo bylo: nevěříme v Boha, jsme proti církvi, hlavně proti jezuitům, smysl života je ve vědě. Přitom v té čítance bylo mnoho textů o náboženství. Odvolávali se na Husa, který chtěl reformovat církev. Mnozí naši lidi, kteří vyrůstali v katolických školách Rakouska-Uherska, byli nevědomí pokud se týká lidského života a víry. Např. proč je tolik rozvodů? Lidi neumí žít. Dnes slouží rodiče dětem. Když bylo víc děcek, taková možnost ani nebyla. Máme nevědomost pokud se týká víry a náboženství. Vidím to i u nás, ta starší generace, co přišla po 48. roce. Víra je pro mnohé jen tradicí. Bez tradice víra sice nemůže existovat. Tradice bez víry ale také ne.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 10:56)

Redakce www.vira.cz:
Co a jak mohou dle Vašeho názoru nabídnout křesťané dnešní společnosti?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myslím, že je to právě zájem o službu bližním.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:05)

Redakce www.vira.cz:
Máte nějaký biblický citát, který je pro Vás obzlášť důležitý, který Váš život nějak provází, charakterizuje a formuje?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myšlenka, která mě vždycky držela i v diskuzích s komunisty byla z Katechismu: „Proč jsme na světě? Proto, abychom Pánu Bohu sloužili a navěky spaseni byli“. A nyní je pro mě důležitý Ježíšův citát, který je i mým biskupským heslem: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:06)

:
Co si myslíte, že je na komunismu nejnebezpečnější a nejzrádnější pro společnost?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Že komunismus lže. Že se schovává za sociální myšlenky a za evangelium. Že komunisté říkají, že Kristus byl taky komunista. Sociální smýšlení je ale ze své podstaty křesťanské. Měl jsem v Americe například zrovna nedávno pohřeb jednoho úspěšného podnikatele z české komunity. Byl to socialista a zároveň dobrý katolík. Zažil bídu, ale myšlenka krvavé revoluce mu nebyla blízká, byl totiž ovlivněn jedním knězem, který říkal: „je potřeba revoluce, ale ne té krvavé, je potřeba revoluce Kristovy lásky“. Ten člověk mě hodně naučil i o posmrtném životě. Maminka mu zemřela, když mu bylo 5 let. Celý život pak žil s ideou, že maminka ho vidí. Vždy, když se rozhodoval, říkal si, co by tomu řekla maminka. Nakonec umíral v kruhu své rodiny, svých blízkých a přátel. Umíral několik dní v pokoji a s radostí.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:07)

:
Zdravim Vas! Jak vy sám osobně se modlíte a jak byste doporučoval modlit se lidem v běžném životě? Díky!
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
V prvé řadě pokládám modlitbu za rozhovor s Pánem Bohem. Ne jenom opakování naučených modliteb. Ráno když vstanu brzo, mám nedaleko park, jdu se tam na hodinu projít. Procházku začínám modlitbou růžence, soustředím se vždy na jedno tajemství. Velmi mě například oslovuje tajemství bolestného růžence - Kristus v Olivetské zahradě, když přijímal vůli Otce. Nebo tajemství, když Maria jde navštívit Alžbětu – ona možná utíkala ze svého rodného městečka před ostatními lidmi, protože byla těhotná. Zároveň šla za zakušenou tetou, od které čekala přijetí a možná i zaučení do mateřské role. Nikdy jsem neuměl meditovat, ani v semináři. Nyní ale v meditaci vidím důležitou část svého modlitebního života. Zbytek své ranní modlitební hodiny po růženci mám na meditaci. Vzpomínám na věci z minulého dne a před Bohem probírám očekávané události dnešního dne... Potom se také modlím breviář. Zdá se, že je to automatická modlitba, ale mnohdy člověka zcela nečekaně osloví něco z některého žalmu, který jsem se již modlil nesčíslněkrát... Pro modlitbu je vždy důležité udělat si čas. Modlitbu bohužel mnoho křesťanů zanedbává. Když jsem byl malý, s rodinou jsme se společně modlili ráno, večer, pak před jídlem, po jídle a Anděl Páně. Tak se modlím dodnes. A centrem modlitby je pro mě mše svatá. Pokud můžu, mám mši svatou denně, tedy pokud nejsem celý den v letadle. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:13)

