Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Jiří Grygar

Bibliografická poznámka: Seznam textů k tématu věda a víra

od počátku devadesátých let do současnosti + výběr nositelů Templetonovy ceny

z knihy Jiří Grygar - věda a víra

BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA
k přednášce Jiřího Grygara: Vztah vědy a náboženství
(katedra elektroniky a vakuové fyziky MFF UK Praha, 4.1.2006)
U = Universum (čtvrtletník České křesťanské akademie, Praha)

------------------------------


Obsahy U: č. 1 -20 (1990 - jaro 1996)


č. 1 (říjen 1990)

Jan Pavel II: Projev k vědcům a studentům v kolínské katedrále
Gerd Haeffner: Nová etika pro vědu? (1.)
Jan Bednář: Křesťan a ekologie
Miloš Lokajíček: Moderní fyzika a problém transcendence
Mark Popovskij: Věda na východě
Alois Honěk: Věda přece jen není tak zcela nepravděpodobná
Jiří Grygar: I. Novikov: Černé díry a vesmír (recenze)č. 2 (leden 1991)

Jiří Grygar: Je velký třesk článkem vědy nebo víry?
Karel Šprunk: Poznámky ke stvoření
Josef Špaček: Fascinující poznání
Gerd Haeffner: Nová etika pro vědu? (2.)
Jacques Maritain: O vědě obecně
Jiří Grygar: L. Pachman: Boha nelze vyhnat (recenze)
č. 3 (květen 1991)

Alois Honěk: Odkud znají přírodní vědy evoluci
Alois Honěk: Postscriptum o vědeckém kreacionismu
Walter Kasper: Evoluce a stvoření
Miloš Lokajíček: Složité struktury vznikají z jednodušších?
Jan Bednář: Potřebné poznání
Barbara Woodová: Ekologické chování
Jacques Maritain: Dvojí analýza smyslové zkušenosti
Alois Honěk: E.A. Wilder Smith: Přírodní vědy neznají žádnou evoluci (recenze)
Jiří Dvořák: E. Schroedinger: Co je život? (recenze)č. 4 (srpen 1991)

Miloš Lokajíček: Kvantově-mechanická koncepce světa - mýtus dvacátého století
Josef Špaček: Poznámky ke kvantové mechanice
K. M. Weare: O etice v technických oborech
Karel Šprunk: Syntéza vědy a víry
Igor Kapišinský: Apologetický paradox alebo propagandistický bumerang
Stanislav Mareš: F. Press: Věda a víra (recenze)č. 5 (leden 1992)

Jan Pavel II: Spojit síly vědy a víry
Jiří Vackář: Důsledky vývoje vědy a techniky
Walter Baumer: Umělá inteligence v praxi
Evžen Kindler: Počítače a filosofie
Paul Valadier: Místo křesťanství v moderním světě
Jiří Grygar. M. B. Schlinková: New Age z biblického pohledu (recenze)č. 6 (květen 1992)

Guenter Virt: Stvoření má právo žít
Jan Fischer: Atomismus a symetrie v mikrosvětě
John Polkinghorne: Fyzik a víra
Jiří Grygar: Astronomické podklady pro gregoriánský kalendář
a datování některých biblických událostí
Alois Honěk: S. Ravik: Bůh žije (recenze)
Miloš Havránek: Konference ISSOL
Jan Bednář: J. Grygar: Velký třesk a Bible (recenze)č. 7 (říjen 1992)

M. W. Poole: Kosmogonie a stvoření
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (1.)
Miloš Havránek: Chemické vědy a evoluce
Josef Krása: Ekologie a účinnost ve spotřebě energie
Jiří Grygar: A. Hajduk: Turínske plátno (recenze)
Miloš Havránek: V. Král: Život - náhoda nebo záměr? (recenze)č. 8 (prosinec 1992)

Jiří Grygar: Astronomie ve Vatikánu
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (2.)
Ladislav Krlín: Deterministický chaos a problém prediktability
Vladimír Albrecht: Deterministický chaos - ontologie náhody
Miloš Lokajíček: Ještě jednou o turinském plátně
Jan Fischer: S. W. Hawking: Stručná historie času (recenze)č. 9 (duben 1993)

