Nikdo nebude škodit. (Iz 11,9) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Knihovna

Jiří Grygar

Bibliografická poznámka: Seznam textů k tématu věda a víra

od počátku devadesátých let do současnosti + výběr nositelů Templetonovy ceny

z knihy Jiří Grygar - věda a víra

BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA
k přednášce Jiřího Grygara: Vztah vědy a náboženství
(katedra elektroniky a vakuové fyziky MFF UK Praha, 4.1.2006)
U = Universum (čtvrtletník České křesťanské akademie, Praha)

------------------------------


Obsahy U: č. 1 -20 (1990 - jaro 1996)


č. 1 (říjen 1990)

Jan Pavel II: Projev k vědcům a studentům v kolínské katedrále
Gerd Haeffner: Nová etika pro vědu? (1.)
Jan Bednář: Křesťan a ekologie
Miloš Lokajíček: Moderní fyzika a problém transcendence
Mark Popovskij: Věda na východě
Alois Honěk: Věda přece jen není tak zcela nepravděpodobná
Jiří Grygar: I. Novikov: Černé díry a vesmír (recenze)č. 2 (leden 1991)

Jiří Grygar: Je velký třesk článkem vědy nebo víry?
Karel Šprunk: Poznámky ke stvoření
Josef Špaček: Fascinující poznání
Gerd Haeffner: Nová etika pro vědu? (2.)
Jacques Maritain: O vědě obecně
Jiří Grygar: L. Pachman: Boha nelze vyhnat (recenze)
č. 3 (květen 1991)

Alois Honěk: Odkud znají přírodní vědy evoluci
Alois Honěk: Postscriptum o vědeckém kreacionismu
Walter Kasper: Evoluce a stvoření
Miloš Lokajíček: Složité struktury vznikají z jednodušších?
Jan Bednář: Potřebné poznání
Barbara Woodová: Ekologické chování
Jacques Maritain: Dvojí analýza smyslové zkušenosti
Alois Honěk: E.A. Wilder Smith: Přírodní vědy neznají žádnou evoluci (recenze)
Jiří Dvořák: E. Schroedinger: Co je život? (recenze)č. 4 (srpen 1991)

Miloš Lokajíček: Kvantově-mechanická koncepce světa - mýtus dvacátého století
Josef Špaček: Poznámky ke kvantové mechanice
K. M. Weare: O etice v technických oborech
Karel Šprunk: Syntéza vědy a víry
Igor Kapišinský: Apologetický paradox alebo propagandistický bumerang
Stanislav Mareš: F. Press: Věda a víra (recenze)č. 5 (leden 1992)

Jan Pavel II: Spojit síly vědy a víry
Jiří Vackář: Důsledky vývoje vědy a techniky
Walter Baumer: Umělá inteligence v praxi
Evžen Kindler: Počítače a filosofie
Paul Valadier: Místo křesťanství v moderním světě
Jiří Grygar. M. B. Schlinková: New Age z biblického pohledu (recenze)č. 6 (květen 1992)

Guenter Virt: Stvoření má právo žít
Jan Fischer: Atomismus a symetrie v mikrosvětě
John Polkinghorne: Fyzik a víra
Jiří Grygar: Astronomické podklady pro gregoriánský kalendář
a datování některých biblických událostí
Alois Honěk: S. Ravik: Bůh žije (recenze)
Miloš Havránek: Konference ISSOL
Jan Bednář: J. Grygar: Velký třesk a Bible (recenze)č. 7 (říjen 1992)

M. W. Poole: Kosmogonie a stvoření
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (1.)
Miloš Havránek: Chemické vědy a evoluce
Josef Krása: Ekologie a účinnost ve spotřebě energie
Jiří Grygar: A. Hajduk: Turínske plátno (recenze)
Miloš Havránek: V. Král: Život - náhoda nebo záměr? (recenze)č. 8 (prosinec 1992)

Jiří Grygar: Astronomie ve Vatikánu
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (2.)
Ladislav Krlín: Deterministický chaos a problém prediktability
Vladimír Albrecht: Deterministický chaos - ontologie náhody
Miloš Lokajíček: Ještě jednou o turinském plátně
Jan Fischer: S. W. Hawking: Stručná historie času (recenze)č. 9 (duben 1993)

