Zkušenosti ukazují, že Bůh dává i dnes své hvězdy, které vedou ke Kristu.
Dělá před očima jednotlivců nebo skupinek (ale ne davu!) svá znamení
jako před učedníky v Káně, takže mohou v Ježíše uvěřit.

Prohlašuje ve své církvi podobně jako u Jordánu,
že Ježíš je jeho milovaný Syn, plný Ducha,
a že je nanejvýš dobré poslouchat ho.

Bůh zjevuje svou slávu, ale my musíme být dotčeni sami
nebo musíme sami vidět zblízka dnešní mágy, Jany Křtitele nebo učedníky,
abychom tuto slávu živě zaregistrovali.
Snad nejdůležitějším je ale vědět, že se Bůh stále stará.
Že šťastné i nešťastné životní příhody, druzí lidé atd., mohou být hvězdou, znamením,
které člověka přivede ke Kristu, k víře.

Hvězda je tu ovšem jen na čas, pak se ztratí, byť by zářila sebevíc.
Dav od Jordánu se rozejde, svatba skončí, víno se vypije.
Ale kdo nalezl Krista, ten už tohle všechno nepotřebuje.
Boží sláva v Kristu se ho dotkla, vstoupila do jeho života.
Zbývá tedy zaradovat se a s Ježíšem chodit dalším životem.

A pokud náhodou my někomu sloužíme jako hvězda,
nesmíme sami zapomenout, že tato naše úloha je důležitá, ale jen přechodná.
Hvězda mizí, Kristus - byl-li nalezen - zůstává navěky.
Bůh se stará. I prostřednictvím nás lidí.
Neustále a věrně.

Z rozboru biblického textu ke slavnosti Zjevení Páně ("Tří králů")