Zůstávat pevný i v nepřátelském prostředí

„Láska všechno vydrží.“ Původní řecký výraz těchto biblických slov „Panta hymomenei“ znamená, že láska snáší s pozitivním duchovním postojem všechna protivenství. Znamená to zůstávat pevný i v nepřátelském prostředí.

Není to ale jen tolerování některých obtížných věcí, nýbrž je to něco mnohem širšího: dynamický a trvalý odpor, schopný vyrovnat se s jakoukoli výzvou. Je to láska navzdory všemu, a to i když všechny souvislosti vybízejí k něčemu jinému. Projevuje určitou míru houževnatého hrdinství, síly proti jakémukoli zápornému proudu, je to jakési „předkupní právo“ pro dobro, které nic nemůže zničit.

Být schopen přetnout řetěz nenávisti, řetěz zla

To mi připomíná slova Martina Luthera Kinga, když i uprostřed nejtěžšího pronásledování a ponižování zdůrazňoval, že je třeba se rozhodnout pro bratrskou lásku:

„Člověk, který tě nejvíc nenávidí, má v sobě něco dobrého;
a také národ, který nejvíc nenávidí, má v sobě něco dobrého;
také rasa, která nejvíc nenávidí, má v sobě něco dobrého.

A když se ti podaří podívat se do tváře každého člověka
a uvidíš velmi hluboko v jeho nitru to,
co náboženství nazývá „Boží obraz“,
začni ho navzdory všemu milovat.
Nezáleží na tom, co dělá, ty tam vidíš Boží obraz.

Jiný způsob, jakým miluješ svého nepřítele, je tento:
když máš příležitost svého nepřítele porazit,
je to chvíle, ve které se musíš rozhodnout to neudělat.
Když se pozvedneš na úroveň lásky,
její veliké krásy a moci, pak jediná věc,
kterou se snaž porazit, jsou zlé systémy.
Lidi, kteří se chytli do pasti toho systému, miluj,
ale snaž se porazit ten systém.

Nenávist za nenávist posiluje jen existenci nenávisti a zla ve světě.
Jestliže já udeřím tebe a ty mě a jestliže ti tvoji ránu vrátím
a ty mi vrátíš mou ránu, a tak dál, je zřejmé, že to pokračuje donekonečna.
Prostě to nikdy neskončí.

Někde musí mít někdo trochu rozumu, a to je silná osobnost.
Silnou osobností je člověk, který je schopen
přetnout řetěz nenávisti, řetěz zla.
Někdo musí mít dost víry a mravnosti,
aby ho přetnul a uvedl do samotné struktury světa
silný a mocný základ lásky.“

Bojovat proti zlu, jež lásku ohrožuje

V životě je třeba pěstovat tuto moc lásky, která umožňuje bojovat proti zlu, jež ji ohrožuje. Láska nedovolí, aby ji ovládala zášť, opovrhování druhými, touha po zraňování nebo po pomstě. Křesťanský ideál, a zejména v rodině, je láska všemu navzdory. Někdy například obdivuji postoj osob, které se musely odloučit od svého manželského partnera z důvodu ochrany před fyzickým násilím a které přesto díky manželské lásce, jež dokáže přemoci pocity, jsou schopny jednat pro jeho dobro – třebaže prostřednictvím někoho dalšího – v době nemoci, utrpení nebo nesnáze. Také to je láska všemu navzdory.