Paul Poupard: Zpráva papežské komise pro studium případu Galilea Galileiho
Jan Pavel II: Projev 31. 10. 1992 k Papežské akademii věd (případ Galileiho)
Pierre Noir: Pierre Teilhard de Chardin - Evropan planetárního rozměru
Erich Kittnar: Problém vzniku života
Imrich Staríček: Fyzikálne modely
Jolana Poláková: Vznik novověké vědy
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (3.)
Jan Bednář: Sborník Zem a život vo svetle vedy a viery (recenze)
Jan Bednář: K. Lorenz: Takzvané zlo (recenze)
Galileo Galilei: Dopis B. Castellimu
Roberto Bellarmino: Dopis P. A. Foscarinimuč. 10 (červen 1993)

Max Thuerkauf: Věda nechrání před pošetilostí
Charles B. Thaxton: Mýtus prebiotické polévky
Willem B. Drees: Některé filosofické a teologické aspekty nových výzkumů v kosmologii
Olaf Pedersen: Historická interakce mezi vědou a náboženstvím (4.)
Ladislav Krlín: C. F. von Weizsaecker: Hvězdy jsou žhavé plynové koule a Bůh je přítomen (recenze)
Otakar Jelínek: Středověký vědec a filosof o astrologii
Tomáš Akvinský: Jsou nebeská tělesa příčinou lidských skutků?č. 11 (září 1993)

Jiří Bičák: Kosmologie a vyvratitelnost
Anton Hajduk: Antropický princip
Willem B. Drees: Některé filosofické a teologické aspekty nových výzkumů v kosmologii
Jiří Grygar: Odhalila družice COBE "otisky Božích prstů"?
Karel Šprunk: Poznámka k Daviesově interpretaci velkého třesku
Jiří Nečas: Strategie trvale udržitelného žití
Josef Zvěřina: Katolická víra a vědecké myšlení
Jiří Grygar: Z. Kopal: O hvězdách a lidech (recenze)
Karel Šprunk: Albert Veliký - přírodovědecč. 12 (prosinec 1993)

Josef Beneš: Darwin a dnešek
Miloš Havránek: Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce (1.)
Erik Kittnar: Některé obtíže s neodarwinismem
Jiří Vackář: Změny paradigmat v rozvoji techniky a úloha křesťanů
Luděk Hřebíček: Několik poznámek k pošetilostem vědy
Jiří Grygar: Ako vznikol život - Jak vznikl svět (recenze)
Ladislav Krlín: I I. G. Barbour: Náboženství ve věku vědy (recenze)
Jiří Vackář: E. Holin, P. Kempin: Identita, duch a stroj (recenze)
Karel Šprunk: Niels Stensenč. 13 (březen 1994)

Eric R. Scerri: Východní mysticismus a údajné paralely s fyzikou
Miloš Havránek, Karel Šprunk: Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce (2.)
Ulrich Lueke: Religiozita - produkt evoluce?
Alois Honěk: E. O. Wilson: O lidské přirozenosti (recenze)
Jan Bednář: C. Tresmontant: Dějiny vesmíru a smysl stvoření (recenze)
Stanislav Sousedík: Filosofická disputace v 17. stoletíč. 14 (červen 1994)

Josef Sudbrack: Zázraky
Bernhard Irrgang: Umělá inteligence a expertní systémy
Václav Havel: Projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu
Jiří Grygar: B. Balcar: Tajemství potopy (recenze)
Václav Chytil: W. Heisenberg: Část a celek (recenze)
Jiří Vackář: Heinrich Beck: Kulturphilosophie der Technik (recenze)
Karel Šprunk: Isidor Sevillskýč. 15 (říjen 1994)

William E. Carroll: Vznik vesmíru z ničeho a stvoření
Karel Šprunk: K problému reality ve fyzice
Jiří Vackář: Perspektivy vývoje kapitalismu
Ladislav Krlín: C. F. von Weizsaecker: Člověk ve svých dějinách
Jan Bednář: J. Pieper: Scholastika (recenze)
Jiří Dvořák: ZYGON: Journal of Religion and Science
Josef Špaček: Robert Grossetesteč. 16 (zima 1994/5)

Člověk – pastýř stvoření (Monotematické ekologické číslo)

