Boží království je mezi vámi. (Lk 17,21) - Citát z Bible na každý den

29.8.2019, 6:33

Umělecko-ekologický festival TAKE CARE 30.8. - 5. 9.

Umělecko-ekologický festival TAKE CARE 30.8. - 5. 9.

Festival zahájí vernisáž 30.8. v 19 hod. Pořádá jej umělecká platforma Karavana ve spolupráci s františkány při kostele Panny Marie Sněžné v Praze. 

Zajímavé spojení umění a ekologie představí na přelomu srpna a září druhý ročník festivalu TAKE CARE. Inspirací k neobvyklému dialogu dvou světů byl překvapivě papež František se svou ekologickou encyklikou Laudato si, ve které vyzývá k péči o svět.  Festival bude zahájen v ambitu františkánského kláštera v Praze 1 na Jungmannově nám. 18, v pátek 30. srpna 2019 v 19. hod vernisáží za účasti J. E. apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balva, biskupa plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáše Holuba, a radního pro kulturu Prahy 1 Petra Burgra, kteří poskytli festivalu osobní záštitu. Program bude pokračovat koncertem skupiny Zabelov group. Po celý víkend pak budou probíhat workshopy, přednášky a koncerty. Výstava zůstane otevřena až do 5. září 2019.

Svět je něčím víc než jen problém, který se má vyřešit

Festival TAKE CARE je pozoruhodný v mnoha ohledech. Již podruhé ho pořádají mladí umělci z různých křesťanských církví i lidé bez náboženského vyznání spolu s bratry františkány, což je v dnešní rozdělené době velmi osvěžující jev. Také spojení ekologie a umělecké tvorby je značně neotřelé, a právě to má na svědomí papež František, který ve své encyklice vybídl umělce, o kterých předpokládá, že jsou vnímaví ke světu, aby se nebáli věnovat i enviromentálním tématům. Papež František nabádá také k ekologii mezilidských vztahů. Proto festival dbá na setkávání skupin, které se běžně nepotkávají, jako např. návštěvníků výstavy s bratry františkány, hudebníků a enviromentalistů v improvizované tržnici atd.

Jistě bude stát za to o víkendu 30. 8 - 1.9.2019 nahlédnout na nádvoří a do ambitu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí a zažít něco z nabízené atmosféry. Ať už je to páteční vernisáž, nebo koncert skupiny Zabelov Group plánovaný na nádvoří před kostelem. V prostorách kláštera bude pokračovat program v sobotu workshopem pro děti, komentovanou prohlídkou výstavy s kurátorkou Terezou Novákovou, jejíž součástí bude i setkání s umělci. Děti i dospělé potěší divadlo Víti Marčíka jr. Večer bude věnován pásmu koncertů v klášterním klubu. V neděli festival zve už v dopoledních hodinách na divadelní představení Miláček/Píseň písní, které je inspirované divadelní hrou napsanou Janem Pavlem II. Odpoledne zazní přednáška o tom, jak encykliku Laudato si uvádět do praxe. Poté doprovodný program vyvrcholí ekumenickou modlitbou za stvoření v rajské zahradě kláštera.

 

Vystavující umělci: Patrik Hábl, Hedvika Edie Benáková, Pavel Šlégl, Petr Štěpán, Ludmila Pillmayerová, Tomáš Voves, Monika Hrachová, Hannah Brown, Barbora Kolouchová, Kateřina Váňová, Magdalena Kvasničková, Kristýna Plíhalová,Vojta Horálek, Petr Bulava, Miriam Hanušová, Petra Skořepová představí díla od klasické malby, přes gobelíny až po instalace a video art.

Festival pořádá Umělecká platforma Karavana, spolek pro vzájemnou inspiraci, propojení a podporu umělců s křesťanskými hodnotami a vyznáním ve spolupráci s českou provincií řádu menších bratří františkánů za podpory městské části Praha 1. 

Více informací na FB stránkách festivalu: https://www.facebook.com/FestivalTAKECARE/

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14. 11. 2019) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12. 11. 2019) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět zvláštní vlaky...

13. 11. si připomínáme sv. Anežku českou - materiály pro děti

(12. 11. 2019) Obrázkové čtení sv. Anežce. Pracovní list s obrázky a základními informacemi o životě svaté Anežky. Šablona na sklo,…

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se voják Martin před branami města Amiens rozdělil se…

Sv. Lev Veliký

(9. 11. 2019) Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Sv. Martin (11. 11.) - materiály pro děti

(8. 11. 2019) Obrázky sv. Martina pro omalování nebo vytvoření obrázku na sklo, omalovánky s tématikou svatomartinských lampiónových…