Příběh o dvou ostrovech

Budu vám vyprávět podobenství o dvou ostrovech, které ležely blízko sebe. Jeden ostrov byl velice úrodný, proto lidé, kteří jej obývali, byli velmi bohatí, zatímco druhý ostrov byl velice chudý. Tyto dva ostrovy můžeme pojmenovat Dostatek a Nedostatek.

Na bohatém ostrově žil muž, který často vystupoval na vrchol hory a díval se dolů na chudý ostrov. Byl to dobrosrdečný člověk a měl s vyprahlou krajinou a jejími chudými obyvateli soucit. Jejich osud mu nebyl lhostejný. Jednoho dne skočil tento muž do moře a přeplaval na druhý ostrov – Nedostatek. Pozval místní obyvatele, aby se k němu připojili a přeplavali na bohatý ostrov jménem Dostatek.

Představitelé z chudé země, z ostrova Nedostatek, zasedli, aby toto pozvání prodiskutovali. Mnozí se rozhodli návrh dobrosrdečného muže přijmout. Někteří z nich skočili do moře a šťastně přeplavali na bohatý ostrov. Jiní si toho chtěli vzít s sebou tolik, kolik se jen dalo, a plavali s velkými batohy na zádech. Jistě si umíte představit, že ty batohy byly těžké, a tak se cestou utopili. Další nebyli ochotni opustit svůj skromný majetek, zůstali na chudém ostrově jménem Nedostatek a nadále žili v bídě.

Dostali jsme od starostlivého Boha - Ježíše, totéž pozvání – jít s ním. Zve nás do „země“ oplývající bohatstvím života, zve nás k sobě. Nabízí nám, abychom plavali s ním. Mnozí se zdráhají udělat to a skočit do vody, protože nechtějí zanechat svého zaběhaného způsobu života. A tak žijí dál svůj život a stěžují si na svoje trápení na tomto světě a na bídu kolem sebe. Zároveň nechtějí změnit své staré chování – může jím být nenávist, neodpuštění, povýšenost, smyslnost, korupce… Existují nejrůznější typy chování, smutné ale je, že člověk často není ochotný všechno hodit za hlavu, všechno opustit, skočit a vydat se tam, kde je plnost života.

Nebojme se
vydat se směrem
k naplněnému životu
s Ježíšem.