Buď veleben, Bože! (1Kron 29,10) - Citát z Bible na každý den

26. 10. 2018 , Jan Rybář (Foto: ima)

Masaryk byl tzv. prezident osvoboditel

Czech Republic, vlajka, flag / foto -ima-

Masaryk - tzv. prezident osvoboditel (jen na 20 let)

Říjen 1918 byl pro naši zemi osvobozením od rakouské nadvlády. Pro dnešní mládež je to již prehistorií. My starší však pamatujeme ve třídách obrazy Tomáš Garrigue Masaryka, tzv. prezidenta osvoboditele. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let, pak následovala nesrovnatelná poroba – jedna za druhou. Nacistická a komunistická. 

Ježíš - Bůh osvoboditel (navždy)

Takových porob bylo v dějinách lidstva mnoho, a tedy i mnoho osvoboditelů. Ten mimořádný osvoboditel má ale toto pojmenování přímo ve svém jménu - Jehošuah, v přepisu z hebrejštiny – Ježíš. A v překladu: „Bůh osvobozuje, zachraňuje.“ Kristus osvobozuje. I teď a tady. Já osobně bych bez něho byl dnes lhářem, podvodníkem, narcisem, děvkařem, agentem StB, sobcem…

Nezůstal někde v historii

Ježíš není žádnou prehistorií, ale každodenní nabídkou a zkušeností. Navíc – osvobozuje od strachu ze zániku. Co nám brání nazývat ho svým Osvoboditelem a vybrat si ho jako svého průvodce životem a umíráním?

Se svolením zpracováno podle knihy: P. Jan Rybář, S.J., Musíš výš
kterou vydalo  vydavatelství Grantis. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
375-28101918-vznik-CR-n-2017-2018.pdf

Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde


Související: 

Praktický podklad pro vedení veřejné modlitby ke 100. výročí založení ČR.
- Přímluvy za naši vlast: ve formátu DOC nebo PDF

Redakční poznámka k obsahu článku

Vážení čtenáři, výše uvedený text vyvolal jisté rozporuplné reakce. Zvláště na facebooku došlo k diskuzi, zda vznik Československa byla dobrá událost a zda TGM byl člověkem na svém místě.

Dovolujeme se k věci vyjádřit: plně respektujeme rozdílné politické i historické názory a preference. A je opravdu k diskuzi, zda vznik Československa bylo lepším řešením, než pokračování Monarchie R-U. Protože např. císař Karel měl odvážné a nadějné plány na reformu R-U. A je také k diskuzi, zda tři sta let v Monarchii  bylo plně svobodným životem pro český národ, nebo nebylo. (Nelze ovšem pominout fakt, že monarchie zanikla tak jako tak a dnes již neexistuje).  Je ale zároveň skutečností, že vznik Československa byl vítěznými mocnostmi umožněn na základě zkreslujících informací a následně nenaplněných slibů (např. slib konferedačního uspořádání našeho mnohonárodnostního státu na způsob Švýcarska). Zkreslené informace a nenaplnění slibů pak bohužel bylo jedním z důvodů pro zánik První republiky... Na druhou stranu právě První republika byla prostorem pro široké rozvinutí mnoho dobrého, co náš národ v sobě měl. 

ALE: výše článek nebyl zamýšlen jako (jednostranné) politické vysvětlování dějin. Myšlenka článku vycházela z faktu, že náš první prezident měl lidové přízvisko "osvoboditel". A z toho pak vycházel text, který odkazoval na to, že za jediného Osvoboditele jako křesťané považujeme Ježíše Krista. Tuto skutečnost pak dobře vystihla jedna z účastnic facebookové diskuze MM: "Když čtu některé komentáře, nevím jestli čteme stejný text. Já tomu rozumím tak, že žádné státní uspořádání není dokonalé a neuchrání národ ani lidstvo před chybami a zlem. Pravá cesta ke skutečné svobodě je v Ježíši. Čím víc se jí budeme držet, tím méně chyb a zla. Nebo tomu rozumím špatně?"

Zjitřené emoce na facebooku připisujeme převážně tomu, že někteří čtenáři četli patrně pouze titulek postu, nikoliv celý článek na webu.

Co se týče vztahu politiky a křesťana, doporčujeme vaší pozornosti článek: Křesťanův politický postoj

Přejeme Vám všem - i naší rodné vlasti - Pokoj Kristův!

Redakce webu vira.cz

 

Související texty k tématu:

Spása, spasení
Spása, spasení Jaký je význam tohoto slova, stěžejního pro (každé) náboženství?
Ježíš nepřišel posuzovat, jak zvládáme…
Ježíš ti nabízí mnohem víc než náš český "klídek"
Kdo je Ježíš Kristus - Jméno Ježíš znamená: Bůh zachraňuje.
Neměnil svět zabíjením 
Neboj! Je s tebou, záleží mu na tobě!  
-Slibují nám mnoho. Nechoďme ale za nimi! 
Jistota spasení ? 
28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

Ježíš:
Kdo je Ježíš Kristus?
- Věřím v Ježíše Krista
Ježíš se netrefil... 
- Ježíš je cesta skrze smrt k životu.
- Další texty k tématu Ježíš zde

Boží království, Ježíš Král:
- Království Boží, svátek Ježíše Krista Krále
- Boží království nedrtí silou, ale přichází jako jemný vánek
- Kristus nám zjevil Boha, jako Otce plného milosrdenství.
- Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.
- Další texty k tématu Boží království (v katalogu webu vira.cz)
- Ježíš Kristus Král, království Boží (texty na webu pastorace.cz)

Politika
- Politika a křesťan. Podřídit se, anebo postavit na odpor? 
Křesťanův politický postoj
- Pád mnoha ´mocných´
- Otrávenost (českou) politikou
- Komunismus barbarizoval naši společnost
- Adoptuj si svého politika
- Ježíš je Králem. Ale čeho?
- Žijeme ve zlých dobách
- Křesťan se má míchat do politiky

Kdy začíná advent 2019?

(22. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Knižní tip: Islám - Annie Laurentová

Knižní tip: Islám - Annie Laurentová
(20. 11. 2019) Kniha dává precizní a nezkreslující odpovědi na všechny podstatné otázky, jež vyvolává islám v současném světě. V době,…

´Tvůrce Narnie´, ateista a konvertita C. S. Lewis

´Tvůrce Narnie´, ateista a konvertita C. S. Lewis
(20. 11. 2019) C. S. Lewis zemřel 22. 11. 1963. Ve stejný den jako prezident USA John Fitzgerald Kennedy. C. S. Lewis prožil pohnutý…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(16. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15. 11. 2019) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?