Nemoc je pro nás dnes větším strašákem, než dříve

V naší moderní společnosti je nemoc paradoxně daleko větší hrozbou a strašidlem než v dobách předcházejících. Práce a zdraví se vzájemně podmiňují, a co více, za peníze si člověk téměř vše koupí – do jisté míry dnes i to zdraví! 

My, kdo čteme tyto řádky, se momentálně ocitáme na šťastnější části planety, náležíme do bohaté a zajištěné společnosti. Hlad, bída a nemoci sužují jiné velké oblasti světa i na počátku 21. století. A dokonce těchto existenciálních problémů spíše přibývá, než ubývá. Je to alarmující situace, kterou si ne každý dostatečně uvědomuje, nebo na kterou si velká část relativně zabezpečených lidí spíše vlastně uvykla. Nemocemi zbídačené obyvatelstvo patří ke každodennímu koloritu zpráv ze světa, které pravidelně sledujeme. 

Co zmůže člověk proti džungli zla a nemocí?

Co nakonec člověk zmůže?! Je v jeho silách něco změnit, někde někomu pomoci v této nekontrolovatelné džungli problémů a zla? Otázka nad jiné složitá, ale existují lidé, kteří ji definitivně vyřešit nechtějí, nedělají si iluze, ale přesto pomáhají! I když ví, že neexistují konečná řešení, nebrání jim to, aby navzdory všem nemocem a utrpení lidem pomáhali.

Likvidace lepry

Jednou takovou organizací je Likvidace lepry, křesťanská organizace, která je prodlouženou rukou tisíců drobných dárců, kteří převážně nevelkými finančními dary se podílejí na tom, že desítky tisíc malomocných a nemocných tuberkulózou se vyléčilo. A nejen vyléčilo (!), ale se podařilo a daří se je integrovat do života společnosti, a tímto jim napomáhat nalézat smysl své další existence. 

Pomoc směřovaná konkrétním potřebným, o které se média nezajímají 

Dobro, které se díky těmto dárcům ve světě koná, nelze dohledat na stránkách časopisů ani v televizních zprávách, protože dobro nevyčnívá a nestrhuje na sebe tolik veřejné pozornosti jako celá řada povděčnějších témat, podívaných a přitažlivých celebrit. Nemocní chudáci a ubožáci nejsou předmětem zájmu a ekonomického kalkulu, jejich atraktivita je pod mediálním bodem mrazu! A právě těmto „neviditelným“ je věnována pozornost mnoha obyčejných dobrých lidí mezi námi, kteří nemohou nepřispět do tohoto zápasu o zdraví a životy mnoha lidí.

Léta osvědčené pomoci

Likvidace lepry (LL) již přes 22 let usiluje o léčbu (nejen) malomocných a jejich rehabilitaci, financuje distribuci léků i zdravotnického materiálu. Postavila dokonce i dvě nemocnice (včetně dětského domova), které i nadále podporuje, podobně jako celou řadu leprostanic ve světě. K zabezpečení své činnosti spolupracuje také s významnými zahraničními partnery, kteří disponují rozvinutými možnostmi takové pomoci. Indie, Libérie, Tanzánie či Kolumbie, to jsou destinace, kam všude směřuje pomoc LL. Každá země má svá specifika, ale v každé z nich jsou lidé, jimž naše pomoc mění životy a navrací naději jednotlivcům, rodinám i komunitám.

I Ježíš projevoval malomocným lásku a milosrdenství

LL je od svých počátků inspirována biblickým poselstvím, které zohledňuje všechny slabé a je inspirována samotným Ježíšem, který malomocné uzdravoval a projevoval jim lásku a milosrdenství. LL je prodlouženou rukou mnoha drobných dárců, kteří se (i pravidelným drobným) přispěním podílejí na pomoci mnoha bezejmenných a zapomenutých osob.

Mnohdy nás od drobné konkrétní pomoci odrazuje pocit, že naše „kapka“ drobné pomoci je k ničemu, ale je to právě Ježíš, který při pohledu na chudou vdovu říká, že „ona dala nejvíc“ (Lk 21,1-4) a je to Ježíš, který říká: : „Cokoli jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ (srov. Mt 25,31-46).

 

Pokud těchto několik řádků vzbudilo váš zájem o konkrétní pomoc, více de dozvíte na - www.lepra.cz

Lze nám také napsat buď na e-mail: ll@likvidacelepry.cz  


nebo na adresu:
Likvidace lepry
Josefská 43/4
118 00 Praha 1

Zpracováno na základě článku Bc. Luboše Hajase, ředitele LL