Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

10. 12. 2021, mav

Slib Bohu

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den, měla bych otázku.
Dostala jsem se do situace, kdy jsem měla velkou úzkost kvůli stavu svých dvou blízkých osob. Měla jsem v tu chvíli dojem, že jediný způsob, jak mít jistotu, že mě Bůh vyslyší a opravdu pomůže těmto lidem je nějaký slib/oběť z mojí strany. Myslela jsem si totiž, že když se hodně pokořím a slíbím něco, co je pro mě velmi těžké, tak se Bůh slituje a na oplátku mě vyslyší. Záhy mi došlo, jak nerozvážné to bylo, protože je pro mě opravdu náročné tomu, co jsem řekla dostát. Určitě by bylo skvělé, kdybych to dokázala naplnit, ale ve výsledku mě tento slib spíš velmi svazuje a jsem z celé situace nešťastná. Bohužel už se stalo. Bojím se, že mi Bůh neodpustí, i když mi celá situace je upřímně líto a už jsem se omluvila. Největší strach však mám z toho, že ve výsledku za mé impulzivní sliby budou pykat paradoxně i ti lidé, kterým jsem chtěla pomoci. Protože vím, jak je na sliby Bohu nahlíženo v Bibli vážně, zvláště třeba v knize Kazatel 5:3-5. Proto jsem se o celé situaci chtěla poradit s někým povolanějším, než jsem já.
Moc děkuji

Nezavazujte se k neúnosným břemenům - paralyzují Váš živý vztah s Bohem

Milá ....
Ano, máte pravdu, slib, vyřčené slovo před Bohem je pro člověka velmi zavazující, Bůh je bere vážně.
Nicméně, jak zmiňujete v úvodu svého dotazu, byla jste ve stavu velké úzkosti, což ten Vámi pronesený slib zmírňuje, protože jste jej učinila ne zcela svobodně a možná i ne s plným poznáním všech důsledků.

Doporučuji Vám předložit tuto záležitost knězi ve svátosti smíření a požádat ho, aby závazek z vyřčeného slibu změnil, přizpůsobil tak, abyste byla schopná takovému závazku dostát. Kněz při svátosti smíření tuto pravomoc má.

Boží láska je vůči nám velkorysá a jeho vůle (i když se nám to leckdy nezdá), je to nejlepší pro nás i naše blízké. Jednejte před Bohem svobodně, aniž byste se zavazovala k neúnosným břemenům, která by pak paralyzovala Vás živý vztah s Bohem.

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: sliby

Související texty k tématu:

Jistota křesťanů: Boží věrnost 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.