Zakladatel duchovní ekumenické komunity z francouzské vesničky Taizé duchovní Roger Schütz byl včera večer (v úterý 16.8.2005) napaden při večerní bohoslužbě a i přes rychlou pomoc svým zraněním podlehl.

Neštěstí se stalo kolem 20:30 v Taizé, vesničce poblíž starobylého městečka Cluny v centrální části Francie. Podle svědků byl duchovní napaden bodnou zbraní.

Mezinárodní klášterní společenství v burgundské vesničce Schütz založil v roce 1940 spolu s dalšími katolíky a protestanty z dvaceti národů, aby pod jeho duchovním vedením pracovalo pro smíření a pokoj. Do Taizé se také pravidelně už desítky let sjíždějí tisíce mladých z celého světa k meditacím a kulturním akcím.

***

Po smrti bratra Rogera, při ranní modlitbě 17. srpna se v kostele četl tento text:

“Kriste, ty jsi plný soucitu, ty nám dáváš být ve společenství s těmi, kteří před námi odešli a jsou nám velmi blízcí. Do tvých rukou odevzdáváme našeho bratra Rogera. On už nahlíží to, co je neviditelné. A ty nás připravuješ, abychom v jeho stopách i my mohli přijmout jas tvé záře.”

***

Benedikt XVI. se zastavil u zprávy o smrti bratra Rogera při generální audienci. Citujeme v plném znění:

"Dnes ráno jsem dostal velmi smutnou a strašnou zprávu: že totiž včera večer při nešporách byl drahý bratr Roger Schütz, zakladatel Komunity z Taizè, zavražděn nožem, patrně mentálně postiženou ženou. Je mrtev.

Tato přesmutná zpráva se mě dotýká o to víc, že jsem právě včera dostal od bratra Rogera dopis, dopis velmi jímavý a velmi přátelství, ve kterém píše, že z hloubi svého srdce by chtěl říci, že celým srdcem je se mnou a se všemi, kdo se scházejí v Kolíně. Pak dodává, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu bohužel do Kolína nebude moci přijet osobně, ale bude duchovně spojen se svými bratry, kteří jsou na místě přítomni.

V závěru svého dopisu mi píše, že si přeje co nejdříve přijet do Říma, aby se se mnou setkal a řekl mi „jak celá komunita v Taizè chce kráčet společně s papežem.“ A vlastní rukou pak napsal: „Svatý otče, ujišťuji vás o svém hlubokém vnitřním společenství.“

V této chvíli zármutku můžeme jen svěřit dobrotě našeho Pána duši tohoto jeho věrného služebníka. Víme přece, že ze zármutku, jak jsme právě slyšeli, se znovu zrodí radost; víme, že je v rukou Věčné Dobroty a Věčné Lásky, že vešel do věčné radsoti. A napomíná nás, abychom byli věrnými dělníky na vinici Páně, vždycky, také ve chvílích smutku, s jistotou, že Pán nás doprovodí do své radosti."

***

Z myšlenek Rogera Shutze:

Ježíši Kriste, ty jsi ten, kdo mě miluje bez ustání
v životě, který nekončí.
Otevíráš mi dobrodružnou cestu.
Nečekáš ode mne jen pár drobtů, ale celý můj život.

Vzkříšený Ježíši,
vidíš, že jsem mnohdy zmatený
jako cizinec na této zemi.
Mou duši sužuje žízeň
a to je očekávání a touha po tvé přítomnosti.
A srdce bez ustání touží po tom,
aby spočinulo v tobě, Kriste,
aby k tobě složilo všechno,
co je tížilo a co je od tebe vzdalovalo.

Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého,
můžeme jít neustále kupředu,
od jednoho začátku k druhému,
protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristově
a sám se ujímá naší budoucnosti.
Co by člověka čekalo
bez odpouštějící lásky a bez smíření?


***

Odkazy:

- Bratr Rober *12. května 1915 + 16. srpna 2005 souhrnný pohled (www.taize.fr)
- Bratr Roger Schutz, Taize - několik publikací z Taizé naleznete zde.
- Roger Schutz - myšlenky na webu vira.cz
- Další myšlenky bratra Rogera Schutze naleznete zde (na webu pastorace.cz)
- Roger, věrozvěst smíření, proměnil Taizé i svět (web ihned.cz)
- Bratr Roger zavražděn (radiovaticana.cz)
- www.taize.fr