Jan Bednář: Hledání těžiště
Jan Heller: Člověk - pastýř stvoření
Josef Musil: Roviny ekologického myšlení
Erazim Kohák: Filosofická ekologie po dvaceti letech
Jan Bednář: Některé morální pohledy na problematiku znečišťování ovzduší
Jasoň Hampl: Doprava, životní prostředí a trh
Vladislav Klener: Radiační ochrana a radioekologie
Jiří Vackář: Technologie a životní prostředí
Věra Bokorová: Psychologické aspekty ekologické problematiky
Václav Mezřický: Ekologická výzva - otázky a odpovědi
Karel IV: Maiestas Carolina
Jan Pavel II: Mír s Bohem stvořitelem, mír s veškerým stvořením
Jan Pavel II: Evropská charta o životním prostředí a zdraví
Vladimír Albrecht: Druhá evropská konference o životním prostředí a zdraví
Alois Honěk: J. Lovelock: Gaia živoucí planeta (recenze)
Lubomír Mlčoch: J. Keller: Až na dno blahobytu; (recenze)
H. Librová: Pestří a zelení
Jiří Vackář: D. M. Bauer, G. Virt (ed.): Fuer ein Lebensrecht der Schoepfung (recenze)
Jiří Nečas: Evangelium pro životní prostředí
Walter Nigg: Chvalozpěv stvoření
Gilbert Greshake: "Nalézat Boha ve všech věcech"č. 17 (jaro 1995)

Jiří Grygar: Kosmické katastrofy
Jan Andres a Tomáš Špidlík: Čas a věčnost
Stanislav Mareš: Absolutní datování v geologii
Peter E. Hodgson: Křesťanské kořeny vědy
Otakar Jelínek: Poznámka k problému reality ve fyzice
Jiří Grygar: Okultismus a věda (recenze)
Jiří Grygar: W. B. Drees: Co je za velkým třeskem (recenze)
Jiří Dvořák: Science and Christian Belief (recenze)
Peter E. Hodgson: Pierre Duhemč. 18 (léto 1995)

Ladislav Krlín: Nedůvěra k vědě na přelomu století
Jan Moravec: Několik biblických poznámek na okraj případu Galilei
Jan Heller: Mlčící Slunce
Igor Kapišinský: O vesmíre, Bohu a večnosti
Jan Bednář: Al Gore: Země na misce vah
Jan Fischer: V. B. Holota OFM: Hovory na nemocničním lůžku (recenze)
Jiří Grygar: E. Kašpar: Populárně a vědecky o proutkaření (recenze)
Jiří Dvořák: Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft (recenze)
Karel Šprunk: Jan Buridan a studium přírody ve 14. stoletíč. 19 (zima 1995)

Miloš Havránek: Entropie živých organismů (teorie otevřených systémů)
Gerald Holton: Názory Alberta Einsteina o podstatě vědy
Jiří Vackář: Technika, kultura a církev - tentokrát trochu jinak
Jiří Skoblík: Co znamená "dogma"
Karel Šprunk: Další poznámka k problému reality ve fyzice
David M. Raup: O zániku druhů
Jiří Vackář: C. Amery, J. B. Metz aj.: Jsou církve v koncích? (recenze)
Jiří Ludvík: F. Koukolík: Housata a svatý Augustin a jiné eseje (recenze)
Karel Šprunk: Roger Baconč. 20 (jaro 1996)

H. Martyn Cundy: Goedelův teorém
Nigel J. Cutland: Co nám říká Goedel?
Evžen Kindler: Několik poznámek k článkům Cundyho a Cutlanda
Ladislav Krlín: Ještě jedna poznámka k diskusi Cundyho a Cutlanda o Goedelovi
Jan Andres a Bonaventura Štivar: Numerologické aspekty díla sv. Bonaventury
Jiří Vackář: W. Wehrmann: Aktuální problémy katolické teologie z hlediska managementu a techniky (recenze)
Josef Beneš: Biologický vývoj vo svetle vedy a viery (recenze)
Jiří Grygar: Dominik Pecka jako popularizátor filosofie a teologie

------------------------------Výběr článků JG pro Universum
od č. 21 (1996) do č. 33 (1999)

21/1996, 2: Krize teorie velkého třesku
21/1996, 43: P. Davies: Poslední tři minuty (recenze)
28/1998, 2: Chaos ve sluneční soustavě
31-32/1999, 17: Vatikánská astronomie míří do XXI. století / 72: Co může znamenat věda pro víru a víra pro vědu?
33/1999, 24: Existuje život mimo planetu Zemi?