Marie M.:
Pane biskupe, působíte mezi emigranty z naší země.Jak to vypadá s jejich vírou, utvrdili se v ní, či naopak víru ztrácejí vzhledem k prostředí ve kterém žijí?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Naši emigranti, to je mnoho rozdílných skupin lidí. Staří emigranti z předminulého století jsou již dnes poameričtělí. Pro ně je víra stále velice důležitá. Ti, co přišli po roce 1948, ti již nepatřili do původních starých českých farností, ale žijí v našich misiích. Pro mnohé z nich je ale bohužel víra jen tradicí. V cizině se o své víře musí každý rozhodnout sám. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:19)

Radek:
Milý pane biskupe, život vás zavál mimo Vaši vlast. Jste tomu rád, anebo byste byl býval raději zůstal doma?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Já su pořád ten kluk z jižní Moravy, nikdy jsem nechtěl odejít, byl jsem k tomu přinucený. Pokládám to ale za vůli Boží. Su ale rád, že jsem se dostal tam, kde jsem, se všemi zkušenostmi, které s tím souvisí. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:21)

Markéta:
Dobrý den, Otče. V čem vidíte své největší obdarování? Děkuji Vaši službu.
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
V tom, že jsem byl veden k tomu, abych učil lidi, co je to víra. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:22)

:
Dobrý den, je někde v češtině k sehnání Vaše knížka "Never say comrade" / Nikdy neříkej soudruhu?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Je, ale ne v doslovném překladu, je částečně převyprávěná a vyšla samizdatem. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:26)

Katerina V.:
Mir pro Vas.CHtela bych se zeptat jaky nazor mate na Evangeliky..Mnoho dobroreceni preje Katerina
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Na podkladě ekumenismu a dobrých lidských vztahů máme mnohé evangelíky, kteří se pokládají za členy naší misie a jsou někdy i aktivnější než mnozí jiní. Často se účastní i našich bohoslužeb. S Evangelíky mám skvělé zkušenosti i z doby mého působení jako vojenského kaplana. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:27)

Martina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš vztah k Panně Marii. Mariánská úcta se mi zdá často přepjatá a pokřivená, špatně se mi hledá k Marii cesta. Jaké místo má Maria ve Vaší modlitbě, ve Vašem životě?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Když jsem byl mladý, měl jsem velice citový vztah k Panně Marii. I své první kázání jsem měl o Panně Marii. Nyní mám ale vztah střízlivější. Vidím ji jako osobu, která byla vždycky ochotna říct "ano" Pánu Bohu, i když nevěděla, co ji čeká. Byla vždy ochotna spolupracovat s vůlí Boží. V tom vidím její velikost v historii spásy. (Více info o mariánské úctě naleznete na www.maria.cz – pozn. redakce)(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:28)

Mirek Z.:
Je naše církev (myslím teď hlavně v Čechách a na Moravě) schopná vnímat nové výzvy, za kterými stojí Pán a které přináší nová doba? Je schopna na ně reagovat? Jak je to s církví v zahraničí?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myslím, že ano, ale není to jednoduché. Protože mnohé nové výzvy jsou na první pohled těžko přijatelné. Jak píšu ve své knížce „Rozhodni se pro risk“- např. přístup k homosexualitě. Když se řekne, že Bůh stvořil všechno a všechno je to dobré, tak stvořil i homosexuála. My ale nepřijímáme nejen homosexuály, ale např. ani rozvedené... a to děláme velikou chybu. Právě tyto lidi bychom měli přijímat do svých komunit a farností. Právě s naší podporou by si měli uvědomit, že nejsou zavržení. A oni se musí přijmout takoví, jací jsou. Církev učí, že homosexuální orientace není hříšná, ale že homosexuální chování je hříšné. Čili každý homosexuál by měl žít v celibátu. Celibát je ovšem dar. A dostává každý homosexuál dar celibátu? Asi ne. Co s tím tedy budeme dělat? Žádnému křesťanovi by neměl druhý člověk vadit! (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:30)

