Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7) - Citát z Bible na každý den

3. 7. 2019 , (Foto: Michal Němeček)

Cyril a Metoděj - povzbuzení i varování

východ slunce, kostel, silueta, věže / foto Michal Němeček

Ježíš z Nazareta někdy mluví v evangeliu tak bezprostředně, jako kdyby žil mezi námi a hovořil rovnou do našich životů. Jindy je ale nutné vidět i tu dlouhou cestu církve, která nám jeho poselství přes dvě tisíciletí zachovala a rozvíjela je do velmi rozmanitých podob. Některé tyto podoby jsou nám blízké, jiné ale těžko chápeme a nemůžeme se s nimi smířit...

Cyril a Metoděj nebyli první, ale byli pozvaní

Velcí misionáři, svatí Cyril a Metoděj, přišli do naší země zvěstovat Boží království. Nebyli patrně první a jejich působení netrvalo dlouho, a přece měli a mají pro náš národ mimořádný význam. Ve srovnání s předchozími misionáři, osamělými mnichy a poustevníky, kteří patrně přicházeli z Podunají, z dnešního Bavorska, jejich misie vypadala hodně jinak. Především v tom, že si je vyžádal velkomoravský panovník, který si také vymínil, aby hlásali evangelium v jazyce, kterému lidé rozumějí. V tom měli Konstantin i Metoděj už své zkušenosti a mimořádné předpoklady.

Cyril – tvůrce spisovného jazyka Slovanů

Mladší Konstantin (Cyril) byl učenec a dnešní terminologií profesor, který pro tento účel vytvořil zvláštní písmo, hlaholici. To není jen tak. Fakticky tím zároveň vytvořil spisovný jazyk Slovanů, který se v různých variantách v některých východních církvích dodnes užívá jako jazyk liturgický. To byl obrovský čin, jakého se čeština dočkala až o čtyři, pět staletí později. Svatého Cyrila si dnes většinou představujeme jako starce, ale když roku 869 v Římě zemřel, bylo mu 42 let.

Metoděj – diplomat

Starší Metoděj studoval práva a stal se místodržitelem v Makedonii. Kvůli rozháraným poměrům u dvora odešel do kláštera, odmítal různé vysoké funkce, ale hodně cestoval jako misionář a diplomat. Na něm patrně ležela tíha složitých vyjednávání v Římě, kde užívání slovanského jazyka obhájil a byl ustanoven arcibiskupem. Čekalo ho však vězení v Bavorsku i hnusné intriky na Moravě, kde roku 885 zemřel. Asi dvě stovky kněží, které vychoval, musely brzy nato Moravu opustit.

Dědictví otců – povzbuzení i varování abychom neupadli znovu  do starých chyb

Ježíš z Nazareta někdy mluví v evangeliu tak bezprostředně, jako kdyby žil mezi námi a hovořil rovnou do našich životů. Jindy je ale důležité vidět tu dlouhou cestu církve, která nám jeho poselství přes dvě tisíciletí zachovala a rozvíjela je do velmi rozmanitých podob. Některé tyto podoby jsou nám blízké, jiné ale těžko chápeme a nemůžeme se s nimi smířit. A přece i ty patří do naší křesťanské i české minulosti, do toho dědictví, k němuž se ve svých nesnázích a krizích stále vracíme.  Jednou pro povzbuzení a posilu, jindy jako varování, abychom neupadli znovu  do starých chyb.

Se svolením zpracováno podle knihy: Jan Sokol, Naděje na neděli
kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Redakčně upraveno.

Ježíš ustanovil ještě jiných
dvaasedmdesát učedníků,
poslal je před sebou po dvou
do všech měst a míst,
kam chtěl sám přijít. (Lk 10,1)

 

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
cyril-metodej-dedictvi-otcu-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Související texty k tématu:

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Evangelizace, zvěstování, misie
- Nenechávejte si Krista pro sebe! (Benedikt XVI.)
- Evangelizace je nejlepší služba spoluobčanům... Proč a jak evangelizovat.
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa (Jan Pavel II.)
- Texty ke klíčovému slovu (štítku) evangelizace

Mediálně spolupracujeme

Doporučujeme: Jáchym a Desatero

Doporučujeme: Jáchym a Desatero
(17. 7. 2019) Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2019) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Proběhla již 30. katolická charismatická konference

(16. 7. 2019) Již 30.katolická charismatická konference byla v neděli 14. července zakončena slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil...

Slovenskí interpreti na CampFeste 2019

Slovenskí interpreti na CampFeste 2019
(15. 7. 2019) Už je to pár dní, čo sa vysvedčením začalo prázdninové leto. Máte už naplánovaný svoj program? Výbornou voľbou je...

IN - prázdninové číslo

IN - prázdninové číslo
(4. 7. 2019) In = Časopis pro dívky s vlastním názorem

Tip k přečtení: Mámou s Boží pomocí

Tip k přečtení:  Mámou s Boží pomocí
(3. 7. 2019) Být mámou je úžasné a náročné zároveň. Naštěstí na tento úkol nejsme samy.  Tato kniha je plná jak...