Pane biskupe, svou víru
jste se v dospívání musel učit
obhajovat proti
kumunistickému tlaku.
Jak jste se později
v naprosto odlišných
podmínkách ve svobodném
světě vyrovnával
s event. pochybnostmi víry
a věrnosti Vašemu povolání?


Uvědomoval jsem si už při studiu teologie, že některé otázky víry jsou těžko pochopitelné a přijatelné. Věřící lidé mají mnohdy strach z pochybností. Zapomínají ale, že pochybnost je součástí víry. Studiem nebo diskuzí se ale máme pokusit zjistit, jak se té pochybnosti zbavit.

A věrnost v mém povolání byla vždycky založena na smyslu mše svaté. Od počátku svého kněžského působení vždycky, když jsem třeba unavený, nebo mám potíže s pozorností a dostanu se ke konsekraci, uvědomuji si jednu věc: že dělám to, co Kristus dělal při poslední večeři. „Toto je moje tělo, toto je moje krev. Toto dělejte na mou památku“. Když se řekne "toto", znamená to celý jeho život. Celým životem nám ukázal, co je plnit vůli Otce. Kolikrát jsem se cítil unavený, otrávený, druhými zneužitý, ale vždy jsem se ztotožnil při mši svaté s tím, co dělal Kristus. Když Kristus byl ochotný dát život, proč bych já nemohl dát několik hodin služby.
Jak vy sám osobně se modlíte a jak byste doporučoval modlit se lidem v běžném životě?

V prvé řadě pokládám modlitbu za rozhovor s Pánem Bohem. Ne jenom opakování naučených modliteb. Ráno když vstanu brzo, mám nedaleko park, jdu se tam na hodinu projít. Procházku začínám modlitbou růžence, soustředím se vždy na jedno tajemství. Velmi mě například oslovuje tajemství bolestného růžence - Kristus v Olivetské zahradě, když přijímal vůli Otce. Nebo tajemství když Maria jde navštívit Alžbětu – ona možná utíkala ze svého rodného městečka před ostatními lidmi, protože byla těhotná. Zároveň šla za zakušenou tetou, od které čekala přijetí a možná i zaučení do mateřské role.
Nikdy jsem neuměl meditovat, ani v semináři. Nyní ale v meditaci vidím důležitou část svého modlitebního života. Zbytek své ranní modlitební hodiny po růženci mám na meditaci. Vzpomínám na věci z minulého dne a před Bohem probírám očekávané události dnešního dne...
Potom se také modlím breviář. Zdá se, že je to automatická modlitba, ale mnohdy člověka zcela nečekaně osloví něco z některého žalmu, který jsem se již modlil nesčíslněkrát....
Pro modlitbu je vždy důležité udělat si čas. Modlitbu bohužel mnoho křesťanů zanedbává.
Když jsem byl malý, s rodinou jsme se společně modlili ráno, večer, pak před jídlem, po jídle a Anděl Páně. Tak se modlím dodnes.
A centrem modlitby je pro mě mše svatá. Pokud můžu, mám mši svatou denně, tedy pokud nejsem celý den v letadle.
Dobrý den, Otče. V čem vidíte své největší obdarování? Děkuji Vaši službu.

V tom, že jsem byl veden k tomu, abych učil lidi, co je to víra.
Milý pane biskupe, život vás zavál mimo Vaši vlast. Jste tomu rád, anebo byste byl býval raději zůstal doma?

Já su pořád ten kluk z jižní Moravy, nikdy jsem nechtěl odejít, byl jsem k tomu přinucený. Pokládám to ale za vůli Boží. Su ale rád, že jsem se dostal tam, kde jsem se všemi zkušenostmi, které s tím souvisí.
Dobrý den, proč jste vstoupil do americké armády, resp. letectva? Není to v rozporu s Vaší vírou? Anebo je to naopak důsledek násilné expanze křesťanství?

To jsem již vysvětlil v knížce. „Rozhodni se pro risk“ Do letectva jsem jako kaplan vstoupil v době války ve Vietnamu, když se začali vracet první zranění vojáci a provalilo se několik masakrů, kterých se Američani dopustili. Měl jsem pochybnosti o tom, jestli jde o spravedlivou válku, ale uvědomil jsem si, že naši mladí vojáci jsou cvičeni k zabíjení nepřítele, a pokud za nimi nebude stát kněz, může k takovým zkratům docházet dál. Přál jsem si také silné Spojené státy, protože jen tak šel zastavit Sovětský svaz Viděl jsem potřebu vojenských kaplanů, kteří by pomohli, byli oporou a autoritou. A mohli mnohé věci v dobrém ovlivnit a zamezit mnohým excesům.


Celý rozhovor naleznete zde


V češtině vyšla knížka rozhovrů s biskupem Esterkou pod názvem Rozhodni se pro risk.

Několik kapitol z knihy na tomto webu:
- Komunisté se samopaly přepadli naši školu
- Bezprostřední přípravy na útěk přes hranici
- Útěk přes hranici, aneb ´váš syn byl zastřelen´
- Volba mezi povoláním špiona pro USA, nebo povoláním kněze