Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa se sejdou, aby se setkali s živým Ježíšem Kristem ve společenství svých vrstevníků.

Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Poutníci se setkají s portugalskou církví, poznají místní kulturu a spiritualitu, stráví čas v hostitelských rodinách. Cílem setkání je zažít pravou křesťanskou radost, povzbudit a prohloubit svůj duchovní život a získat nadšení a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením setkání je společné slavení vigilie a mše svaté s papežem Františkem.

Celým setkáním nás bude provázet Panna Maria, která po Zvětování nezůstává doma, ale nese Ježíše, kterého počala z Ducha svatého svojí příbuzné Alžbětě.

Papež František se již přihlásil, jako první poutník. Proto i my jsme otevřeli přihlašování do české skupiny poutníků.

Přihlášku a všechny další informace
naleznete na webových stránkách setkání
www.svetovednymladeze.cz