Můj anděl půjde před tebou. (Ex 23,23) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, mav

Rok sv. Josefa a odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den, ráda bych se vás zeptala na podmínky získání plnomocných odpustků v souvislosti s rokem sv. Josefa. Podmínkám jako takovým rozumím, jen mě zmátla věta: ,,Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.´´ Konkrétně tedy povinnost zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa.

Co to přesně znamená? Pokud tomu dobře rozumím, tak podmínkami jsou - sv. zpověď, eucharistie, modlitba na úmysl papeže, odmítnutí záliby k hříchu, poté rozjímání či modlitba litanií ke svatému Josefu (a jiné předepsané modlitby) + tedy to zúčastnění se akce spojené s Rokem sv. Josefa. Nebo je těmi "akcemi" myšleno právě to rozjímání, litanie apod.? Děkuji moc za odpověď!

Dobrý den,
Je dobře, že se zajímáte o možnosti získání plnomocných odpustků, spojených s vyhlášeným Rokem svatého Josefa. Touto snahou projevujete lásku a důvěru Bohu a církvi a pomáháte těm, kdo to potřebuji. Chápete velmi správně tři základní podmínky pro získání plnomocných odpustků, které platí všeobecně, totiž svátost smíření (říká se, že postačí přijmout ji v okruhu přibližně čtrnácti dnů před nebo po získání plnomocného odpustku), svaté přijímání a jakákoli modlitba na úmysl Svatého otce. Pro získání odpustků, tedy odpuštění důsledků hříchu (škody, kterou hřích způsobil) vyžaduje církev, která je jejich správkyní, aby člověk neměl ani sebemenší zálibu ve hříchu, aby odmítal hřích v jakékoli podobě a toužil žít ve společenství s Bohem. Toto ustanovení jde ruku v ruce s podmínkou přijetí svátosti smíření, ve které hříchů litujeme, odříkáme se jich, vyznáváme se z nich a rozhodujeme se pro život s Bohem, život v milosti.
Tou čtvrtou podmínkou je v tomto případě vyhlášeného Roku svatého Josefa účast na akcích spojených s tímto rokem, jak je stanovuje Apoštolská penitenciárie. Posílám Vám odkaz na dekret uvedené Penitenciárie, kde v odstavcích pod písmeny a) až e) naleznete konkrétní možnosti (například: půlhodinová meditace nad Modlitbou Páně, vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství atd.), přičemž pro ten konkrétní odpustek postačí splnit jednu z uvedených možností. 
Shrnuji tedy podmínky:
1. Svátost smíření a odmítnutí hříchu i záliby v něm
2. Svaté přijímání
3. Modlitba na úmysl Svatého otce
4. Vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství nebo využít jinou nabízenou možnost z dekretu Apoštolské penitenciárie.

Přeji Vám vše dobré, především pevné zdraví a posílám Vám požehnání.
 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: odpustky

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2023) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2023) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením

Mnichovská dohoda zavalila bezpočet lidí nepopsatelným utrpením
(28. 9. 2023) Násilí a bezpráví zasadilo těžké rány a zanechalo hořkost. Všeho toho velice lituji, naplňuje mě to smutkem a hluboce se…

Svatý Václav je voják i světec

Svatý Václav je voják i světec
(27. 9. 2023) Odhodlaně třímá svůj meč, přitom si ale válku nepřeje.

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí
(26. 9. 2023) Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Seminář "Otcovo srdce"

Seminář "Otcovo srdce"
(26. 9. 2023) Praktický seminář o Otcově Boží lásce s názvem „Otcovo srdce“ proběhne ve dnech…