Marek:
Podmínkou odpuštění není pokoření, ale uznání pravdy … co když se ale hřích stále opakuje – byť po zpětném uznání, že se „to“ nemělo stát ? jak dlouho se dá ještě odpouštět ? a co když se po stále opakovaném hříchu už odpuštění nedostane ? děkuji
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Není dobré, když měříme svůj vztah k Bohu podle toho, kolik hříchů jsme udělali. Ale měli bychom se zaměřit na dobro, které můžeme vykonat. Pokud kroužíme stále kolem svého hříchu, chyb a nedostatků, nemůžeme se toho zbavit. Když se dopouštíme hříchu, dejme ho bokem a konejme dobro. Tím se bude hřích zmenšovat, až se třeba ztratí úplně. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:32)

Jakub:
V poslední době je atraktivní a prestižní, když mladí jezdí do zahraničí. Naopak služba v Církvi u nás oblíbená není. Myslíte, že by se to dalo spojit a vytvořit nějaký program pro mladé, který by jim umožnil dostat se do zahraniční farnosti jako pomocník? Zůstali by tam přes prázdniny nebo i dýl, poznali život tamní Církve a to by v nich zanechalo dojem i pro činnost doma. Sám jsem v USA byl, ale jenom na práci a mzrzelo mě, že jsem se do žádné (české) farnosti nedostal...
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
V našich misiích nemůžeme pomocníky bohužel zaměstnat. Naše státní zákony to defacto neumožňují.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:43)

L.B.:
Chvála pánu, Pane biskupe, v dnešní době, kdy mladým lidem je sexualita dávkována ne po lžičkách, ale po velkých dávkách - všechno je přirozené, normální, není se za co stydět, není proč mít nějaké zábrany, všechno je přeci samozřejmé - jakou dát radu, jak jim poradit, jak jim pomoct? Jakým způsobem jste danou situaci řešil Vy? Byla nějaká láska? Miloval jste nějakou dívku ( která by byla vhodná pro manželství )? Jaké je to u pana biskupa?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Tady se nejedná jen o mladé lidi, ale o všechny. Sexualita byla dříve tabu a málo se na toto téma mluvilo v církevních kruzích i celkově ve společnosti. V prvé řadě je nutné, abychom sexualitu považovali za dar Boží, abychom se na ni dívali kladně a abychom si rozšířili povědomí o sexualitě. Někdy slyším, že špatné věci k nám chodí z ciziny, ze Západu, z Ameriky. Ale naopak některé věci, které jsou normální tady, by například v Americe vůbec nebyly možné. Více se na toto téma dočtete v mé knize "Rozhodni se pro risk“.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:45)

MIC:
Milý pane biskupe, moc se mi líbila Vaše knížka rozhovorů "Rozhodni se pro risk“. Díky! Kromě mnoho jiného mě v ní zaujal fakt, že jste se ani jednou nevyjadřoval se záští, pohrdáním, či nenávistí, o lidech, kteří Vám buď uškodili, anebo s nimiž nesouhlasíte. Sám jsem křesťan a sám toto mnohdy nedokážu. Jak jste k tomuto dospěl Vy a co byste doporučil drhému člověku, aby dokázal k druhým mít respekt a úctu, i když stojí na opačné straně barikády (někdy mnoha různých mnoha barikád...)?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
I když s někým nesouhlasím a dostanu se do ostřejší diskuze, neznamená to, že toho člověka přestanu mít rád. Jako křesťan pořád v druhém vidím svého bratra, svou sestru. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:52)

MIC:
Pane biskupe, co je to "strožok"? Ve své knize rozhovorů píšete, že pod "strožok" Váš bratr ukryl nějaké písemnosti před komunistickou tajnou policií...
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Strožok je vlastně velice primitivní matrace (slamník), je to pytlovina, která se naplní slámou a zaváže. Obyčejně se mění každý rok.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:54)

pavel pokorny:
Jako vojak musite poslouchat rozkazy od nadrienych. Jak se toto da zkloubit s virou v boha, kdyby rozkazem bylo zabijet lidi? zabil jste v zivote nekoho?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Ne, nezabil jsem nikoho. Kaplan nenosí zbraň. Byl jsem v Air Force jako kaplan. Nastoupil jsem během vietnamské války právě proto, aby nedocházelo k vyvražďování civilního obyvatelstva, aby se vojáci mohli s kaplanem poradit. Když docházelo k excesům, právě kaplan byl ten, kdo měl autoritu a věc mohl např. protlačit až k soudu a napomoci tím, aby k takovému jednání již nedocházelo. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 11:57)