------------------------------Jiné publikace

JG: Velký třesk a Bible (III. vyd.)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí,1999; 36 str.

JG: Věda, víra, vesmír (III. vyd.)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí, 2000; 26 str.

JG: O vědě a víře
Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří, 2001; 128 str.

JG: Svět vědy a víry
Aldebaran, Valašské Meziříčí, 2002; 104 str.

------------------------------Další literární zdroje

Barbour I.: Religion in an Age of Science.
SCM Press, San Francisco 1990; 299 str.
viz též: U12 (1996), 36.

Barrow J., Tipler F.: The Anthropic Cosmological Principle,
Oxford University Press, Oxford 1994; 706 str.

Beneš K. (ed.): Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci
Teologické studie 3 (2002), č. 2; 135 str. Teolog. fak. JČU Č. Budějovice.

Bukovská Z., Olivová J., JG (ed.): Věda a víra: jednota, boj protikladů nebo lhostejnost?
Aldebaran, Valašské Meziříčí, 2004; 36 str.

Davis J.: Kosmické finále.
U35 (2000), 20.

Drees W. B.: Beyond the Big Bang (Quantum Cosmologies and God).
Open Court, La Salle, 1990; 323 str.

Erdelská O. aj. (ed.): Biologický vývoj vo svetle vedy a viery.
Spoločnosť Božieho slova, Bratislava 1995, 110 str.

Klapetek M. (ed.): Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace.
VUT Brno, 2001; 222 str.

Larson E., Witham L.: Vědci a náboženství v Americe.
U37 (2000), 24.

Moravec J.: Teologie a přírodní vědy.
U28 (1998), 21.

Novotný J., Grygar J., Frei V., Šprunk K.: Křesťanská víra a vědecká skepse.
U30 (1999), 21.

Peacocke A.: Rethinking Religious Faith in a World of Science: The Reshaping of Belief.
Oxford U. Press, Oxford 2004; 410 str.

Polkinghorne J.: The Faith of a Physicist.
U. Princeton Press, Princeton 1994; 212 str.

Šprunk K.: Encyklika "Fides et Ratio" o přírodních vědách.
U31-32 (1999), 28.

Ward K.: Proč Bůh musí existovat.
U35 (2000), 20.

------------------------------Výběr nositelů Templetonovy ceny
(cca 1,5 mil. dolarů; viz: www.templetonprize.org), udělované každoročně od r. 1972 za pokrok ve výzkumu a objevy, týkající se duchovních skutečností:

2005 Charles Hard Townes, (USA): radiofyzik

2004 George Ellis, (JAR): kosmolog

2002 John Polkinghorne, (UK): teoretický fyzik a kněz

2001 Arthur Peacocke, (UK): biofyzikální chemik

2000 Freeman J. Dyson, (USA): teoretický fyzik

1999 Ian Barbour, (USA): teoretický fyzik

1995 Paul Davies, (Austrálie): astrofyzik a kosmolog

1994 Michael Novak, (USA): ekonom

1989 Carl F. von Weizsäcker, (SRN): fyzik

1987 Stanley Jaki, (USA): astrofyzik

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Jiří Grygar

Související texty k tématu:

Věda, rozum a víra:
- Jiří Grygar a jeho pohledy na vědu a víru - soubor textů
- Odporují si věda a víra? Prof. RNDr. Jan Fischer DrSc
- O vztahu víry a rozumu - průřez encyklikou Fides et Ratio (ThDr. Jiří Skoblík )
- Mystérium a rozum - o Bohu systematicky (Dominik Pecka)
- Další texty k tématu věda, rozum a víra zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz

Darujte předplatné na filmy s křesťanskou tématikou: Filmana.cz
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš (6. 12.)
(3. 12. 2023) Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u oblíbené Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz.

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Advent: informace, význam, základní info, datum, roráty, výroba věnců, pro děti...

Doporučené knihy (listopad 2023)

Doporučené knihy (listopad 2023)
(30. 11. 2023) Stále se na nás obracejí naši čtenáři s prosbou o doporučení nějakých kvalitních knih.

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...

Bůh neříká: "Už neplač." Ale naopak...
(29. 11. 2023) Bůh utírá slzu z každé tváře. Ježíš neříká: "Přestaň s tím nářkem". Ale naopak...