Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

22. 12. 2021, pemu

Korejská sekta Shincheonji/ Šinčchondži

Navigace: Katalog dotazů > Náboženství > Náboženství různá

Dobrý den,
půl roku jsem v korejské sektě shincheonji. Byla jsem katoličkou, ale jejich učení se mi zdálo logické. Nyní tam začínám vidět různé nesrovnalosti, které mi vrtají hlavou. Např. scj učí, že Bůh nezničil satana a vystavil Adama a Evu pokušení, protože nevěděl, co se stane. (Jak by Bůh mohl něco nevědět?) Na druhou stranu ale moc nerozumím tomu, proč by Bůh dovolil aby se stalo to vše, co se stalo, kdyby to věděl (když je všemohoucí).
Scj také učí, že Ježíšova oběť je platná až v době Kristova druhého příchodu a tedy celé ty 2000 let v podstatě nic neznamenala (odůvodňují to tím, že lidé stále hřeší, stále umírají, stále neznají Boha apod). Mimo jiné také používají verš z Bible, kde Ježíš říká, že až odejde, nastane tma, kdy nikdo nebude moci pracovat, aby ukázali, že žádná nynější církev nemá dobrý obraz Boha a nezná pravý výklad Bible.

Chtěla bych se zeptat na Váš názor, protože se nyní rozhoduji zda v scj zůstat či ne.
Děkuji

Vážená N.,

děkuji za Vaši otázku a důvěru, se kterou se na nás obracíte. Líbí se mi, že si kladete takovéto otázky a nechcete všemu uvěřit slepě. Nicméně předpokládám, že Vás nepřekvapí, když nebudu příliš pozitivní ohledně náboženské skupiny Shincheonji a že se v jejím případě nevyhnu pojmu sekta, který jste v této souvislosti sama použila. Nejde totiž jen diskutovat nad Biblí, aniž bychom zkoumali celkové charakteristiky a ovoce dané náboženské skupiny. A chování i náboženské učení této skupiny naplňuje charakteristiky sekt jak z hlediska sociologického, tak i teologického.

Ze sociologického pohledu je sektou, protože jí charakterizuje snaha se uzavírat do svého světa, odmítat jiné náboženské tradice a především manipulovat s vlastními členy. Vytváří atmosféru, která vypadá jako přijímající a atraktivní, ale ve skutečnosti je neupřímná, protože není plně transparentní a nekomunikuje plnou pravdu o sobě a svém učení. Svá náboženská přesvědčení nejdříve skrývá a teprve postupně „dávkuje“ tak, aby se zájemci, které získává především mezi křesťany různých církví, nedozvěděli hned všechny skutečnosti. Nejdříve se snaží člověka získat emočně a pak teprve vyjevuje svou plnou pravdu. Mezitím však postupně člověka odpoutá od jeho přirozených vazeb a učiní ho na sobě závislým.

Z dosavadní zkušenosti v Evropě vyplývá, že většina členů Shincheonji z výše uvedených důvodů po několika letech opustí, nicméně se pak u nich v mnoha případech projeví problémy sociálního a psychologického charakteru. Pokud je totiž osoba sociálně připoutaná ke skupině a původní vztahy byla postupně donucena opustit, obtížně se pak vrací a hledá své místo ve společnosti. Z důvodu manipulativního prostředí se u mnoha projeví frustrace a psychické problémy ve formě pocitů viny a depresí, ze kterých se pak musí nějakou dobu dostávat a v řadě případů vyhledat lékařskou pomoc. Jistě jste si již něco přečetla, ale cenné informace jsou k nalezení například zde:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rodiny-zachranit-divky-z-korejske-cirkve-sincchondzi/r~f20d6f5c385b11ea82ef0cc47ab5f122/

Z teologického pohledu lze o Shincheonji hovořit jako o sektě především proto, že své učení staví na deformaci křesťanské věrouky. Vytrhuje určité pravdy z kontextu židovsko-křesťanské tradice a ignoruje, či dokonce démonizuje, dosavadní víru lidí těchto tradic. Bibli používá jako nástroj k ospravedlnění svého nebiblického učení a jako jiné sekty v ní nehledá skutečné Boží sdělení. Spíše se snaží vybírat jen ty části, které se jí hodí a vytrhuje pasáže z biblického kontextu tak, aby podpořily její náboženské učení. K tomu se jí hodí zejména kniha Zjevení svatého Jana, což je kniha velmi složitá a nelze ji vykládat bez patřičného chápání židovské náboženské kultury a ranně křesťanské situace. Vždycky je problémem, když si někdo Bibli vykládá, aniž by respektoval kontext jejího vzniku a bez spojení s jejím zdrojem. Bible nespadla z nebe, ale vznikala postupně v prostředí konkrétních židovských a později církevních společenství, které ji předávaly dál a měly tedy logicky předpoklady jí rozumět a vykládat.

Nestačí umět nazpaměť konkrétní biblické citáty, jak to dělají agitátoři sekt. A působí nevěrohodně, když po tisících letech nějaké duchovní tradice přijde osoba jako je Man-hee Lee s argumentací, že Bibli dosud nikdo nerozuměl a on je ten, kdo ji teprve pochopil, kdo rozluštil její šifru. Takových osob a skupin, které hlásaly podobné skutečnosti, vzniklo a později zaniklo mnoho. Zejména ve Spojených státech a později i v nových demokraciích, jako je Jižní Korea. Není náhodou, že vznikají hlavně v zemích, které jsou společensky mladé a nemají takový kontakt s delší duchovní tradicí a z ní vyplývající schopností vnímat hlubší kontext. Ostatně představa, že Bůh nechá tisíce let lidstvo v temnotě, aby svou pravdu náhle vyjevil nějakému člověku až v současné době, působí nevěrohodně a troufám si říci i nepokorně. Celá židovská i křesťanská tradice jsou přece prostoupené upřímným duchovním hledáním a zároveň velkými duchovními postavami. Ty jsou však náboženskou skupinou Shincheonji ignorovány, nebo považovány za zbloudilce a zavržené.

Jestli tedy chcete lépe poznávat Bibli, nedoporučuji Vám skupinu Shincheonji. Patří mezi mladé sekty, které pracují s Biblí účelově a odděleně od kontextu, ve kterém vznikla. Chybí jim jak odborný, kulturní a historický kontext, ale zároveň kontinuita působení Ducha svatého. Ignorují fakt, že jí psali představitelé židovské náboženské obce a členové rané církve, jejichž tradice pokračovala v křesťanství dalších staletí. Tuto tradici a kontinuitu působení Ducha svatého v ní nelze prostě ignorovat i přes mnoho lidských nedostatků, které lidé do církevních dějin vnášeli. V tom právě spočívá Boží velikost. Před dvěma tisíci lety si zvolil ke svému vtělení do lidských dějin špinavou betlémskou stáj namísto královských paláců, jak si ostatně budeme znovu připomínat o vánocích. A stejně neváhá přebývat v dějinách a nadále působit skrze církev, i když je složena z hříšných a chybujících lidí.

Přeji Vám moudrost a otevřenost Duchu svatému při Vašem rozhodování.

Kategorie otázky: Náboženství různá

Témata: sekty

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…