Když se řekne Jump, mnozí lidé (znalí anglického jazyka) si vybaví skok. Jump je ale také táborový týden pro mladé lidi věřící i nevěřící ve věku od 14 do 21 let, který jim může dát zcela nový pohled na víru a křesťany vůbec. Ten letošní opět proběhl počátkem srpna v areálu karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří u Dačic.

Nejednalo se o klasický tábor s rozcvičkami, kde všichni musejí dělat všechno. Účastníci byli rozděleni do skupin - "klanů", o které se starali "kmotři". Po snídani začínal program chválami a po nich následovali přednášky a svědectví. Ty letošní přednášky byly o učenlivosti a učednictví, o karikaturách Boha - falešných představách o Bohu, o náhražkách Boha - neboli modlách, o papírovém Ježíši - kterého mnozí lidé poznávají výhradně rozumem bez osobního kontaktu, o životě křesťana, o modlitbě, o vztazích a sexualitě, o okultismu a magii z pohledu křesťanství. Témata se pak mohla osobněji probrat v malých skupinkách - "klanech". Měl-li někdo potřebu osobního rozhovoru nebo zpovědi, mohl využít službu kněze - "reverenda".

V odpoledním čase pak dostal každý příležitost seberealizovat se v tzv. "kůlnách" např. výrobou hlavolamů, výrobou sádrových masek, střelbou z luku - vzduchovky či praku, kreslením, batikováním, prací se dřevem, nacvičováním pantomimy, dívky nácvikem břišních tanců, kluci naopak řízením traktoru a v mnoha dalších aktivitách. Možností bylo tolik, že si každý našel tu svou. Vzdor tropickým vedrům se všichni vydali i na jeden výlet a průzkum okolí v rámci JUMPkrossu.

Večery měly různý scénář: koncert, zábavný "Večer talentů", nebo různě zaměřené modlitební večery. Takový (a jště mnohem jiný) byl Jump 2003.

(zpracováno podle článku Angeliky Khomové a Davida Vopřady z časopisu Effatha a webu www.cho.cz)


***Představujeme vám Vojtěcha Kodeta
jednoho z hlavních tvůrců a aktérů JUMPu.Jak jste přišel na myšlenku uspořádat JUMP?

Je nám blízká koncepce Křesťanské charismatické konference. Chtěli jsme něco takového pro mladé. Nejen přednášky, ale i sdílení, kůlny, hry a třeba večerní „zprávy“ s „večerníčkem“. Byla to vlastně Katka Lachmanová, která mě oslovila, jestli bych jí pomohl takový tábor uskutečnit. Neváhal jsem a šel do toho.


JUMP je fajn akce. Aspoň pro nás - účastníky, ale co přináší vám?

Víte, celý život chci sloužit a předávat dál něco, co je důležité. Tady žijeme s mladými lidmi. Mluvíme s nimi a možná je postrčíme o něco dál. Záleží mi na nich a udržuji si s nimi kontakt. Obohacují mě mládím a upřímností.


Takže společenství od sedmnácti do dvaceti je pro vás to nejlepší?

Doufám, že si stejně dobře rozumím se všemi. Snad jen k nejmenším dětem hledám někdy cestu hůře. Zahraju si s nimi rád fotbal a pak jsem trochu v rozpacích co dál. Ale s těmi, kterým je řekněme čtrnáct a víc se cítím jako ryba ve vodě. Můžeme diskutovat, bavit se...


Co by si měli "JUMPíci" z této akce odnést?

JUMP je jiný než ostatní tábory. Základním cílem je zprostředkovat mladým zkušenost s Bohem a s církví. Tento tábor má mladé vést k Bohu, ne že si sem rodiče odloží na týden své děti.


Vojtěch Kodet
Narodil se v roce 1956 v Malém Beranově na Vysočině. V roce 1977 vstoupil tajně do karmelitánského řádu. O pět let později byl vysvěcen na kněze. Působil v několika převážně moravských farnostech. V současnosti je provinciálem karmelitánů a studuje v Římě.


(Zpracováno podle textu Petry Krejčové z Jumpího časopisu JUMPin2003
Foto: Krzystof Dedek)


***Výhradně pro pány!

Tuny řvoucí oceli v dívčích rukách? Žena za volantem traktoru? Bizarní představa, ale reportérka JUMPinu se rozhodla, že pronikne daleko za hranice stereotypu a prozkoumá tajný svět mužů. Po boku další odvážné amazonky absolvovala kurz jízdy na majestátním ale těžko ovladatelném stroji. Obsáhlou technickou instruktáží ani jízdou samotnou nebyly mladé dámy nijak nadšeny. Ale vedle desítky mladíků, kteří jsou tak jako tak zvyklí spíše na menší vozy, dámy obstály velmi slušně. Reverend Jan Wirth se účasti dívek nijak nebránil. I přesto, že oznámení o jeho "traktorové" kůlně neslo poznámku - jen pro chlapce. "Víte, vloni jsme měli koně. Letos máme traktor. Ten lépe snese nějaké to neodborné zacházení. Ale hlavně byl po ruce a napadlo mě, že to bude zajímat především kluky," uvedl reverend Wirth.

(Zpracováno podle textu Petry Krejčové z Jumpího časopisu JUMPin2003
Foto: Krzystof Dedek)Malou FOTOgalerii z JUMPu 2003 naleznete zde

JUMP připravuje ke spuštění i své vlastní stránky na internetu: www.cho.cz/jump