Vyvolil jsem si cestu pravdy. (Žl 119,30) - Biblický citát na dnešní den

9.5.2012, 14:44

Fair Trade žije a roste i v ČR

Lze si něco z myšlenky Fair Trade přinést i do naší společnosti?

Fair Trade není jen o penězích, není jen o výkupní ceně. Potvrzuje se, že Fair Trade je zárukou trvalé udržitelnosti a hlavně posiluje pospolitost komunity. Členové si váží systému, do kterého patří a výhod, které jim přináší. Funguje zde ale i sounáležitost, co se týká ztrát a růstu produkce. Jak to ale můžeme vidět my zde u nás? Můžeme si něco z myšlenky Fair Trade přinést i do naší společnosti?

Na podporu samotného prodeje Fair Trade zboží organizují dovozci a obchodníci řadu akcí. Existují ale i kampaně, které nejsou zcela zištné. Samozřejmě, Fair Trade je o obchodu, to je jeho základní rys. Právě díky zisku může úspěšně fungovat a rozvíjet se už přes 60 let. Ale podívejme se i na jeho hlubší úroveň, jak ji můžeme vidět v České republice.

 

Férová snídaně

V rámci oslav Světového dne pro fair trade, který letos připadá na 12.května, se koná na mnoha místech naší republiky Férová snídaně. Po úspěšném loňském ročníku je zájem o ní rekordní. Je potvrzeno už 56 míst, na kterých se bude letos snídat férově. V Praze na Letné přislíbilo účast už 70 snídajících, ale potěšující je zejména vysoký počet míst po celé zemi, kde se letos k oslavám připojí. Stačí se domluvit se známými a sejít se na příjemnou snídani s Fair Trade potravinami. Třeba pečivo z místní pekárny, marmeládu od babičky a Fair Trade kávu nebo čaj k tomu. Můžete se připojit k Férové snídani ve Vašem městě nebo uspořádat svou vlastní. V takovém případě prosím nezapomeňte na její nahlášení na www.ferovasnidane.cz, ať se o Vás ví.

 

Fairtradová města

Česká národní verze mezinárodní kampaně Fairtradová města oficiálně odstartovala 24. ledna 2011 a těší se velkému zájmu měst i médií. Záštitu převzalo samo Ministerstvo životního prostředí ČR a akci podporuje i Národní síť Zdravých měst ČR. Mezi Fairtradová města se po více než 10 letech řadí už více než 1000 měst ve 23 zemích světa. V České republice mají tento status Litoměřice a Vsetín, ale i další města, která Fair Trade podporují už řadu let, o oficiální uznání svého postoje usilují.

K získání statusu Fairtradového města je potřeba splnit 5 kritérií. Ta se týkají zejména veřejné podpory Fair Trade a zajištění dostupnosti férového zboží ve městě.

Status Fairtradového města posiluje dobré jméno jeho držitele a naplňuje celosvětově uznávané cíle veřejné podpory udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby. Pomocí pozitivního využití kupní síly veřejné instituce nabízí potenciál k mezinárodní spolupráci s dalšími Fairtradovými městy. A právě tak se také informace a zájem o Fairtradová města často šíří.

 

Fairtradové školy

Součástí projektu Fairtradových měst je i kampaň Fairtradové školy, která v České republice odstartovala 24. listopadu 2011. Titul Fairtradové školy mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému a dát tak najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o rozvojové vzdělávání. I zde je stanoveno pět kritérií, zaměřených na dostupnost a medializaci Fair Trade a na vzdělávání v globálních rozvojových tématech.

Školy nezajišťují jen výuku, ale mohou své studenty vést i příkladem. Ukázat témata výuky v praxi a ve volném čase. První dvě školy v České republice s prestižním titulem Fairtradová škola jsou Masarykova ZŠ v Litoměřicích a SŠ a JŠ Volyně.

 

Fairtradové církve a náboženské společnosti

Fairtradové církve a náboženské společnosti jsou nejnovějším velkým projektem podpory Fair Trade v České republice. Přestože nebyl ještě oficiálně spuštěn, již se do něj hlásí řada farností a sborů. I on je součástí širší kampaně Fairtradových měst. Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za lepší svět a Fair Trade je jeden z možných nástrojů. Mezi svými členy mohou šířit osvětu a povědomí o Fair Trade a problémech mezinárodního obchodu. Oficiálním fairtradovým statusem mohou i svému okolí ukázat svou globální odpovědnost a zájem a jít ostatním příkladem.

Bližší informace k uvedeným projektům Vám může poskytnout Fair Trade Centrum s.r.o. www.fairtradecentrum.cz. Největší dovozce a obchod s nejširším sortimentem Fair Trade potravin a rukodělných výrobků v ČR.  

Autor: Aleš Masner

Svatý Václav stál u základů Evropy

(25. 9. 2018) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2018) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2018) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO
(21. 9. 2018) „...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z...

Zapřísáhlá ateistka a feministka, která našla cestu k Bohu. Knižní tip pro vás.

Zapřísáhlá ateistka a feministka, která našla cestu k Bohu. Knižní tip pro vás.
(18. 9. 2018) Autobiografie Angličanky Sally Readové (*1971).