Vstaň, jdi!                                            (Jon 3,2) - Citát z Bible na každý den

16. 6. 2020, ped

Stvoření člověka Bohem proti učení ve škole

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Výchova, rodiče a děti

Mám 10ti letou vnučku, která dosud nechodila na nábožensví a rodiče ji zatím o víře nijak nepoučili. Dali ji sice pokřtít, ale nic víc. Nechtěla jsem se jim do výchovy plést, ale nakonec jsem se s nimi dohodla, že se ujmu její výchovy ve víře já. S tím souhlasili a tak jsme začali základní modlitbou a čtením z Bible. Již ale při stvoření člověka mi vnučka oznámila, že se zrovna učí o tom, jak se člověk vyvinul z opice. Sice jsem se jí snažila říci, že to tak není, ale neumím asi zdůvodnit, že ve škole nemají pravdu. Jak prosím vysvětlit toto dilema. Děkuji za odpověď a pomoc.

Vážená a milá paní,

ujala jste se potřebného a zodpovědného úkolu pomoci vnučce nalézt vztah k Bohu. A určitě víte, že to je úkol rozsáhlý a nesnadný. Ani téma vývoje vesmíru, našeho světa a stvoření člověka nelze v takovéto odpovědi důkladně rozebrat. Protože neznám přesně ani texty, se kterými ve škole vaší vnučky pracují, pokusím se alespoň o několik poznámek, a přiznávám, že zjednodušujících k tomuto tématu.

1/ Doba, kdy se vědecké poznatky stavěly ideologicky proti víře v Boha, je už za námi. Dnes většina vědců a rozumných lidí s nimi uznává, že přírodní vědy odpovídají na jiné otázky než teologie. Zjednodušeně řečeno: věda zkoumá, jak mohl svět vzniknout a jaké v něm platí přírodní zákony, a teologie se snaží popsat, proč svět vznikl, jaký má život smysl a jaký je jeho cíl. Proto, když vědec zpochybňuje na základě vědeckého zkoumání text Bible, dělá podobnou chybu, jako když teolog vysvětluje na základě textu Bible přírodní zákony.

2/ O tom, že vesmír a náš svět s ním vznikl dlouhým /miliardy let/ vývojem, dnes pochybuje málokdo. Vykládat text Bible o stvoření světa doslovně /za 6 „našich“ dnů/ není na místě. „Boj“ kreacionistů a evolucionistů /a jsou to křesťané na obou stranách/ se již nevede o to, za jak dlouho stvořil Bůh svět, ale jakým způsobem Bůh do vývoje vesmíru a světa vstupuje.

3/ Zjednodušující zprávu o tom, jak se jednoho dne stal z opice člověk, archeologické nálezy nepotvrdily. Ale jak a kdy první člověk nabyl kompetence, které dnes odlišují člověka od ostatních tvorů, věda popisuje jen přibližně. A zde nastupují pro nás křesťany tak důležité informace náboženské. Bůh stvořil člověka ze své nezměrné lásky, dal mu nesmrtelnou duši, svěřil mu celou přírodu a dal mu právo se rozhodovat, a to i v případě, že by to bylo proti samému Stvořiteli. A aby umožnil člověku prožít věčnost v Boží blízkosti, poslal Ježíše, aby nás svou smrtí očistil od hříchu.

4/ Pro křesťana je proto důležité, proč Bůh člověka stvořil, jaký smysl dal jeho životu a jaký s ním má plán. A žádný vědecký objev, byť sebepřekvapivější, nemůže naši úctu k tomuto Stvořiteli plnému lásky ohrozit.

Naučme naše vnoučata se modlit k laskavému, milujícímu, odpouštějícímu, pravému Bohu. Naučme je děkovat, obracet se k Bohu o radu a milovat druhé lidi. A nevyčerpávejme se „boji“ s rádoby vědeckými názory.

Moc Vás povzbuzuji, abyste si na pomoc vzala např. velice čtivě podaný, nově vydaný katechismus pro děti - YOUCAT pro děti 
- pokud byste vnímala, že téma stvoření je pro vnuka mimořádně přitažlivé a nabízí prostor k rozhovorům o Bohu, doporučuji knihu: Kauza Stvořitel pro děti  (Pozor, už se doprodává, není dostupná všude)
Pro Vaši orientaci doporučuji zveřejněné odpovědi k tématu evoluce na našich stránkách. 

Mějte se moc hezky! Ať Vám Pán žehná, posiluje a vede svým Duchem při Vašem svědectví o živém a milujícím Bohu.

Linka víry

P.S.: Nevím, odkud pocházíte, ale zkuste se podívat, zda při Vaší farnosti neprobíhají nějaké akce pro děti, které byste mohla vnučce nabídnout. I to by mohla být jedna z cest, jak ji pomalu uvádět na cestu víry. Modlím se za Vás i za Vaši vnučku.

-redakčně upraveno-

Kategorie otázky: Výchova, rodiče a děti, Evangelizace

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

(21. 2. 2024) Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil…

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21. 2. 2024) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové…

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky

Únorové vydání časopisu IN! pro dívky
(20. 2. 2024) Únor je letos delší o celý jeden den, je totiž přestupný rok. Jak ho prožijeme? A co nás čeká v úplně novém, únorovém…

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.

Světový den sociální spravedlnosti: 20. 2.
(19. 2. 2024) Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být…

Popeleční středa, začátek postní doby

Popeleční středa, začátek postní doby
(13. 2. 2024) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum…