U tisíce věcí výsledek nezáleží na nás, 
aneb Svěřovat své věci Bohu

V životě nás potká tisíce věcí, při nichž výsledek nezáleží na nás. Jestli udělám zkoušku, jestli bezpečně dojedu autem z místa A do bodu B, jestli budou děti zdravé a šťastné.

Jeden kněz mi řekl, že to, co svěřím Bohu, nemůže jít úplně blbě. A já to poznávám jako životní pravdu. I když jsem zažil i náročné věci, mohu říci, že pokud jsem něco v modlitbě Bohu opravdu dal do rukou, nikdy to nedopadlo definitivně fatálně nebo beznadějně. Svěřovat své věci Bohu, důvěřovat, že se jich ujme, dokázat na něco čekat, ale také vnímat Boží jednání, kterému občas nerozumím, a být Bohu vděčný. To je podle mě víra. Je to ale víc o důvěře než o pocitech.

Jak ale získat důvěru v Boha?
Žádný manuál k získání důvěry neexistuje

Jak ale získat důvěru v Boha? Žádný manuál k získání důvěry neexistuje. Každý máme jiné zkušenosti, hlavně z výchovy, ze vztahů, dobré i špatné. Spousta lidí prožila různá zranění důvěry, která byla o to větší, když přišla od nejbližších lidí. Například když se na někoho vykašle táta ve věku, kdy ho jako dítě nejvíc potřebuje, důvěra takového člověka k druhým tím bude zřejmě trvale poznamenána. Odvážím se tvrdit, že zranění důvěry ze strany pozemských otců se do značné míry podepíše i na prožívání důvěry či nedůvěry k Otci nebeskému. Takto vznikají tzv. karikatury Boha. Pokud důvěru v Boha nemám, mohu o ni určitě v modlitbě prosit. Nejsme ale všichni na stejné startovní čáře. Někomu může trvat roky, než udělá krok důvěry, u jiného to může být snadnější. Bez těchto aktivních kroků do nejistoty to ale nepůjde.

Setkání dvou řemeslníků:
tesaře Ježíše z Nazareta a rybáře Šimona Petra

Vybavuje se mi biblické setkání dvou řemeslníků - tesaře Ježíše z Nazareta a rybáře Šimona, budoucího apoštola Petra. Ježíš Šimona po celonočním neúspěšném rybolovu vybízí k důvěře tím, že jej povzbuzuje, aby ještě jednou hodil rybářské sítě do vody. Navíc v naprosto nevhodnou denní dobu. Mnohaletá profesionální zkušenost rybáře Šimonovi velí, aby tyto neodborné rady neposlouchal. Je to zápas o důvěru. Nakonec Šimon tento pro něj sice neprofesionální, ale důvěrný krok k Ježíši udělá. A ejhle, zázračný rybolov může začít. Šimon je v úžasu a jeho důvěra k Ježíši roste. Troufám si tvrdit, že tím Šimon udělal zásadní krok k osobní důvěře v Boha.