Na 19. katolické charismatické konferenci v Brně se očekává až pět tisíc účastníků. Během středečního odpoledne se zaregistrovaly první dva tisíce účastníků. Akce se koná do neděle 13. července na brněnském výstavišti.

Podle vedoucího organizačního týmu konference Josefa Dvořáčka v dalších dnech organizátoři očekávají další dva až tři tisíce účastníků, kteří dorazí třeba jen na část bohatého programu tvořeného přednáškami, adorací, společnou modlitbou, bohoslužbami a dalším doprovodným programem. Jde o rekordní počet účastníků konference. V loňském roce, kdy se poprvé konala v Brně, se jí účastnilo celkově zhruba 3 500 lidí.

Nejvíce účastníků konference přijelo z jihomoravského kraje, nejvíce ze samotného Brna. „Svojí početností vyniká nemalá skupinka z Dolních Bojanovic. Velké skupiny přijíždějí z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ostravy, Frýdku-Místku, Olomouce či Zlína,“ informuje vedoucí organizačního týmu. Organizátory těší nárůst účastníků ze Slovenska, především z Bratislavy. Nejvzdálenější účastníci konference přijedou z okolí Košic. Mezi přítomnými rovněž nebudou chybět křesťané z evangelických církví.

Letos měli organizátoři jednodušší přípravu, protože využili prošlapané cesty výborného zázemí brněnského výstaviště a také přilehlých ubytovacích kapacit.

Konference není určena jen pro charismatiky s „průkazem“. „Každý křesťan otevřený Božímu působení je charismatik. Konference není sympoziem ve smyslu diskutování nad vědeckými tématy, ale především živým duchovním setkáním všech lidí, kteří chtějí zažít Boží působení ve svých životech,“ vysvětluje Josef Dvořáček.

Konferenci zahájila večerní mše svatá sloužená brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, který spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem převzal nad konferencí záštitu. „Všem, kteří letos opět přijedou do Brna, přeji, aby je setkání s Bohem i navzájem mezi sebou povzbudilo k objevování darů, kterými nás Duch Svatý bohatě zahrnuje,“ vyslovil své přání Vojtěch Cikrle. V kázání biskup hovořil o radosti z Boha a jeho darů jako životním programu. Být hostitelem konference znamená pro něj velké obdarování. „Snadná možnost účasti na přednáškách navíc poslouží k prohlubování víry všech zúčastněných,“ charakterizuje přínos akce pro brněnskou diecézi biskup, který oceňuje roli hnutí katolické charismatické obnovy v církvi. Podle jeho názoru všechna hnutí přinášejí nové pohledy a důrazy v životě z víry. „Hnutí katolické charismatické obnovy svým důrazem na dary Ducha Svatého otvírá oči těm, kteří uvěřili, pro vše, co jim Bůh nabízí,“ konstatuje Vojtěch Cikrle.Televize NOE a rádio PROGLAS
připravují přímé přenosy bohoslužeb
z letošní konference

Pro televizní diváky TV NOE jsou z konference připraveny tři přímé přenosy mší svatých. První přímý přenos bude v pátek 11. 7. v 16.45 hodin. Celebruje P. Marcel Javora. Další přímý přenos mše svaté je připraven na sobotní dopoledne 12. 7. od 11.00 hodin, celebruje P. Pavel Semela. Třetí z řady chystaných přenosů mší svatých bude v neděli 13. 7., na závěr Katolické charismatické konference, a to od 11.00 hodin. Celebruje P. Pavel Šenkyřík.

Ve středu 9. července vysílá rádio PROGLAS přímým přenosem mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně u příležitosti zahájení Katolické charismatické konference. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začátek je v 19 hodin.Program pro děti

Rekordní počet téměř tři sta dětí ve věku od čtyř let se letos účastní dětské konference. Dětský program se dělí na dopolední a odpolední úsek. „Dopoledne pracujeme s biblickými texty. Nejde o klasické přednášky. Bibli dětem zpřístupňujeme formou hry, ať už se jedná o písničky, ukazování, nebo skládání slov z lístečků, jejímž výsledkem je biblický citát. Hodně dětí Bibli nezná, mohou si zkusit, že se v ní najít dají slova, z nichž mohou žít. K vybranými v citátům mohou děti nakreslit svou představu,“ informuje Klára Domská, vedoucí dětské konference.

Každý den je tematicky zaměřen. První den hovoří organizátoři konference s dětmi o povolání k základnímu vztahu s Hospodinem, který volá děti k sobě způsobem srozumitelným jejich věku. „Počítá s nimi, i když si mohou připadat ve své rodině jako páté kolo u vozu,“ konstatuje Klára Domská, která si uvědomuje, že i když jsou děti malé, vnímají, že některé životní události jsou pro ně těžké, třeba, když se rodiče doma hádají, nemají dobré vztahy se sourozenci, zažívají šikanu ve škole. „Tyto překážky mohou vnímat jako náročné, jako břemena, z pohledu dospělého nedůležité. Všechny tyto bolesti odevzdáváme Pánu Ježíši, aby do nich vstoupil,“ popisuje vedoucí dětské konference program dalšího dne. Děti jsou zváni k pojmenování překážek ve svém životě, nakolik jsou toho vzhledem ke věku schopni. Malé děti si břemena kreslí, starší vypisují. Tyto lístky pak přinášejí na bohoslužbu, kde učiní praktický krok k odevzdání dětských bolestí.

V sobotu je na programu dětské konference modlitba vyslání, zakončená požehnáním pro děti. Dětská konference v sobotu odpoledne skončí, děti se vrátí doprostřed svých vztahů, tam, kde žijí. „Vyslání je má uschopnit k tomu, aby se staly Božím světlem ve světě. Modlitba požehnání je nabídka k posílení do tohoto úkolu,“ vysvětluje Klára Domská. Podle jejího názoru člověk je tělo, duše a duch. „Proto není v protikladu, zahrát si honičkovou hru, třeba rybičky, když vidíme, že jsou děti unaveny,“ dodává.

Odpolední program je rozdělen podle zájmu dětí, nikoliv podle věku. Pro dětí 70 dobrovolníku z celé republiky připravilo výtvarnou skupinu, biblické tance, dramatický kroužek. Především kluci si mohou zahrát fotbal. Letos je v nabídce nová skupina, děti mohou jezdit také na in line bruslích.

Klára Domská zajišťuje dětskou konferenci už osmým rokem. Už několik týdnů po skončení konference oslovuje dobrovolníky, zda chtějí spolupracovat i příští rok. Na jaře začíná řešit konkrétní program, komunikuje s pořadatelským týmem charismatické konference v Brně, dohledává materiály a konzultuje s dalšími organizátory dětské konference, zda navržený program je vhodný pro mladší i starší děti. S organizací dětské konference má spojené i radostné zážitky. Nejvíce ji těší, když přijdou rodiče, kteří říkají, že nechtěli jet na konferenci, ale děti je přemluvili, protože je bavila dětská konference. „Máme v týmu kluka, který byl před třemi lety na dětské konference a chtěl pomáhat, takže je letos jedním z dobrovolníků,“ líčí vedoucí programu pro děti, která pracuje na pozici vychovatelky v Diagnostickém ústavu pro mládež a také jako terénní sociální pracovnice s lidmi se závislostí ve sdružení Sananim v Praze.

Pavel Bajer