Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

14. 4. 2023, ZMB

Životní křižovatka - rozlišit, jak dál...

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Povolání, boží vůle

Dobrý den, jak může člověk poznat, že to, co doposud dělal, čemu věnoval hodně úsilí a času, bylo to, co dělat měl? Podle čeho lze poznat nějaký "správný" směr v životě? Co když se těsně před cílem objeví okolnosti, které způsobí velké pochybnosti o smyslu toho všeho? Jak najít v poměrně krátké novou motivaci pokračiovat nebo odhodlání se vším praštit? Na jakých základech stavět smysl života?
Děkuji.

Každá krize nás nějak staví do pozice chudého, který pozbyl své jistoty, plány

Milá ,..
Člověku opravdu není lehko, když se něco, do čeho vložil čas, energii a úsilí otřásá v základech a tíží ho řada často protichůdných otázek a možná vzdoru. Zajímavé je, že na konci Vašeho sdělení, které sledem otázek vpravdě je, vysvítá ta nedůležitější, podstatná, která se ptá po základech a smyslu života. To svědčí o tom, že sama již nějak vnímáte, že „životní křižovatka“, jakkoli je náročná, se může ve Vašem životě stát také pramenem požehnání.

Každá krize nás nějak staví do pozice chudého, který pozbyl své jistoty, plány, to, co ho dosud v životě těšilo, či naplňovalo, co dodávalo smysl jeho konání… Každá krize se pak může stát příležitostí sdílet to, co prožíváte s Bohem, který je bohatý a štědrý ve své dobrotě, lásce a milosrdenství a přeje si obdarovat Vás dobrem a pokojem.


„Chudý v potu svého srdce sdílí své bytí“, píše jeden z křesťanských autorů. Pot zde naznačuje, že setkání s Bohem (křesťanská modlitba) je záležitost poměrně klopotná, která nenabízí rychlé odpovědi a rychlá řešení a která z naší strany vyžaduje vytrvalost a snažení. A slovo srdce vyjadřuje, že Bůh chce s námi sdílet opravdu ty nejvnitřnější záležitosti, které mohou být přístupné pouze jemu. Zve nás, abychom si přišli odpočinout u něho, v jeho blízkosti, chce nás ochránit, nasměrovat, vést.

Boží slovo (Bible) nás na nesčetných místech ujišťuje, že právě otevřít své srdce (svůj život) Bohu, dává našemu životu opravdový smysl a vede ke skutečnému štěstí.


Je možné začít krátkým úryvkem z Bible, nejlépe Nového Zákona, z evangelií, věnovat pár minut denně četbě, upřímně svěřit ve chvilce ticha, co Vás tíží, poprosit, aby Vás Bůh stále provázel. Vaše upřímná snaha dělat krůčky na této cestě hledání bude jistě provázena Boží starostlivou péčí. Víra se rodí a posléze posiluje právě z naslouchání Božímu slovu, Bůh k člověku přichází v modlitbě.

Na www.paulinky.cz, www.navrat.cz, www.doron.cz naleznete tipy pro dobrou křesťanskou duchovní četbu (rady k modlitbě, čtení z Písma na každý den i s kratičkým komentářem…) případně můžete přijít do již fungující skupinky křesťanského společenství, pokud máte takovou možnost.
Bůh ať Vám žehná!

Kategorie otázky: Povolání, boží vůle, Osobní krize, nemoc, smrt

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“