Ve dnech 13. až 19. srpna 2007 hostilo jihočeské město Tábor již čtvrté Celostátní setkání mládeže (CSM). Na 6000 mladých účastníků z celé České republiky prožilo týden plný setkávání, přednášek, koncertů a bohatého duchovního programu.

Již od pondělního poledne zaplňovaly město Tábor a poutní místo Klokoty stovky mladých účastníků CSM. Přivezly je sem zvláštní vlaky, vypravené Českými drahami. Poté byli všichni nasměrováni pořadateli do ubytovacích zařízení po celém městě Táboře a Sezimově Ústí.

Program celého týdne byl vytvořen tak, aby si sami účastníci mohli podle svého zájmu vybrat z pestré nabídky připravených přednášek a koncertů. Dopoledne bylo věnováno katechezím – osobním svědectvím a zamyšlením českých a moravských biskupů. Odpolední program nabízel možnost výběru ze 200 přednášek, které si pro účastníky připravilo více než 140 přednášejících. Nechyběli mezi nimi ani již předem avizovaní psycholog prof. Jaro Křivohlavý nebo ústavní soudce JUDr. Miloslav Výborný. Setkání se známými osobnostmi se u mladých setkala s velkým ohlasem – mnohdy pro velký zájem účastníků nestačily ani připravené prostory. Přestože byla diskutována často odborná témata, většina účastníků se shodla na vysoké úrovni těchto přednášek a ocenila způsob jejich podání právě mladým lidem.

Táborský týden byl naplněn též více než třiceti koncerty, odehrávajícími se nejen na různých stanovištích ve městě, ale i na Klokotech a v Sezimově Ústí. Byl dán prostor i začínajícím hudebním skupinám, hrajícím písně s křesťanskou tématikou. Koncertním vrcholem celého setkání pak byl středeční benefiční Koncert pro Haiti, který uváděl známý moderátor Aleš Juchelka. Na pódiu postupně představil nejen protagonisty charitativní akce na pomoc nejchudší zemi západní polokoule (v čele s P. Romanem Musilem, českým misionářem na Haiti), ale uvedl hlavně velkolepý koncert, na kterém vystoupili slovenský zpěvák Richard Čanaky a australsko-americká poprocková hvězda Rebecca St. James, držitelka prestižní ceny Grammy. Zpěvačka, známá nejen svými písněmi, ale též charitativní činností, si dokázala brzy získat české publikum. Při vystoupení vládla opravdu radostná atmosféra. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu, který k neděli 19.8.činil 415 000 Kč, bude věnován na dostavbu školy ve vesničce Baie de Henne a na podporu dětí, zapojených na Haiti do programu Adopce na dálku.

Kromě přednášek a koncertů se mladí věnovali též sportu. Různé aktivity si pro ně připravili členové a příznivci sdružení Orel. Všech 12 sportovišť bylo po celou dobu plně využito. Velkou pozornost vzbudil též fotbalový zápas mezi kněžími a hudebníky (kdy kněží vyhráli 2:1) nebo mezi řeholními sestrami. Hojně též byly navštěvované výtvarné dílny, ve kterých si mohli účastníci vytvořit ozdoby z látky, papíru i z drátků, nebo si mohli vyzdobit svá trička různými výtvarnými technikami.

Součástí celého setkání byla též pomoc městu Tábor, spočívající v úklidu města pracovními skupinami nebo v návštěvě zařízení pracujících se seniory, s mládeží, s duševně i tělesně postiženými nebo s lidmi na okraji společnosti.

Celý program, přenášený denně TV NOE a Rádiem Proglas, byl zakončen nedělní bohoslužbou celebrovanou olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Ten na konci mše svaté vyslal do služby tři volontéry – mladé dobrovolníky, kteří následující rok svého života věnují službě druhým lidem.

Podle reakcí účastníků bylo Celostátní setkání mládeže v Táboře-Klokotech vydařené. Mnozí zde našli kromě poučení i nové kamarády a kamarádky. Mnozí označili toto setkání za nejkrásnější týden nejen svých letošních prázdnin, ale i svého života. Je důležité, aby těchto setkání, kde nepřevažuje komerční pojetí, bylo více, a aby tak byla stále nabízena alternativa k dosud propagovanému mnohdy konzumnímu stylu života mladé generace.

Radek Šoustal