Martin Kabat:
Otce, mam s dovolenim dve otazky. Jednak me zajima Vas nazor na stale neutuchajici vliv komunistu v nasi zemi. Jak to jako byvaly emigrant vnimate a domnivate se ze by tato strana mela byt pro svou minulost zakazana ? V teto souvislosti by me take zajimalo co si myslite o poradani Olympijsky her v Cine ? Dekuji !
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myslím, že komunistická strana měla být definitivně zakázaná, nejen odsouzená. Co se týče Olympijských her v Číně myslím, že by to mohlo pomoci k demokratizaci společnosti. Že takový průnik svobody může být pro Čínu velmi přínosný. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:01)

Martin Kabat:
Precijen si dovolim jeste jeden dotaz :) Premyslel jsem zda jste se nekdy jako vojak dostal do rozporu se svou virou. Jak je mozne sloucit povolani vojenskeho pilota s povolanim kneze ? Muze knez v pripade ze dostane takovy rozkaz, pripadne zabijet ? ... Dekuji
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Kaplan není pilot, není v pozici vojáka, který má zbraň. Za normálních okolností nemůže kněz zabíjet nikdy. Pouze v sebeobraně by to bylo možné.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:02)

Havran:
Dobrý den, otče! Chci se Vás zeptat jako vojáka: Má podle Vás smysl armáda? Je v silách a schopnostech člověka rozhodovat o tom, kdo má žít a kdo ne? Víme jak nevyzpytatelné jsou Boží cesty - můžeme tedy vědět, zda má žít zemřít agresor a ne jeho oběť? Nota bene, je-li "agresor" reprezentován "nevinným" vojákem.
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Myslím, že armáda má smysl. Je v silách člověka rozhodnout o tom, co je spravedlivé a co ne. Je naší povinností se bránit v případě napadení. Nelze nechat prostor k agresi nejrůznějších diktátorů (Hitler atd...) (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:04)

Pochybovač:
Dobrý den, proč jste vstoupil do americké armády, resp. letectva? Není to v rozporu s Vaší vírou? Anebo je to naopak důsledek násilné expanze křesťanství?
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
To jsem již vysvětlil v knížce. „Rozhodni se pro risk“ Do letectva jsem jako kaplan vstoupil v době války ve Vietnamu, když se začali vracet první zranění vojáci a provalilo se několik masakrů, kterých se Američani dopustili. Měl jsem pochybnosti o tom, jestli jde o spravedlivou válku, ale uvědomil jsem si, že naši mladí vojáci jsou cvičeni k zabíjení nepřítele a pokud za nimi nebude stát kněz, může k takovým zkratům docházet dál. Přál jsem si také silné Spojené státy, protože jen tak šel zastavit Sovětský svaz. Viděl jsem potřebu vojenských kaplanů, kteří by pomohli, byli oporou a autoritou. A mohli mnohé věci v dobrém ovlivnit a zamezit mnohým excesům. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:06)

P. Kokaisl:
Dobrý den, co si mám myslet o americkém letectvu, když bombarduje civilní obyvatelstvo, ať omylem, či úmyslně (nemohu vypisovat všechny státy, snad stačí, že kromě USA žádný jiný stát světa nevedl od skončení 2. světové války více válečných operací). Otázky: 1. Stal se tak svět lepším? 2. Přiblížilo se tak více lidí Bohu? 3. Jste jako biskup na svoje působení u amerického letectva hrdý? Děkuji za odpověď a zdravím.
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Já například nesouhlasím s válkou v Iráku, už proto, že Amerika je tam agresorem. Je dnes už jasné, že prezident Bush šel do Iráku snad proto, že měl špatné informace, myslím, že to byla určitá politická klika, která ho k tomu přivedla. Někteří politikové měli zájem, aby válka byla rozpoutána. Proto myslím, že tato válka je nemorální. Aby se stal svět lepším, k tomu je potřeba se domluvit mírovou cestou na politické úrovni. Ad 3. Ano, jsem hrdý na svoje působení u amerického letectva, protože jsem dělal pastorační práci nejen mezi vojáky, ale také v jejich rodinách.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:09)

