Studujte pro radost zájmové studium

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v akademickém roce 2022/2023 kromě denního studia také „zájmové studium“ v rámci Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Vyhlášené programy, včetně jejich anotací a možnosti přihlášení naleznete na webu www.czv.ktf.cuni.cz. Bližší informace rád poskytne referent Celoživotního vzdělávání Václav Sojka.

Pestrá, zajímavá a různorodá témata 

Pro akademický rok 2022 -2023 jsou vypsány např. tyto tématické okruhy studia

 • V co věří křesťané 
 • Dějiny umění 
 • Církevní a obecné dějiny - středověk
 • Česká novověká literatura (od 17. století k dnešku)
 • Katechetický kurz - 2. ročník
 • Licenciátní studia liturgiky - 2. ročník
 • Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace
 • Kde se zrodila Apokalypsa a co nám dnes má říct?
 • Muzeum zblízka
 • Bible a umělecké dílo
 • Management - podnikání, osobní rozvoj, řízení kolektivu, institucí a firem
 • Liturgická výchova v katechezi
 • Americká muze a galerie

Podrobněji zde