Tomu, kdo tě prosí, dej. (Mt 5,42) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Benedikt XVI. , Peter Seewald

Těžiště vývoje církve

Islám

z knihy Joseph kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.) , vydal(o): Portál

Romantizující orientalismus si vytvořil představu Orientu a islámu, která neodpovídá vždycky realitě. Nesmím ovšem přehlédnout, že islám se svým sebepochopením podstatně odlišuje od západních společenských hodnot. Už postavení individua nebo rovnoprávnost muže a ženy hodnotí Východ a Západ naprosto různě. Bombový teror extremistických muslimů způsobuje špatnou pověst islámu, v Evropě roste strach z vraždících fanatiků. Nikdo nechce popírat, že je nutné lepší poznávání a pochopení různých kultur. Avšak na jakém základě by k tomu mohlo dojít?

Těžká otázka. Věřím, že i zde bychom si měli znovu uvědomit, že islám není žádná jednotná veličina. Nemá také žádnou jednotící instanci, a proto je dialog s islámem vždycky dialogem s určitými skupinami. Nikdo nemůže mluvit za islám jako za celek, nemají žádnou společně uspořádanou ortodoxii. Nehledě na vlastní rozdělení mezi sunity a šíity, je tu v různých variantách. Existuje třeba „vznešený“ islám, který ztělesňuje například marocký král, a existuje také extremistický, teroristický islám, který však nesmíme ztotožňovat s celým islámem, to bychom mu každopádně křivdili.

Důležité však je, a to jste také naznačil, že islám má celkově naprosto odlišnou strukturu soužití společnosti, politiky i náboženství. Diskutuje-li se dnes na Západě o možnosti islámských teologických fakult nebo představě islámu jako korporaci veřejného práva, předpokládá se, že všechna náboženství jsou nějak podobně strukturována; že jsou všechna zabudována do nějakého demokratického systému s jeho právními řády a jeho svobodným prostorem, který tento právní řád poskytuje. To však odporuje samotné podstatě islámu. Vůbec nezná oddělení politické a náboženské oblasti, které v sobě od počátku neslo křesťanství. Korán je ucelený náboženský zákon, který řídí celek politického a společenského života a dbá na to, aby celé uspořádání života bylo uspořádání islámské. Šaría utváří společnost od začátku až do konce. Dokáže už sice využít dílčích svobod, které umožňuje naše svoboda, ale nemůže být jeho cílem, aby říkal: Ano, teď jsme také korporací veřejného práva, teď se tu prezentujeme stejně jako katolíci a protestanti. Tady stále ještě nedospěl ke svému vlastnímu bodu, stále je to ještě bod odcizení.

Islám má jiné pojetí životního uspořádání, zahrnuje prostě všechno. Jeho životní uspořádání je jiné než naše. Existuje tu zcela zřetelné podřízení ženy muži, velmi pevně zabudované, a našim moderním představám o společnosti odporující řád trestního práva, celého života. Nadto nám musí být jasno, že to není prostě konfese, která je také zahrnuta do svobodného prostoru pluralistické společnosti. Představuje-li si to člověk tak, jak se to dnes mnohdy děje, je islám skloňován podle křesťanského vzoru a není viděn ve své svébytnosti. Proto je otázka dialogu s islámem přirozeně mnohem složitější než třeba vnitrocírkevní dialog.


Můžeme se zeptat také obráceně: Co může říci celosvětově posílený islám křesťanství?

Toto posílení islámu je fenomén s mnoha tvářemi. Jednak jsou tu ve hře finanční hlediska. Finanční moc, kterou získaly arabské země, jim umožňuje, aby všude stavěly velké mešity, zajistily přítomnost muslimských kulturních institutů a podobně. Ovšem to je přirozeně pouze jeden faktor. Druhým je posílená identita, nové sebevědomí.

V kulturní situaci 19. a začínajícího 20. století, tedy až do šedesátých let, byla převaha křesťanských zemí průmyslově, kulturně, politicky i vojensky tak velká, že islám byl skutečně druhořadý a křesťanství, každopádně křesťanské civilizace, mohly představovat vítěznou moc světových dějin. Pak ovšem nastala velká morální krize západního světa, tedy křesťanského světa. Tváří v tvář hlubokým morálním rozporům Západu a jeho vnitřní bezradnosti - proti které se zároveň objevila nová hospodářská moc arabských zemí - islámská duše znovu procitla: My jsme také někdo, naše identita je lepší, naše náboženství odolalo, vy už nemáte vůbec žádné.

To je vlastně dnes pocit muslimského světa: Západní země už nedokážou hlásat morální poselství, mohou světu nabídnout pouze know-how; křesťanské náboženství odstoupilo, jako náboženství už vlastně neexistuje; křesťané nemají žádnou morálku ani víru, zůstaly jen jakési zbytky moderních osvícenských idejí; my však máme náboženství, které odolává.

Muslimové jsou dnes přesvědčeni, že islám se nakonec osvědčil jako životaschopnější náboženství a že má co říci světu, že jsou základní náboženskou silou budoucnosti. Dříve šaría a všechno s ní spojené už ustupovalo, teď nastoupila nová hrdost. A s ní přišel také nový rozmach, nová intenzita, chuť žít islám. To je velká síla, kterou islám má: My máme nepřerušené morální poselství od doby prorokovy, my řekneme světu, jak se má žít, křesťané to nedokážou. S touto vnitřní silou islámu, která fascinuje také akademické kruhy, se přirozeně musíme vypořádat.

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)