Lze si něco z myšlenky Fair Trade přinést i do naší společnosti?

Fair Trade není jen o penězích, není jen o výkupní ceně. Potvrzuje se, že Fair Trade je zárukou trvalé udržitelnosti a hlavně posiluje pospolitost komunity. Členové si váží systému, do kterého patří a výhod, které jim přináší. Funguje zde ale i sounáležitost, co se týká ztrát a růstu produkce. Jak to ale můžeme vidět my zde u nás? Můžeme si něco z myšlenky Fair Trade přinést i do naší společnosti?

Na podporu samotného prodeje Fair Trade zboží organizují dovozci a obchodníci řadu akcí. Existují ale i kampaně, které nejsou zcela zištné. Samozřejmě, Fair Trade je o obchodu, to je jeho základní rys. Právě díky zisku může úspěšně fungovat a rozvíjet se už přes 60 let. Ale podívejme se i na jeho hlubší úroveň, jak ji můžeme vidět v České republice.

 

Férová snídaně

V rámci oslav Světového dne pro fair trade, který letos připadá na 12.května, se koná na mnoha místech naší republiky Férová snídaně. Po úspěšném loňském ročníku je zájem o ní rekordní. Je potvrzeno už 56 míst, na kterých se bude letos snídat férově. V Praze na Letné přislíbilo účast už 70 snídajících, ale potěšující je zejména vysoký počet míst po celé zemi, kde se letos k oslavám připojí. Stačí se domluvit se známými a sejít se na příjemnou snídani s Fair Trade potravinami. Třeba pečivo z místní pekárny, marmeládu od babičky a Fair Trade kávu nebo čaj k tomu. Můžete se připojit k Férové snídani ve Vašem městě nebo uspořádat svou vlastní. V takovém případě prosím nezapomeňte na její nahlášení na www.ferovasnidane.cz, ať se o Vás ví.

 

Fairtradová města

Česká národní verze mezinárodní kampaně Fairtradová města oficiálně odstartovala 24. ledna 2011 a těší se velkému zájmu měst i médií. Záštitu převzalo samo Ministerstvo životního prostředí ČR a akci podporuje i Národní síť Zdravých měst ČR. Mezi Fairtradová města se po více než 10 letech řadí už více než 1000 měst ve 23 zemích světa. V České republice mají tento status Litoměřice a Vsetín, ale i další města, která Fair Trade podporují už řadu let, o oficiální uznání svého postoje usilují.

K získání statusu Fairtradového města je potřeba splnit 5 kritérií. Ta se týkají zejména veřejné podpory Fair Trade a zajištění dostupnosti férového zboží ve městě.

Status Fairtradového města posiluje dobré jméno jeho držitele a naplňuje celosvětově uznávané cíle veřejné podpory udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby. Pomocí pozitivního využití kupní síly veřejné instituce nabízí potenciál k mezinárodní spolupráci s dalšími Fairtradovými městy. A právě tak se také informace a zájem o Fairtradová města často šíří.

 

Fairtradové školy

Součástí projektu Fairtradových měst je i kampaň Fairtradové školy, která v České republice odstartovala 24. listopadu 2011. Titul Fairtradové školy mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému a dát tak najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o rozvojové vzdělávání. I zde je stanoveno pět kritérií, zaměřených na dostupnost a medializaci Fair Trade a na vzdělávání v globálních rozvojových tématech.

Školy nezajišťují jen výuku, ale mohou své studenty vést i příkladem. Ukázat témata výuky v praxi a ve volném čase. První dvě školy v České republice s prestižním titulem Fairtradová škola jsou Masarykova ZŠ v Litoměřicích a SŠ a JŠ Volyně.

 

Fairtradové církve a náboženské společnosti

Fairtradové církve a náboženské společnosti jsou nejnovějším velkým projektem podpory Fair Trade v České republice. Přestože nebyl ještě oficiálně spuštěn, již se do něj hlásí řada farností a sborů. I on je součástí širší kampaně Fairtradových měst. Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za lepší svět a Fair Trade je jeden z možných nástrojů. Mezi svými členy mohou šířit osvětu a povědomí o Fair Trade a problémech mezinárodního obchodu. Oficiálním fairtradovým statusem mohou i svému okolí ukázat svou globální odpovědnost a zájem a jít ostatním příkladem.

Bližší informace k uvedeným projektům Vám může poskytnout Fair Trade Centrum s.r.o. www.fairtradecentrum.cz. Největší dovozce a obchod s nejširším sortimentem Fair Trade potravin a rukodělných výrobků v ČR.  

Autor: Aleš Masner