Dostavba klausurovaného a kontemplativního kláštera bosých karmelitek v Drastech ve Středních Čechách. 

>> Přispět lze zde na na portálu Donace.cz <<

 

Jak Karmelitky charakterizují své plány:

O nás a o projektu

Jsme komunita bosých karmelitek a naším hlavním posláním je modlitba, přímluva za druhé. Proto žijeme za normálních okolností v tzv. papežské klauzuře – odděleném prostoru, který k naplňování tohoto poslání napomáhá.

V roce 2005 se naše komunita rozhodla hledat vhodnější místo pro svůj život, protože v klášteře na Hradčanském náměstí měla k dispozici jen velmi malou zahradu (budova byla původně koncipována pro jiný řád – bez papežské klauzury) a v okolí narůstal hluk. V roce 2018 jsme koupily bývalý zemědělský statek v Drastech na Praze-východ, kam jsme se na začátku roku 2020 přestěhovaly a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí jsme předaly našim bratřím, bosým karmelitánům. V Drastech tak začalo vznikat nové duchovní centrum, které bude sloužit částečně nám jako klášter, částečně veřejnosti.

 

Naše cesta

Vyšehradská kapitula, od které jsme pozemek zakoupily, obdržela zemědělský dvůr v Drastech v restitucích v roce 2015. Místo bylo v hrozném stavu a mnozí již nevěřili, že ho bude možné obnovit. Vypadalo to, že se kdosi rozhodl udělat z Drast jednu velikou skládku, která později zarostla náletovými dřevinami. Jelikož jsme pražský klášter prodaly našim bratřím bosým karmelitánům nekomerčně, bylo od začátku jasné, že získané finance na obnovu celého areálu stačit nebudou. Proto jsme od roku 2018 začaly jezdit do Drast na brigády. Zpočátku samy, později jsme začaly organizovat i velké brigády.

V prvních měsících bylo naší hlavní činností nakládání kontejnerů odpadem – celkem jsme jich nechaly odvézt asi 70. Pak přišla na řadu likvidace rozsáhlého neprostupného pralesa – křovinořezy a motorová pila se staly nutnou výbavou. Některé sestry se také naučily jezdit s traktorem a s nakladačem – bobcatem.

Mezi další činnosti patřilo zprůchodňování podzemních štol za účelem opětovného odvětrávání starých budov, čištění cihel ze zdemolovaných budov, čištění lesa, obnova veřejného lesoparku a sázení stromů a keřů. Pomáhat nám přijížděli (a dosud přijíždějí) jednotlivci, rodiny i velké skupiny všech věkových kategorií.

Drasty se nám měnily a stále mění před očima. Po pracích stavební firmy se např. bývalá konírna stala bytovým domem a zchátralý Panský dům (nyní Dům Navštívení) začal opět vypadat jako kulturní památka… Právě v tomto domě od začátku roku 2020 bydlíme – dokud se nedostaví klášter. Pak bude moci sloužit hostům.

 

Aktuální situace

Od listopadu 2021 pracuje stavební firma na stavbě kláštera. Ten musí být koncipován pro 21 sester (max. počet sester v komunitě bosých karmelitek), a jelikož tvoří spolu se zahradou náš jediný životní prostor (na bydlení i společné chvíle, na vyrábění uměleckých předmětů a sklady materiálů, na návštěvy atd.), budou ho tvořit celkem čtyři křídla: rekonstruovaná budova bývalé sýpky a tři nová křídla. V rohu kláštera se bude nacházet veřejná kaple svaté Terezie z Avily s kryptou.

Celá hrubá stavba je již hotova a probíhají práce na interiérech sýpky a hospodářského křídla s nutným zázemím. Před námi stojí dokončení interiéru kaple sv. Terezie a dvou zbývajících nových křídel s hovornami, dílnami ad. Kdyby se nám na tato křídla podařilo sehnat dost prostředků a vše probíhalo dobře, mohly bychom se už na jaře příštího roku přestěhovat do hotového kláštera a uvolnit dům pro hosty.

 

Na co vybíráme peníze

Prostředky vybrané v této sbírce bychom rády použily na vnitřní omítky a zařizovací předměty do koupelen ve výše zmíněných dvou křídlech kláštera. Pokud by dary přesáhly cílovou částku, využily bychom je na další prvky interiéru.

Co bychom rády nabídly

V kapli sv. Terezie se lidé budou moci účastnit bohoslužeb, některých modliteb komunity nebo se jen na chvíli zastavit a ztišit (kapli plánujeme mít celodenně otevřenou). Bude možné také využít kryptu pod kaplí, kde se bude nacházet společenská místnost, muzeum zakladatelky naší komunity, matky Elekty, a modlitební místnost u jejího zachovalého těla.

Dále budeme nabízet pobyty v domě pro hosty, který má kapacitu až 30 lůžek v pokojích různé velikosti – pro jednotlivce i rodiny. Patří k němu také obnovený lesopark s altánem.

Rády bychom ale nabídly nejen prostor „materiální”, ale především prostor duchovní – prostor ticha a modlitby, zastavení se, načerpání, pokoje... Vedle toho se manželské páry, které s námi v Drastech bydlí, chystají občas pořádat duchovní a kulturní programy. My sestry pak budeme sloužit nám svěřeným posláním – modlitbou a životem ve skrytosti.

Již nyní mnozí projevují zájem o pobyt v Drastech a příchozí často hovoří o tom, že zde zakoušejí pokoj a radost. Doufáme tedy, že tomu tak bude i nadále, a Drasty se tak stanou jakoby „oázou” pro co nejvíce lidí...

 

Děkujeme za jakoukoliv podporu!

sestry bosé karmelitky z Drast

 

>> Přispět lze zde na na portálu Donace.cz <<

 

Více informací, fotografií a videí naleznete na našich webech:

https://karmeldrasty.eu/

https://bosekarmelitky.cz/