Jsou tu prázdniny! A s prázdninami také období táborů, dovolených, festivalů, období, kdy jedna akce střídá druhou...
Největší srpnovou katolickou akcí bude Celostátní setkání mládeže. To se opakuje přibližně jednou za 3-5 let a letošní rok se uskuteční v termínu 13.-19.8. v Táboře-Klokotech. Očekává se zde na 5000 mladých věřících lidí, zejména ve věku 16-26 let. Setkání je ale koncipováno již pro 14. Na své si přijdou i vysokoškoláci a pracující mladí lidé.

Program je velice pestrý a různorodý. Posuďte sami. Desítky diskusních skupin, které budou zaměřeny na stále aktuální témata jako je například partnerský život, předmanželská čistota, homosexualita... Mnoho času bude věnováno kreativním workshopům, sportovně založené jistě potěší fotbal, volejbal a mnoho dalších tradičních či netradičních sportů. Letos poprvé si účastníci budou moci vyzkoušet horolezeckou stěnu či jízdu na kajaku. V programu se ovšem nezapomíná na podstatu setkání. Ta spočívá v pomoci mladým lidem nalézt či prohloubit osobní cestu k Bohu. Ať to bude při každodenním slavení mše svaté, naslouchání katechezím, ale třeba i v možnosti zažít non-stop adoraci.

Kdo by si z tak rozsáhlé nabídky přece jenom nevybral, může se připojit ke skupince s názvem BRIGÁDA. O co se jedná? Základní skupinku tvoří pětice mladých lidí v čele s otcem Kamilem Strakem. K nim se přidají další dobrovolníci z řad účastníků setkání a po tři odpoledne vyrazí do táborských ulic. Práce totiž posvěcuje čas, člověka a zkrášluje okolí. Město Tábor tuto nabídku pomoci vřele uvítalo a nabídlo zájemcům několik možných aktivit. Natírání zábradlí, čištění chodníků od trávy či sběr odpadků. Je to vlastně příležitost ukázat místním lidem, že dnešní mládež není jenom zkažená, jak si mnozí dospělí myslí, ale že pod správným vedením dokáže odvést dobrou práci a pomoci tam, kde je potřeba.

Na středu se připravuje celovečerní akce pod názvem Koncert pro Haiti, na který je zvána široká veřejnost a nad nímž převzal záštitu ministr kultury Mgr. Václav Jehlička. V duchu motta setkání „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ budou moci lidé podpořit projekt Arcidiecézní charity Olomouc a přispět finančními dary lidem z nejchudší země západní polokoule. Na koncertě vystoupí americká zpěvačka Rebecca St. James, ale také Richard Čanaky ze Slovenska.

Vyvrcholením celého táborsko-klokotského setkání bude sobotní večerní vigilie. Ztišení, světlo svíček, rozjímání, radost z blízkosti Krista...

Setkání je z velké části hrazeno z účastnických poplatků. Ty ovšem nepokryjí zcela potřebné výdaje, a tak byl v rámci podpory setkání spuštěn projekt Mozaika pro Tábor. Jedná se veřejnou sbírku, jejímž symbolem je právě Mozaika. Záměrem je, aby každý člověk měl příležitost podpořit setkání. Je to ale rovněž výzva zapojit se do společenství církve s mladými prostřednictvím modlitby a duchovní přítomnosti na setkání v Táboře, vědomím, že ve své víře nejsme osamoceni.

Přispět na setkání je možné přímo na účet Mozaiky pro Tábor u ČSOB a.s., č.ú.: 211719939/0300. Jednotlivé dílky Mozaiky jsou k dostání ve všech farnostech, na Diecézních centrech pro mládež, v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství, v prodejně a on-line na internetu nakladatelství Paulínky, na poutních místech nebo na sekretariátu Sekce pro mládež České biskupské konference.

Další, podrobnější informace, přihlášku, ale také plánovaný program naleznete na webových stránkách setkání: www.tabor2007.signaly.cz***

Zveřejněno na základě dohody o mediální spolupráci mezi www.vira.cz a CSM Tábor 2007