Paul Poupard: Zpráva papežské komise pro studium případu Galilea Galileiho
Jan Pavel II: Projev 31. 10. 1992 k Papežské akademii věd (případ Galileiho)
Pierre Noir: Pierre Teilhard de Chardin - Evropan planetárního rozměru
Erich Kittnar: Problém vzniku života
Imrich Staríček: Fyzikálne modely
Jolana Poláková: Vznik novověké vědy
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (3.)
Jan Bednář: Sborník Zem a život vo svetle vedy a viery (recenze)
Jan Bednář: K. Lorenz: Takzvané zlo (recenze)
Galileo Galilei: Dopis B. Castellimu
Roberto Bellarmino: Dopis P. A. Foscarinimuč. 10 (červen 1993)

Max Thuerkauf: Věda nechrání před pošetilostí
Charles B. Thaxton: Mýtus prebiotické polévky
Willem B. Drees: Některé filosofické a teologické aspekty nových výzkumů v kosmologii
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (4.)
Ladislav Krlín: C. F. von Weizsaecker: Hvězdy jsou žhavé plynové koule a Bůh je přítomen (recenze)
Otakar Jelínek: Středověký vědec a filosof o astrologii
Tomáš Akvinský: Jsou nebeská tělesa příčinou lidských skutků?č. 11 (září 1993)

Jiří Bičák: Kosmologie a vyvratitelnost
Anton Hajduk: Antropický princip
Willem B. Drees: Některé filosofické a teologické aspekty nových výzkumů v kosmologii
Jiří Grygar: Odhalila družice COBE "otisky Božích prstů"?
Karel Šprunk: Poznámka k Daviesově interpretaci velkého třesku
Jiří Nečas: Strategie trvale udržitelného žití
Josef Zvěřina: Katolická víra a vědecké myšlení
Jiří Grygar: Z. Kopal: O hvězdách a lidech (recenze)
Karel Šprunk: Albert Veliký - přírodovědecč. 12 (prosinec 1993)

Josef Beneš: Darwin a dnešek
Miloš Havránek: Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce (1.)
Erik Kittnar: Některé obtíže s neodarwinismem
Jiří Vackář: Změny paradigmat v rozvoji techniky a úloha křesťanů
Luděk Hřebíček: Několik poznámek k pošetilostem vědy
Jiří Grygar: Ako vznikol život - Jak vznikl svět (recenze)
Ladislav Krlín: I I. G. Barbour: Náboženství ve věku vědy (recenze)
Jiří Vackář: E. Holin, P. Kempin: Identita, duch a stroj (recenze)
Karel Šprunk: Niels Stensenč. 13 (březen 1994)

Eric R. Scerri: Východní mysticismus a údajné paralely s fyzikou
Miloš Havránek, Karel Šprunk: Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce (2.)
Ulrich Lueke: Religiozita - produkt evoluce?
Alois Honěk: E. O. Wilson: O lidské přirozenosti (recenze)
Jan Bednář: C. Tresmontant: Dějiny vesmíru a smysl stvoření (recenze)
Stanislav Sousedík: Filosofická disputace v 17. stoletíč. 14 (červen 1994)

Josef Sudbrack: Zázraky
Bernhard Irrgang: Umělá inteligence a expertní systémy
Václav Havel: Projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu
Jiří Grygar: B. Balcar: Tajemství potopy (recenze)
Václav Chytil: W. Heisenberg: Část a celek (recenze)
Jiří Vackář: Heinrich Beck: Kulturphilosophie der Technik (recenze)
Karel Šprunk: Isidor Sevillskýč. 15 (říjen 1994)

William E. Carroll: Vznik vesmíru z ničeho a stvoření
Karel Šprunk: K problému reality ve fyzice
Jiří Vackář: Perspektivy vývoje kapitalismu
Ladislav Krlín: C. F. von Weizsaecker: Člověk ve svých dějinách
Jan Bednář: J. Pieper: Scholastika (recenze)
Jiří Dvořák: ZYGON: Journal of Religion and Science
Josef Špaček: Robert Grossetesteč. 16 (zima 1994/5)

