Pastorační středisko v Praze pořádá Kurz Alfa šitý na míru - mimořádně pro 3 cílové skupiny zájemců.

Kurz Alfa šitý na míru - mimořádně pro 3 cílové skupiny zájemců: 

A = o  křesťanství  nevím  skoro  nic,  chci  se  s  ním  nezávazně  seznámit

B = chci se dozvědět víc, některé otázky si ujasnit, případně najít společenství

C = jsem křesťan, zvažuji uspořádání kurzu ve farnosti, ale nemám zkušenost

CO JE KURZ ALFA?

Krátký nezávazný úvod do křesťanské víry, určený původně pro lidi, kteří dosud neměli možnost se s křesťanstvím a křesťany blíže seznámit. Jednotlivá setkání začínají malou večeří, následuje srozumitelná promluva na dané téma a po ní povídání ve skupinkách. Jedná se o osvědčený celosvětový program, kterého se ve 167 zemích světa zúčastnilo přes 18 miliónů lidí. Kurzy absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo věznicích a shodují se v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Kurz je bezplatný, avšak dobrovolný příspěvek na jídla je vítán.

V ČEM SPOČÍVÁ MIMOŘÁDNOST TOHOTO KONKRÉTNÍHO KURZU?

Pořádající tým, složený z lidí, kteří mají zkušenosti s kurzy Alfa ve svých farnostech, se rozhodl reagovat na odlišné potřeby zájemců o tyto kurzy. Jednoduché večeře i 30-ti minutové promluvy na téma večera budou pro všechny stejné jako na ostatních kurzech Alfa. Avšak, aby se každý jednotlivý účastník kurzu cítil mezi námi dobře a odnesl si z něj, co potřebuje, může se sám svobodně rozhodnout, zda chce být zařazen do diskusní skupinky A, B nebo C.

KDY A JAK SE PŘIHLÁSIT?

Čím dříve, tím lépe, skupina A a B nejpozději 27. 1. 2015, skupina C do 15. 1. 2015.

Stačí se nahlásit telefonicky na č. 603 301 428 nebo e-mailem na marie.svatosova@seznam.cz  Prosíme o tyto údaje: jméno, příjmení, kontakt (e-mail nebo telefon), a do které ze tří skupin chcete být zařazeni.

KDY A KE SE BUDE KURZ KONAT?

Každý čtvrtek  v Pastoračním středisku - Praha 6, Kolejní 4 – blízko metra Dejvická nebo tramvaje Thákurova.

Večer potrvá od 19:00 do 21:15 hod.

PROGRAM

1          29. 1. 2015   čtvrtek      Jde v životě o víc?

2          5. 2.  2015    -“-             Kdo je Ježíš?               

3          12. 2. 2015    -“-            Proč Ježíš zemřel?

4          19. 2. 2015    -“-            Jak získat víru?             

5          26. 2. 2015    -“-            Proč a jak se modlit?                

6          5. 3. 2015     -“-             Proč a jak číst Bibli?                 

7          12. 3. 2015    -“-           Jak nás Bůh vede?                    

8          14. 3. 2015 sobota        Kdo je Duch svatý?  - celodenní program

            14. 3. 2015  -“-             Co Duch svatý dělá?

            14. 3. 2015  -“-             Jak můžeme být naplněni Duchem?            

9          19. 3. 2015  čtvrtek      Jak odolat zlému?                     

10        26. 3. 2015    -“-            Uzdravuje Bůh i dnes?

11          9. 4. 2015     -“-           Proč a jak mluvit s druhými o víře?                   

12        16. 4. 2015    -“-            A co církev?

13        23. 4. 2015    -“-            Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

                   

                 Jménem pořádajícího týmu:
MUDr. Marie Svatošová, P. Pavel Semela, odb. garant projektu,
   Mgr. P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP