Svatovintířská pouť na Dobré Vodě u Hartmanic

Letošní svatovintířská pouť do Dobré Vody u Hartmanic se bude konat v neděli 2. června 2024. Pěší poutníci z bavorského Rinchnachu půjdou k místu zesnutí sv. Vintíře přes státní hranici ze Scheuerecku.

Společnou česko-německou mši svatou budou slavit s hartmanickou farností ve 14.00 v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě. Liturgii budou sloužit rinchnašský farář Konrad Kuhn spolu s místním farářem P. Kulhánkem v českém i německém jazyce.

Stejně jako v minulých letech organizatoři čekají i letos početné hosty z blízkého i vzdálenějšího okolí po obou stranách hranice. Zvláštní důraz modliteb i v letošním roce bude v duchu svatého Vintíře mír v Evropě a ve světě.

Konktakt: Günter Iberl 
(Podpůrný spolek Domu sv. Vintíře)
Guenter.Iberl@bibliothek.uni-regensburg.de