Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

23. 8. 2021, sk

Zákaz přijímat svátosti - smím se modlit?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Přeji hezký den, dostala jsem od kněze zákaz přijímat svátosti, protože žiji v těžkém hříchu. Chci se Vás zeptat, zda se smím modlit korunku k Božímu milosrdenství a růženec ke sv. P. Marii o pomoc v mé situaci, nebo se modlit nesmím a mám na Boha raději zapomenout, smířit se s tím, že mi nepomůže?

Dekuji za odpověď.

Žádný hřích není na věky. Bůh ano.

Zdravím Vás, M.
Vážím si důvěry, se kterou jste se na nás obrátila ve své situaci. Věřím, že každý člověk na světě je zván k přátelství s Bohem. On nás pozval k životu a my toto přátelství – zakoušíme, objevujeme a naplňujeme. Modlitba je moment, kdy člověk komunikuje s Bohem. Písmo říká: modlete se stále. Ano, korunku k Božímu milosrdenství, růženec se modlete. Boha modlitbou nikdy neurážíme. Nabízejme mu při ní svůj čas, abychom s ním mohli prožívat přátelství.
Má-li člověk těžkost v určité oblasti morálky, ať se modlí, koná půst, prosí bratry a sestry o modlitbu a možnými cestami, které dovoluje jeho situace, čerpá milosti Boží. V náročné životní situaci je dobré mít nějakého duchovní otce, řeholní sestru, dobrého věřícího, který pomůže projít tímto obdobím.
Věřte, že žádný hřích není na věky. Bůh ano. Bůh je milosrdný a chce, aby člověk zakusil odpuštění a laskavé přijetí.
Bůh Vám žehnej.

Kategorie otázky: Modlitba, Křesťanská etika, hřích

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně