V pátek se také v Česku otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Můžete se připojit například následující modlitbou, aby nově zvolení politici usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost nás všech:

 

  Všemohoucí, věčný Bože,

  lidská srdce i životy nás všech jsou v tvých rukou;

  veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát,

  aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva,

  aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů.

  Prosíme o to skrze tvého Syna....

 

  (převzato z Českého misálu)