Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

10. 12. 2021, mav

Slib Bohu

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den, měla bych otázku.
Dostala jsem se do situace, kdy jsem měla velkou úzkost kvůli stavu svých dvou blízkých osob. Měla jsem v tu chvíli dojem, že jediný způsob, jak mít jistotu, že mě Bůh vyslyší a opravdu pomůže těmto lidem je nějaký slib/oběť z mojí strany. Myslela jsem si totiž, že když se hodně pokořím a slíbím něco, co je pro mě velmi těžké, tak se Bůh slituje a na oplátku mě vyslyší. Záhy mi došlo, jak nerozvážné to bylo, protože je pro mě opravdu náročné tomu, co jsem řekla dostát. Určitě by bylo skvělé, kdybych to dokázala naplnit, ale ve výsledku mě tento slib spíš velmi svazuje a jsem z celé situace nešťastná. Bohužel už se stalo. Bojím se, že mi Bůh neodpustí, i když mi celá situace je upřímně líto a už jsem se omluvila. Největší strach však mám z toho, že ve výsledku za mé impulzivní sliby budou pykat paradoxně i ti lidé, kterým jsem chtěla pomoci. Protože vím, jak je na sliby Bohu nahlíženo v Bibli vážně, zvláště třeba v knize Kazatel 5:3-5. Proto jsem se o celé situaci chtěla poradit s někým povolanějším, než jsem já.
Moc děkuji

Nezavazujte se k neúnosným břemenům - paralyzují Váš živý vztah s Bohem

Milá ....
Ano, máte pravdu, slib, vyřčené slovo před Bohem je pro člověka velmi zavazující, Bůh je bere vážně.
Nicméně, jak zmiňujete v úvodu svého dotazu, byla jste ve stavu velké úzkosti, což ten Vámi pronesený slib zmírňuje, protože jste jej učinila ne zcela svobodně a možná i ne s plným poznáním všech důsledků.

Doporučuji Vám předložit tuto záležitost knězi ve svátosti smíření a požádat ho, aby závazek z vyřčeného slibu změnil, přizpůsobil tak, abyste byla schopná takovému závazku dostát. Kněz při svátosti smíření tuto pravomoc má.

Boží láska je vůči nám velkorysá a jeho vůle (i když se nám to leckdy nezdá), je to nejlepší pro nás i naše blízké. Jednejte před Bohem svobodně, aniž byste se zavazovala k neúnosným břemenům, která by pak paralyzovala Vás živý vztah s Bohem.

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: sliby

Související texty k tématu:

Jistota křesťanů: Boží věrnost 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…