Pane, ty máš slova věčného života. (J 6,68) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Amedeo Cencini

Život v usmíření

´Integrovat zlo´ znamená především připustit jeho přítomnost v našem životě

Vydal(o): Nakladatelství Paulínky

Kapitoly z knihy na tomto webu:

V knize Život v usmíření se autor A. Cencini zabývá tématem psychologických limitů, tzn. Všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje. Limity a slabosti jsou většinou považovány za negativní aspekty lidské osobnosti. Málokdy se na ně díváme z pozitivnějšího hlediska, jež by napomáhalo růstu a procesu integrace.

"Integrovat zlo" znamená především připustit jeho přítomnost v našem životě, zakusit radost z odpuštění a ze schopnosti odpouštět druhým a konečně objevit, že právě zde se může plně ukázat moc Boží lásky. Abychom dosáhli této třetí roviny integrace, potřebujeme víru. Tři části, ze kterých se skládá tato kniha, postupují od psychologického hlediska přes náboženské až ke zcela jasnému postoji víry.


O AUTOROVI:
Amedeo Cencini je kněz z kongregace otců kanossiánů. Vystudoval pedagogiku na Salesiánské univerzitě a má doktorát z psychologie, který získal na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Specializoval se na psychoterapii na Institutu analytické psychoterapie. Nyní je vychovatelem kleriků ve své kongregaci a docentem pastorace pro povolání a docentem výchovy pro rozlišení povolání na Salesiánské univerzitě. Kromě toho vede při této univerzitě kurz aplikované psychologie pro vychovatele. Přednáší také teologii a právo na kurzu, který organizuje Kongregace pro zasvěcený život. Je autorem řady knih, které jsou přeloženy do několika jazyků. V češtině zatím vyšla jeho monografie Bůh je můj přítel a Psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu

OBSAH CELÉ KNIHY


Část první

POZNÁNÍ–PŘIJETÍ

1. ILUZE O VLASTNÍ SPRAVEDLNOSTI
Přání eliminovat zlo
Pokus zlo ignorovat
Odvety podvědomí
Utkvělá představa viny
Terapie skrupulí
Trám v oku
Obětní kozel
Obětní skupina
Farizejský syndrom

2. PRAVDIVÝ A FALEŠNÝ POCIT VINY
Konstruktivní pocit viny
Vina ontologická neboli existenciální
Reflexivní vina
Destruktivní pocit viny
Psychologická vina
Podvědomá vina
Jak pochopit
Pocítit vinu, abychom se osvobodili

3. OD POCITU VINY K VĚDOMÍ HŘÍCHU
”Bůh je nadmíru vznešený” (Žl 47,10)
”Nemlč, Bože, má chválo” (Žl 109,1)
”Spáchal jsem, co je před tebou zlé” (Žl 51,6)
”Bože, buď milostiv mně hříšnému” (Lk 18,13)

4. NAD SLOVEM BOŽÍM
Před Boží tváří
Svítilna mým nohám
Dvojsečný meč
Dobrý lotr

5. ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ, ČI NESVĚDOMITOST?
Motivace a úmysly
Nálady a city
Mysl a svědomí
Srdce a city
Nevykonané dobro
Zlo v komunitě
Naši bratři
Confessio laudis
Psychoanalýza chudého


Část druhá

ODPUŠTĚNÍ-SMÍŘENÍ

1. ODPUŠTĚNÍ, KTERÉ NÁS STVOŘILO
Tvůrčí odpuštění
Už od věků nám bylo odpuštěno
Otec pořádá oslavu
Synovská bolest
Potřeba být usmířeni

2. ODPUŠTĚNÍ, KTERÉ NÁS VYSVOBOZUJE
Zredukovaná koncepce
Falešné svědomí a falešné naděje
Zázrak odpuštění

3. ODPUŠTĚNÍ, KTERÉ NÁS USMIŘUJE
Usmířeni sami se sebou
Ideální obraz
Aktuální obraz
Usmířeni s Bohem
Usmířeni s životem
Radost ze života
Integrace dobra
Zadarmo jste dostali…
…zadarmo dávejte

4. JE TĚŽKÉ ODPUSTIT?
”Služebníku ničemný…”
Násilnický instinkt
Panovačný instinkt
Potřeba být ctěn

5. PANE, NAUČ NÁS ODPOUŠTĚT
Od Milosrdenství k milosrdenství
Odpuštění, které nás stvořilo
Odpuštění, které nás vykoupilo
Odpouštět jako hříšníci

6. ODPUŠTĚNÍ VE SPOLEČENSTVÍ
Srdce společného života
Podobenství o usmířené komunitě
Smířlivá gesta

7. ODPUŠTĚNÍ V CÍRKVI
Smíření a sebeúcta
Smíření a pravda
Budovat spolu církev

8. ODPUŠTĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Společenské zlo… bláznivý řetězec
Odpuštění a proroctví
Odpuštění a mučednictví
Síla odpuštění


Část třetí

TRANSFORMACE-PROMĚNĚNÍ

1. ”CHCI SE CHLUBIT SVOU SLABOSTÍ”
O ostnu, který mu byl dán do těla...
”...aby se mě nezmocňovala pýcha”
”...prosil jsem Pána, aby mě toho zbavil”
”Stačí ti moje milost”
”Síla se projeví ve slabosti”
”Budu se tedy chlubit svými slabostmi...”

2. ”JEDEN DRUHÉHO BŘEMENA NESTE”
”Vzal na sebe naše utrpení”
Dej mi radost z toho, že jsem spasen (srv. Žl 51,14)
Historie, která se opakuje
Atlantův komplex

2. ”ALE JÁ VÁM ŘÍKÁM: NEODPORUJTE ZLÉMU”
”Nechte obojí spolu růst...”
”Když tě někdo udeří na pravou tvář...” (Mt 5,39)
Synové nebeského Otce
”Blahoslavení tiší...”

4. BRATRSKÉ NAPOMENUTÍ
”Cožpak jsem strážcem svého bratra?” (Gn 4,9)
Síla Božího slova
Slovo, které osvobozuje
”... uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti”

5. REVIZE ŽIVOTA
”Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů...”
Navržení tématu
Čas na modlitbu a zamyšlení
Komunita se shromáždí
Slavení smíření
Rodinná oslava
Ovoce
Ďáblova zlost

6. SMRT: TÁBOR A KALVÁRIE
Sestra smrt
”Mors mea vita tua”
Každodenní malé umírání
Konkrétně...
”Umrtvování”

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.