Michaela:
Otče biskupe, čím nejlépe přemáhat strach, který člověka svazuje? Děkuji
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
To se musí člověk učit od malička. Přeskočit říčku... v tom je taky strach. Vždycky jsem přeskočil, ale vždycky jsem měl strach, že spadnu. To je ten risk. I v běžném a v duchovním životě se snažím vždy o konkrétní věci, která mi nahání strach, získat co nejvíce informací, ale potom je třeba se rozhodnout a udělat krok do neznáma. Je v tom i risk.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:22)

Majka:
Vela sa hovori o povolani ku knazstvu, reholnemu zivotu, ci do manzelstva. Moze byt clovek povolany aj k zivotu v slobodnom stave? Nemyslim tym ludi chorych, alebo s nejakym postihnutim. Vdaka
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Samozřejmě se člověk může rozhodnout i takto ke svobodnému životu. Sílu a úspěch ale vidím ve společenství. Když je člověk sám, tak se může snažit, ale není to ono. Na druhé straně např. Matka Tereza šla nejprve do svého poslání úplně sama a až později vzniklo její společenství. Je to otázka osobního povolání. Ale jde o jednu z možností.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:24)

Joška Š.:
Buďte zdráv Otče biskupe.Rád bych věděl, co Vás vedlo k útěku z rodné vlasti, kolik vás bylo a kdo všechno o vašem útěku věděl nebo Vám nějak napomáhal. Dál bych byl rád kdybyste neopomenul občasným rozhovorem přes E-mail se mnou nebo se svým přítelem P. N. Ať se Vám dobře slouží s moravským vínem. Děkuji Joška
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Redakce webu vira.cz odpovídá: Odpověď na toto téma lze nalézt v knížce pana biskupa „Rozhodni se pro risk. Ukázky z této knihy (právě k tomuto tématu) naleznete zde.(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:25)

Anna Janečková:
Milý otče biskupe, pocházím ze Starého Poddvorova, jsem jen o něco starší než Vy. O Vaší cestě za kněžstvím jsem se dověděla poměrně brzy. O tom, jak jste přecházeli hranice jsem slyšela od Vás, když jste vzpomínal při slavení mše sv. ve St. Poddvorovu. Vím, jak bylo těžké pro Vaši rodinu, když jste byl vysvěcen na kněze, že za Vámi do Říma nemohli. Ale jejich děkování Bohu za Vás jistě bylo přijato, a i od nás, které jste neznal. Byla jsem přítomná na Vašem biskupském svěcení v Brně a ještě dnes vzpomínám na krásnou atmosféru v katedrále, když pan biskup Škarvada řekl: "Máme létajícího Sv. Otce, proč by nemohl být létajícím biskupem P. Esterka". Vaše pomoc a přímluvy jistě pomáhají Čechům všude. Všude máte svoje ovečky. Můžete nám přiblížit, kam všude za nimi musíte? Je krásné, že nezaopomínáte na nás. Děkuji Vám za Vše a moc Vás pozdravuji!
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:
Děkuji za milé pozdravení a pozdravy srdečně opětuji. (Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:27)

redakce www.vira.cz:
Milý pane biskupe, děkujeme za Vaši ochotu zapojit se do tohoto internetového rozhovoru. Děkujeme i za Vaši odvahu a odhodlání nechat se v celém svém životě vést Božím duchem a nebát se riskovat. A děkujeme i za mnohé výstižně a - pro nás v ČR - nevšedně formulované postřehy z oblasti života z víry. Bůh Vás provázej a dej, ať Vaše práce nadále přináší užitek! Čtenářům se zároveň omlouváme, že se pro velký počet otázek nedostalo na všechny.
Biskup ThDr. Petr Esterka, podplukovník letectva USA:

Děkuji za všechny vaše otázky a přeji vám vše dobré.

(Odpovězeno: 10. 7. 2007 v 12:28)