Jedenáctiletý Vojta nepůjde příští pátek do školy, ale přesto ho čeká náročný den. Spolu s Aničkou a Damiánem se vydají na tříkrálovou koledu. Předpověď počasí zatím slibuje teploty kolem nuly, to by mohlo jít dobře. Horší by bylo, kdyby napadl sníh jako předloni: v hábitech tří králů se závějemi brodí hůř, rychle nasáknou vodu a snadno mrznou. Vojtova skupina bude koledovat jeden den, pak je vystřídají jiní. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí.

Vojta ponese na krku plastovou pokladničku, těch nechala místní Charita před týdnem zapečetit na obecním úřadě hned třicet. Každá má pro kontrolu své číslo a je označena logem Charity. Vojtova skupina dostala přidělený rajón v historické zástavbě jejich městečka. V rodinných domcích tu žijí většinou starší lidé, z nichž některé zná z kostela. Ti jistě otevřou, až jejich kolednická trojice převlečená za bájné krále zazvoní u jejich dveří. Spolu s dospělým doprovodem, vedoucím skupinky, zazpívají koledu, popřejí vše dobré v novém roce, hlavně pevné zdraví, a poté předají drobnosti – kalendářík na nový rok a cukřík – „bílé zlato“, jak říkají tomuto daru, který Charita tradičně připravuje všem koledníkům v chráněných dílnách Reparto Zábřeh zaměstnávající lidi s hendikepem.

Dobrovolníků, jako je Vojta, lednu vyjdou v lednu desetitisíce. „Pevně věřím, že koledníků bude dostatek – a třeba i více než při poslední sbírce, které se jich zúčastnilo přes šedesát tisíc – a že k nim lidé budou štědří. Platí zde úměra: čím více vykoledujeme, tím lépe a kvalitněji můžeme pomáhat lidem, kteří se bez cizí pomoci neobejdou. Peníze darované do pokladniček se tak společnosti bohatě vrátí,“ říká hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

„Pro Tříkrálovou sbírku jsou koledníci naprosto nenahraditelní a všem, kteří sbírce věnují svůj čas a energii, musím znovu ze srdce poděkovat,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Překonat vlastní pohodlnost a ostych a zazvonit u cizích dveří v kostýmu totiž vůbec není snadné. „Koledování je docela práce,“ říká Vojta, kterému chvíli trvá, než překoná rozpaky, ale pak se „rozjede“ a koledování jde nějak „samo od sebe“. Po dvou hodinách se zpravidla dostaví únava, ale s tou místní koordinátoři počítají a na všechny koledníky tak čeká na faře horký čaj a svačina. Tam si jednotlivé skupiny trochu odpočinou a předají si dojmy. Třeba komu udělali radost anebo kde jim ani neotevřeli. Poté skupinky pokračují s koledováním do oběda a po něm chtějí ještě zazpívat seniorům v domově pokojného stáří. Také s pořízením pomůcek pro klienty v tomto domě pomůže část výtěžku jejich sbírky.

 

Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice. Pokladničky budou po skočení koledy opět na úřadech rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

A k čemu vykoledované peníze poslouží? „Před každou sbírkou schvalujeme několik stovek takzvaných záměrů dle různorodých požadavků a námětů, které přicházejí z terénu – někdy dokonce přímo od koledníků. Vybrané prostředky pomáhají lidem od prenatálního období až po lidi na sklonku jejich pozemského života,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Z výnosu doplácíme i provozní náklady služeb, které nelze z mnoha důvodů zvládnout financovat jinak. Častým záměrem je pořízení lepšího vybavení pro klienty či pro personál. Obecně tedy platí, že díky koledě můžeme zkvalitňovat naše služby potřebným a někdy dokonce vůbec některé služby zajistit. Sbírka je pro všechny lidi dobré vůle jedinečnou příležitostí začít nový rok dobrým skutkem pro ty nejpotřebnější.“

 

„Principem Tříkrálové sbírky je unikátní ‚řetězec solidarity‘ štědrých dárců, dětských koledníků, jejich vstřícných rodičů, vedoucích skupin a koordinátorů, ochotných obecních úředníků, pokladních České spořitelny a vede až k těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ říká biskup Pavel Posád, prezident Charity Česká republika.

 

Z řady záměrů jmenujme alespoň některé: Charita Kyjov ze sbírky podpoří přímou sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, podobně Charita Prostějov má v plánu pomoc osamělým matkám v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám a jednotlivcům a osobám bez přístřeší. Plánují také pořízení tréninkových bytů pro klienty Chráněného bydlení Domova Daliborka. Farní charita Rychnov nad Kněžnou nakoupí vybavení pro Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením atd. Podrobné informace o budoucím využití vybraných peněz najdete na webu Tříkrálové sbírky.

 

Doprovodné akce

Tříkrálovou sbírku tradičně provází řada doprovodných akcí. V řadě míst se konají živé betlémy nebo průvody se třemi králi na koních a velbloudech. Na jednotlivých místech také žehnají koledníkům biskupové anebo kněží.


Již v sobotu 29. prosince 2018 v 10 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově požehná koledníkům biskup Josef Nuzík. V úterý 1. ledna 2019 se koná novoroční výstup na horu Říp, kde se v rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha kolednici od 15 hodin zúčastní novoroční bohoslužby. Ve středu 2. ledna v 14:30 na Petrově v Brně požehná koledníkům biskup Vojtěch Cikrle. Ve čtvrtek 3. ledna od 9 hodin v Karlových Varech společně koledují krajská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová a plzeňský biskup Tomáš Holub. V neděli 6. ledna v 15 hodin vychází průvod tří králů na velbloudech z Josefské ulice v Praze 1 přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. V úterý 8. ledna od 10 hodin v Plzni společně koledují krajský hejtman Josef Bernard, primátor Martin Baxa a biskup Tomáš Holub. A k tomu jezdí po Plzni Tříkrálová tramvaj atd. Přehled nejdůležitějších akcí naleznete na webu Tříkrálové sbírky.

 

Tříkrálový koncert

Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna od 18 hodin. Moderují Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Pavel Callta, Ilona Csáková, Roman Dragoun s kapelou Futurum, skupiny Mirai a Zrní. I během koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomohou – v záchranné síti pro lidi v nouzi na Brněnsku, ve Farní charitě Jindřichův Hradec, kde ke své práci naléhavě potřebují automobil, a také v Zambii, kde má Charita Česká republika svoji největší misi.

 

Celostátní sbírka již podevatenácté

Tříkrálová sbírka v roce 2019 se koná v celostátním měřítku již podevatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč.

 

Sbírkový účet a dárcovská SMS

Do sbírky je možné celoročně přispět na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777

 

Sbírku lze podpořit také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90

Službu provozuje Fórum dárců.

Více o sbírce na https://www.trikralovasbirka.cz/

 

 

Kontakt pro média:

Jan Oulík, tiskový mluvčí, e-mail: jan.oulik@charita.cz, tel. +420 603 895 984