MANŽELSKÁ SETKÁNÍ

Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´ se v Česku těší již po víc jak tři desetiletí velkému zájmu. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Na programu jsou témata: manželská krize, komunikace, rozdíly mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexualita. Účast na tomto kurzu je příležitostí k obnovení vztahu, posílení partnerské lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení. Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven program. Celý týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a je otevřený všem.

 

Letní kurzy v roce 2024

30. 6.-7. 7. 2024 Kroměříž, pořádá YMCA Setkání Přihlášky a bližší informace: www.manzelska.setkani.org, nebo Markéta Zelinková, YMCA Setkání, Teyschlova 14, 635 00 Brno, e-mail: kancelar@setkani.org mobil: 777 131 575

13.-20. 7. 2024 Velehrad, pořádá Centrum pro rodinu a soc.péči z.s., Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.cz nebo Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, e-mail: manzelskasetkani@prorodiny.cz, mobil: 736 185 701

20.-27. 7. 2024 Volyně, pořádá Šance pro manželství z.s. Přihlášky a bližší informace: www.manzelskasetkani.cz, nebo Jana Nejezchlebová, mobil: 737 961 421 e-mail: info@manzelskasetkani.cz

9.-17. 8. 2024 Kroměříž, pořádá YMCA Familia Přihlášky a bližší informace: www.familia.cz, nebo YMCA Familia, Klášter Fortna (Plechl), Hradčanské nám. 3, 118 00, Praha; kontaktní osoba: Carlos Plechl mobil: 606 745 048; e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz

27. 7.-3. 8. 2024 Manželská setkání 50+, Vranov u Brna Pořádá Centrum pro rodinu Vysočina, www.centrumrodin.cz Kontakt: Jana Švíková, jana@svika.eu, petr@svika.eu tel. 724 295 234 Kurz je určen pro manželské páry v druhé polovině života, včetně vdov a vdovců i jednotlivců, jejichž partner už nemůže ze zdravotních či jiných důvodů absolvovat týdenní program mimo svůj domov

 

35 let Manželských setkání v Česku a na Slovensku

Manželská setkání (MS) vznikla na sklonku minulého století ve Finsku, v YMCA Helsinki. Jde o ucelený program rozvoje partnerského vztahu. V roce 1989 se tento program dostal do Československa a ihned se mnoha manželům zalíbil. Za dobu 1989–2023 prošlo kurzem přes 7500 manželských párů a zájem neustává. V letošním roce tedy u nás Manželská setkání oslaví krásných 35 let.

Cílem MS je obnova a prohloubení manželských vztahů. MS nijak nezakrývají svůj křesťanský základ, ale jejich povaha je ekumenická a otevřená i pro lidi, kteří ve víře nežijí. Podstatou MS je přesvědčení, že manželství je vztah, na kterém je nutno pracovat neustále a který se dá stále zlepšovat. 

O tom, co se na kurzech děje, svědectví účastníků, termíny a kontakty na pořadatele se dozvíte na manzelska.setkani.org

 

 

´Kána´

Mezi další iniciativy věnující se manželům a rodinám patří KÁNA -  týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil vodu ve víno“ (Jan 2,1-11)

´Kána´ je příležitostí obnovit manželský svátostný slib, prohloubit svůj vzájemný vztah,  oživit komunikaci v páru nebo hledat Boží vůli pro svou budoucnost.

Více informací naleznete na stránkách Kány.

 

´Manželské večery´

Další nabídkou pro každého, kdo chce své manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná i manželství, která zápasí, jsou ´Manželské večery´. Jde o osm setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách - jako na rande. Po večeři následuje praktická promluva na jedno z témat kurzu. V úplném soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu manželé mají možnost prodiskutovat téma večera nad nabídnutými otázkami.  Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.

Více informací naleznete na stránkách Manželské večery.