Papež František přijal 14.5.2021 zástupce skutů z Francie. Povzbudil je, aby přinášeli radost z evangelia do svého okolí, protože “Pán počítá s jejich odvahou a nadšením”.

***

Papež František přijal zástupce třetího největšího skautského hnutí ve Francii (Scouts Unitaires de France), které čítá více než dvacet tisíc členů a slaví půlstoletí od svého vzniku. Povzbudil je, aby přinášeli radost z evangelia do svého okolí, protože “Pán počítá s jejich odvahou a nadšením”.

Papež varoval před zhoršením kvality mezilidských vztahů a absencí důvěryhodných vzorů pro dnešní mladé lidi. Jak řekl, tuto situaci ještě více zvýraznila současná pandemická krize, avšak právě skautská pedagogika může v mladých lidech podnítit nové sny, následné jednání a smělý pohled do budoucnosti. Zejména poukázal na vedení mladších dětí staršími adolescenty, které je vychovává k oboustranné trpělivosti, a na příklad manželských párů, které se v katolickém skautingu angažují a dosvědčují tak krásu manželství.

“Skaut se svou ochotou ke službě bližnímu je také povolán k tomu, aby pracoval pro “extrovertní” církev a lidštější svět. Skrze svou víru a činnost máte ušlechtilé poslání doceňovat bohatství lidských vztahů a učinit z něj společné dobro, které napomáhá společenské obnově. Vybízím vás tedy, abyste byli současně dynamickými křesťany a věrnými skauty! A takoví budete tehdy, když sladíte svá pevná přesvědčení založená na evangeliu s duchem otevřenosti vůči druhým. Takto bude vaše akce různými způsoby prospívat společnosti, ve které žijete”.

Připomenul papež francouzským katolickým skautům při audienci.