Křesťanský festival pro mládež UNITED se letos opět koná! Ve čt 19. 8. - so 21. 8.

Přijeďte, anebo umožněte účast někomu ze svého okolí…

 

První ročník proběhl v roce 2011 ve Vsetíně, v minulém roce účast přesáhla 5500 lidí. Multižánrovost tohoto festivalu se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství.  Po deset let byl dějištěm a domovem festivalu UNITED Vsetín. Festival zde v roce 2011 začal a v následujících letech rostl. Tento rok přichází změna, mění se formát festivalu a UNITED se vydává na cesty. Místo jednoho několikadenního festivalu na jednom místě se bude UNITED konat postupně ve třech městech:

v Plzni čt 19. 8., v Litomyšli v pá 20. 8. a nakonec ve Vsetíně v so 21. 8.

Festival UNITED se letos uskuteční formou jednodenních akcí ve třech městech. Ty proběhnou v plzeňském areálu Škodaland (čtvrtek 19.8.), v zámecké zahradě v Litomyšli (pátek 20.8.) a ve Vsetíně (sobota 21.8.). Kromě hudby (Martin Smith, Timothy, Adonai, Pavel Helan) jsou na programu semináře, promluvy řečníků uniTED (Tomáš Holub, Kateřina Lachmanová, Marek Orko Vácha, Tomáš Hoffmann, David Novák, Ida Pencová), duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 24-7. Další prostor je vyhrazen sportovním a volnočasovým aktivitám, které jsou uzpůsobeny pro každou lokalitu na míru. Programy v jednotlivých místech se mírně liší. Podrobnosti a informace vstupném (např. volný vstup pro rodiče) jsou uvedeny na www.festivalunited.cz. Online předprodej vstupenek končí 16.8.