Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, mav

Rok sv. Josefa a odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den, ráda bych se vás zeptala na podmínky získání plnomocných odpustků v souvislosti s rokem sv. Josefa. Podmínkám jako takovým rozumím, jen mě zmátla věta: ,,Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.´´ Konkrétně tedy povinnost zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa.

Co to přesně znamená? Pokud tomu dobře rozumím, tak podmínkami jsou - sv. zpověď, eucharistie, modlitba na úmysl papeže, odmítnutí záliby k hříchu, poté rozjímání či modlitba litanií ke svatému Josefu (a jiné předepsané modlitby) + tedy to zúčastnění se akce spojené s Rokem sv. Josefa. Nebo je těmi "akcemi" myšleno právě to rozjímání, litanie apod.? Děkuji moc za odpověď!

Dobrý den,
Je dobře, že se zajímáte o možnosti získání plnomocných odpustků, spojených s vyhlášeným Rokem svatého Josefa. Touto snahou projevujete lásku a důvěru Bohu a církvi a pomáháte těm, kdo to potřebuji. Chápete velmi správně tři základní podmínky pro získání plnomocných odpustků, které platí všeobecně, totiž svátost smíření (říká se, že postačí přijmout ji v okruhu přibližně čtrnácti dnů před nebo po získání plnomocného odpustku), svaté přijímání a jakákoli modlitba na úmysl Svatého otce. Pro získání odpustků, tedy odpuštění důsledků hříchu (škody, kterou hřích způsobil) vyžaduje církev, která je jejich správkyní, aby člověk neměl ani sebemenší zálibu ve hříchu, aby odmítal hřích v jakékoli podobě a toužil žít ve společenství s Bohem. Toto ustanovení jde ruku v ruce s podmínkou přijetí svátosti smíření, ve které hříchů litujeme, odříkáme se jich, vyznáváme se z nich a rozhodujeme se pro život s Bohem, život v milosti.
Tou čtvrtou podmínkou je v tomto případě vyhlášeného Roku svatého Josefa účast na akcích spojených s tímto rokem, jak je stanovuje Apoštolská penitenciárie. Posílám Vám odkaz na dekret uvedené Penitenciárie, kde v odstavcích pod písmeny a) až e) naleznete konkrétní možnosti (například: půlhodinová meditace nad Modlitbou Páně, vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství atd.), přičemž pro ten konkrétní odpustek postačí splnit jednu z uvedených možností. 
Shrnuji tedy podmínky:
1. Svátost smíření a odmítnutí hříchu i záliby v něm
2. Svaté přijímání
3. Modlitba na úmysl Svatého otce
4. Vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství nebo využít jinou nabízenou možnost z dekretu Apoštolské penitenciárie.

Přeji Vám vše dobré, především pevné zdraví a posílám Vám požehnání.
 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: odpustky

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…

Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Český den proti rakovině 15. 5. 2024
(13. 5. 2024) Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti
(10. 5. 2024) Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“