Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5) - Citát z Bible na každý den

21. 2. 2022, kl

Věda vs. Bůh; Okultismus magie, paranormální jevy a záhady

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání smyslu života

Jsem velmi horlivý čtenář, čtu téměř nepřetržitě. Zajímají mě témata jako vesmír, Bůh, magie, posmrtný život, věda, paranormální jevy, záhady. Z knih jsem pochopil, jak nejspíš náš svět funguje. Vím, že občas nahlédnu do knih, které nepatří do obecné četby. Zajímalo by mě, zda jsem poskvrněn hříchem? Nikdy jsem nedělal žádné rituály.

Pro mne bude, je a navždy zůstane Ježíš spasitelem celého lidstva. Ale mám obavy, aby se Bůh na mé studium nedíval jako na ohavnost. Nerad udělal někde chybu, které bych litoval, ale také se nechci připravit o vědomosti. 

Nořit se do některého typu "poznání" může člověka pěkně zamořit, potažmo zavést na scestí

Vážený pane,
díky za Váš dotaz. Cením si Vaší touhy po poznání a porozumění světu; troufnu si říct, že v tomto ohledu zřejmě ani Pán Bůh nevidí problém... Jak kdesi prohlásila sv. Edita Steinová, "kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať to ví, nebo ne".
Rovněž ale správně tušíte, že v dostupné literatuře není vždy krystalická pravda, a stejně tak i v různých filosofiích a pokusech utvořit si nějaký světonázor, od počátku světa až podnes. Některé takové pokusy mohou být velmi zavádějící. Jistě, Bible není učebnice biologie ani kosmologie, ale sděluje nám, kdo jsme před Boží tváří, proč jsme na světě a proč svět ani člověk nejsou dokonalí. Sděluje nám leccos o boji mezi dobrem a zlem, mezi lží a pravdou, mezi světlem a temnotou... Hned jedna důležitá pravda zaznívá v prvních kapitolách Bible - v zahradě Edenu stál kromě stromu života také strom poznání dobrého a zlého: Ke stromu života měl člověk přístup, z něho směl "jíst", ale toho druhého se neměl ani dotýkat. Jinými slovy, kritéria toho, co je dobré a co je zlé, si neurčuje člověk. "Poznat něco" znamená v biblické mluvě "splynout s tím", a zde pramení další problém: Nořit se do některého typu "poznání" může člověka pěkně zamořit, potažmo zavést na scestí. Ježíš sám prohlásil, že ďábel je "lhář a otec lži", navíc je bytostí mnohem inteligentnější než jakýkoli člověk...
A tady možná symbolickou mluvou Bible naráží i na Vaši situaci, jejíž rizika vlastně tušíte. Nebudete-li v Božím světle trochu třídit to, co vstřebáváte, vůbec nemusíte růst v moudrosti a poznání podle Božích hledisek, ba naopak: můžete se Pravdě vzdalovat, a to přes veškeré své úsilí.
Velmi hezký obraz Vaší situace nastínil už J. A. Komenský, v knize Labyrint světa a ráj srdce, když popisuje, jak různí lidé zacházejí s dostupným poznáním a co se s nimi pak děje; nejhůř dopadnou ti, kdo se ládují vším, co jim přijde pod ruku... I touha po poznání může být nemírná, může mít až "bulimické" rysy (vřele doporučuji si tu pasáž Komenského přečíst a zamyslet se nad tím).
Jestli rád čtete, možná by Vám pomohlo nechat si ve výběru radit někým, kdo má velký rozhled, ale je zakořeněný ve víře. A nebylo by špatné prosit Ducha svatého, ať Vás ve Vašem bádání vede: velmi rád takové prosby vyslýchá, najde-li někoho, kdo o jeho vedení stojí.
Přeji vše dobré,...

Linka víry

Kategorie otázky: Hledání smyslu života, Magie, okultismus

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23. 9. 2023) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22. 9. 2023) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu

Nebezpečí magie a ezoteriky - pořad k poslechu
(16. 9. 2023) Martin Beran, než se stal křesťanem, prošel při svém hledání mnohými nebezpečími různých esoterických disciplín.…

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR

Připravuje se: Filmana - první streamovací služba s křesťanskými filmy v ČR
(15. 9. 2023) V ČR vzniká nová nezisková platforma s křesťanskými filmy, dokumenty, seriály nebo pořady pro děti…

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2023) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se…