Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22) - Citát z Bible na každý den

Rejstřík témat

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

posedlost

O posedlosti ďáblem mluví především Bible v Novém zákoně, podle něhož je satanova činnost rozmanitá a jejím cílem je zničení Kristova spásonosného díla. Ježíš však přišel právě proto, aby se postavil proti ďáblovi (1 Jan 3,8) a obdařil všechny apoštoly mocí vyhánět ho (Lk 10,17-19). V evangeliích jsou četné popisy posedlých ďáblem; zdá se, že jsou posedlí jedním či více »nečistými duchy« (Mt 12,45), kteří je trýzní (Mk 5, 2-6), kteří mluví jejich ústy (Mk 1,34). Ježíš vykoná řadu uzdravení: v synagoze v Kafarnaum (Mk 1,23-38), v Gerase (Mk 5,1-20), uzdraví nemocného padoucnicí (Mk 9,18-29) a dceru syroféničanky (Mt 15,21-28) atd. Církev podle Ježíšova příkladu provádí proti posedlosti exorcismus (CIC 1172; srov. Kat. 1673).

  • Exorcismus (Kapitola z knihy) Satan a zlí duchové jsou jen tvorové
  • Posedlost (Glosář) Jedním z druhů ďáblova útoku je posedlost. O posedlosti mluvíme tehdy, když se ďábel snaží ovládnout celého člověka. Ovládá tělo, mysl, svobodnou vůli člověka, city. Jedinou součástí vaší osobnosti,…
  • „Zavolal jsem tě jménem“ / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Dva bratři Šimon a Ondřej pod tlakem celníka Matouše bojují se svými daňovými dluhy vůči Římu. Marie Magdalská, která ve vykřičené čtvrti zápasí se svou posedlostí, se setkává s Ježíšem.
  • Exorcismus - kdy? (Otázky a odpovědi) Za jakých okolností se přistupuje k exorcismu? Kdy není exorcismus účinný?
  • Někdy Bohu moc nerozumíme (Téma týdne) Člověk posedlý zlým duchem začal na Ježíše křičet: „Co je ti po nás, Ježíši! Přišel jsi nás zahubit?“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým…
  • On je větší než všechno zlo v našem životě (Téma týdne) Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane, moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane, pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv.…
  • Posedlost - Proč Bůh dopouští takové věci? (Otázky a odpovědi) Dobrý den, Jedna žena mi vyprávěla o zájezdu do Medjugorje. O zázracích, které se tam udály a že se tam cítila skvěle. Zaskočilo mě, když líčila, že při žehnání monstrancí prý tři lidé začali křičet, kněz potom prý vysvětloval, že v těch lidech byl zlý duch a že je Kristus od něho očistil. Od té doby, co mi to řekla, nemůžu v klidu spát. Děsím se, a bojím se, že by se mi mohlo stát něco takového jako (…)
  • Posedlost? (Otázky a odpovědi) Dobrý den, Mám veliký problém s mou čistotou. Mým problémem je masturbace... bez masturbace dokážu být maximálně týden, potom už mě to přemáhá. Je mi sice jen 16, ale já chci bojovat, vždyť jde o těžký hřích... Nejhorší je, že mě úplně všechno kolem mě vzrušuje, a já se tomu nedokážu vyhnout... když se od tohoto hříchu vzdálím o krok, tak se ke mě o dva kroky zase přiblíží... Nevím už si rady... Přemýšlím (…)
  • Setkání Ježíše s Janem Křtitelem / seriál The Chosen (Kapitola z knihy) Po zázraku u rybníka Bethseda je Ježíš pronásledován farizei. Setkává se s Janem Křtitelem a hovoří spolu o Ježíšově poslání. Před očima Jana Křtitele pak Ježíš uzdravuje posedlého.
  • Uzdravení rodových kořenů - slabomyslné blouznění? (Otázky a odpovědi) Poslední dobou je podivně populární kniha Kennetha McAll - Uzdravení rodových kořenů... (např. na radiu Proglas, upozorňuje se na ni i na vašich web. stránkách...). Koupil jsem si ji v domnění, že jde o odbornou publikaci z oblasti psychologie (nebo snad psychiatrie), utrpěl jsem však šok. Pochybný americký seriál "věřte-nevěřte" je proti tomu odvárek z heřmánku. Nemám kontakt na P. Kodeta (napsal (…)

Související štítky:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…