Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 9,13) - Citát z Bible na každý den

21. 7. 2021, mav

Rok sv. Josefa a odpustky

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Dobrý den, ráda bych se vás zeptala na podmínky získání plnomocných odpustků v souvislosti s rokem sv. Josefa. Podmínkám jako takovým rozumím, jen mě zmátla věta: ,,Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.´´ Konkrétně tedy povinnost zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa.

Co to přesně znamená? Pokud tomu dobře rozumím, tak podmínkami jsou - sv. zpověď, eucharistie, modlitba na úmysl papeže, odmítnutí záliby k hříchu, poté rozjímání či modlitba litanií ke svatému Josefu (a jiné předepsané modlitby) + tedy to zúčastnění se akce spojené s Rokem sv. Josefa. Nebo je těmi "akcemi" myšleno právě to rozjímání, litanie apod.? Děkuji moc za odpověď!

Dobrý den,
Je dobře, že se zajímáte o možnosti získání plnomocných odpustků, spojených s vyhlášeným Rokem svatého Josefa. Touto snahou projevujete lásku a důvěru Bohu a církvi a pomáháte těm, kdo to potřebuji. Chápete velmi správně tři základní podmínky pro získání plnomocných odpustků, které platí všeobecně, totiž svátost smíření (říká se, že postačí přijmout ji v okruhu přibližně čtrnácti dnů před nebo po získání plnomocného odpustku), svaté přijímání a jakákoli modlitba na úmysl Svatého otce. Pro získání odpustků, tedy odpuštění důsledků hříchu (škody, kterou hřích způsobil) vyžaduje církev, která je jejich správkyní, aby člověk neměl ani sebemenší zálibu ve hříchu, aby odmítal hřích v jakékoli podobě a toužil žít ve společenství s Bohem. Toto ustanovení jde ruku v ruce s podmínkou přijetí svátosti smíření, ve které hříchů litujeme, odříkáme se jich, vyznáváme se z nich a rozhodujeme se pro život s Bohem, život v milosti.
Tou čtvrtou podmínkou je v tomto případě vyhlášeného Roku svatého Josefa účast na akcích spojených s tímto rokem, jak je stanovuje Apoštolská penitenciárie. Posílám Vám odkaz na dekret uvedené Penitenciárie, kde v odstavcích pod písmeny a) až e) naleznete konkrétní možnosti (například: půlhodinová meditace nad Modlitbou Páně, vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství atd.), přičemž pro ten konkrétní odpustek postačí splnit jednu z uvedených možností. 
Shrnuji tedy podmínky:
1. Svátost smíření a odmítnutí hříchu i záliby v něm
2. Svaté přijímání
3. Modlitba na úmysl Svatého otce
4. Vykonat skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství nebo využít jinou nabízenou možnost z dekretu Apoštolské penitenciárie.

Přeji Vám vše dobré, především pevné zdraví a posílám Vám požehnání.
 

Kategorie otázky: Svátosti, zpověď, biřmování, sv. nemocných

Témata: odpustky

Související texty k tématu:

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Téma: narcismus. K poslechu

(17. 9. 2021) Zajímavá série tří pořadů na Radiu Wave

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi

(14. 9. 2021) Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy –…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(12. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)

Guy Gilbert (* 12. září 1935, Francie)
(11. 9. 2021) nekonformní francouzský římskokatolický kněz, který svůj život zasvětil zejména práci s mládeží na okraji...

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA

11.9.2001 byl uskutečněn teroristický útok na USA
(10. 9. 2021) Jak připomínku na smutné výročí 11.9.2001 nabízíme zamyšlení o smrti od NY kaplana hasičů Mychala Judge OFM . Zamyšlení…