Člověk – pastýř stvoření (Monotematické ekologické číslo)

Jan Bednář: Hledání těžiště
Jan Heller: Člověk - pastýř stvoření
Josef Musil: Roviny ekologického myšlení
Erazim Kohák: Filosofická ekologie po dvaceti letech
Jan Bednář: Některé morální pohledy na problematiku znečišťování ovzduší
Jasoň Hampl: Doprava, životní prostředí a trh
Vladislav Klener: Radiační ochrana a radioekologie
Jiří Vackář: Technologie a životní prostředí
Věra Bokorová: Psychologické aspekty ekologické problematiky
Václav Mezřický: Ekologická výzva - otázky a odpovědi
Karel IV: Maiestas Carolina
Jan Pavel II: Mír s Bohem stvořitelem, mír s veškerým stvořením
Jan Pavel II: Evropská charta o životním prostředí a zdraví
Vladimír Albrecht: Druhá evropská konference o životním prostředí a zdraví
Alois Honěk: J. Lovelock: Gaia živoucí planeta (recenze)
Lubomír Mlčoch: J. Keller: Až na dno blahobytu; (recenze)
H. Librová: Pestří a zelení
Jiří Vackář: D. M. Bauer, G. Virt (ed.): Fuer ein Lebensrecht der Schoepfung (recenze)
Jiří Nečas: Evangelium pro životní prostředí
Walter Nigg: Chvalozpěv stvoření
Gilbert Greshake: "Nalézat Boha ve všech věcech"č. 17 (jaro 1995)

Jiří Grygar: Kosmické katastrofy
Jan Andres a Tomáš Špidlík: Čas a věčnost
Stanislav Mareš: Absolutní datování v geologii
Peter E. Hodgson: Křesťanské kořeny vědy
Otakar Jelínek: Poznámka k problému reality ve fyzice
Jiří Grygar: Okultismus a věda (recenze)
Jiří Grygar: W. B. Drees: Co je za velkým třeskem (recenze)
Jiří Dvořák: Science and Christian Belief (recenze)
Peter E. Hodgson: Pierre Duhemč. 18 (léto 1995)

Ladislav Krlín: Nedůvěra k vědě na přelomu století
Jan Moravec: Několik biblických poznámek na okraj případu Galilei
Jan Heller: Mlčící Slunce
Igor Kapišinský: O vesmíre, Bohu a večnosti
Jan Bednář: Al Gore: Země na misce vah
Jan Fischer: V. B. Holota OFM: Hovory na nemocničním lůžku (recenze)
Jiří Grygar: E. Kašpar: Populárně a vědecky o proutkaření (recenze)
Jiří Dvořák: Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft (recenze)
Karel Šprunk: Jan Buridan a studium přírody ve 14. stoletíč. 19 (zima 1995)

Miloš Havránek: Entropie živých organismů (teorie otevřených systémů)
Gerald Holton: Názory Alberta Einsteina o podstatě vědy
Jiří Vackář: Technika, kultura a církev - tentokrát trochu jinak
Jiří Skoblík: Co znamená "dogma"
Karel Šprunk: Další poznámka k problému reality ve fyzice
David M. Raup: O zániku druhů
Jiří Vackář: C. Amery, J. B. Metz aj.: Jsou církve v koncích? (recenze)
Jiří Ludvík: F. Koukolík: Housata a svatý Augustin a jiné eseje (recenze)
Karel Šprunk: Roger Baconč. 20 (jaro 1996)

H. Martyn Cundy: Goedelův teorém
Nigel J. Cutland: Co nám říká Goedel?
Evžen Kindler: Několik poznámek k článkům Cundyho a Cutlanda
Ladislav Krlín: Ještě jedna poznámka k diskusi Cundyho a Cutlanda o Goedelovi
Jan Andres a Bonaventura Štivar: Numerologické aspekty díla sv. Bonaventury
Jiří Vackář: W. Wehrmann: Aktuální problémy katolické teologie z hlediska managementu a techniky (recenze)
Josef Beneš: Biologický vývoj vo svetle vedy a viery (recenze)
Jiří Grygar: Dominik Pecka jako popularizátor filosofie a teologie

------------------------------Výběr článků JG pro Universum
od č. 21 (1996) do č. 33 (1999)

21/1996, 2: Krize teorie velkého třesku
21/1996, 43: P. Davies: Poslední tři minuty (recenze)
28/1998, 2: Chaos ve sluneční soustavě
31-32/1999, 17: Vatikánská astronomie míří do XXI. století / 72: Co může znamenat věda pro víru a víra pro vědu?
33/1999, 24: Existuje život mimo planetu Zemi?

------------------------------Jiné publikace

JG: Velký třesk a Bible (III. vyd.)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí,1999; 36 str.

JG: Věda, víra, vesmír (III. vyd.)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí, 2000; 26 str.

JG: O vědě a víře
Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří, 2001; 128 str.

JG: Svět vědy a víry
Aldebaran, Valašské Meziříčí, 2002; 104 str.

------------------------------Další literární zdroje

Barbour I.: Religion in an Age of Science.
SCM Press, San Francisco 1990; 299 str.
viz též: U12 (1996), 36.

Barrow J., Tipler F.: The Anthropic Cosmological Principle,
Oxford University Press, Oxford 1994; 706 str.

Beneš K. (ed.): Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci
Teologické studie 3 (2002), č. 2; 135 str. Teolog. fak. JČU Č. Budějovice.

Bukovská Z., Olivová J., JG (ed.): Věda a víra: jednota, boj protikladů nebo lhostejnost?
Aldebaran, Valašské Meziříčí, 2004; 36 str.

Davis J.: Kosmické finále.
U35 (2000), 20.

Drees W. B.: Beyond the Big Bang (Quantum Cosmologies and God).
Open Court, La Salle, 1990; 323 str.

Erdelská O. aj. (ed.): Biologický vývoj vo svetle vedy a viery.
Spoločnosť Božieho slova, Bratislava 1995, 110 str.

Klapetek M. (ed.): Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace.
VUT Brno, 2001; 222 str.

Larson E., Witham L.: Vědci a náboženství v Americe.
U37 (2000), 24.

Moravec J.: Teologie a přírodní vědy.
U28 (1998), 21.

Novotný J., Grygar J., Frei V., Šprunk K.: Křesťanská víra a vědecká skepse.
U30 (1999), 21.

Peacocke A.: Rethinking Religious Faith in a World of Science: The Reshaping of Belief.
Oxford U. Press, Oxford 2004; 410 str.

Polkinghorne J.: The Faith of a Physicist.
U. Princeton Press, Princeton 1994; 212 str.

Šprunk K.: Encyklika "Fides et Ratio" o přírodních vědách.
U31-32 (1999), 28.

Ward K.: Proč Bůh musí existovat.
U35 (2000), 20.

------------------------------Výběr nositelů Templetonovy ceny
(cca 1,5 mil. dolarů; viz: www.templetonprize.org), udělované každoročně od r. 1972 za pokrok ve výzkumu a objevy, týkající se duchovních skutečností:

2005 Charles Hard Townes, (USA): radiofyzik

2004 George Ellis, (JAR): kosmolog

2002 John Polkinghorne, (UK): teoretický fyzik a kněz

2001 Arthur Peacocke, (UK): biofyzikální chemik

2000 Freeman J. Dyson, (USA): teoretický fyzik

1999 Ian Barbour, (USA): teoretický fyzik

1995 Paul Davies, (Austrálie): astrofyzik a kosmolog

1994 Michael Novak, (USA): ekonom

1989 Carl F. von Weizsäcker, (SRN): fyzik

1987 Stanley Jaki, (USA): astrofyzik

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Jiří Grygar

Související texty k tématu:

Věda, rozum a víra:
- Jiří Grygar a jeho pohledy na vědu a víru - soubor textů
- Odporují si věda a víra? Prof. RNDr. Jan Fischer DrSc
- O vztahu víry a rozumu - průřez encyklikou Fides et Ratio (ThDr. Jiří Skoblík )
- Mystérium a rozum - o Bohu systematicky (Dominik Pecka)
- Další texty k tématu věda, rozum a víra zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“