Já jsem chléb života. (J 6,35) - Citát z Bible na každý den

10. 7. 2023, ZMB

Půst a pohlavní styk

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Obrácení, uzdravení, proměna

Dobrý den, když mám půst, mohu spát se svým mužem?
Tato otázka mi leží na mysli.

Děkuji pěkně za odpověď.

Milá ...
děkuji za Váš mail a Vaši důvěru. Především Vás chci ujistit, že pokud nám něco takzvaně leží na mysli, tedy se tím vážně zabýváme, a jde-li navíc o to, že se chceme zachovat tak, aby to bylo Pánu Bohu milé a nás samotné to posvěcovalo a vedlo ke sjednocení s Bohem, je takový postoj zajisté velmi cenný v Božích očích. Toto vědomí nás může osvobodit od tísně a strachu, že nemáme jistotu, zda se v konkrétní věci momentálně rozhodujeme zcela vhodně. Může se stát, že i delší dobu neseme břemeno „hledání a tápání“.


Dovoluji si začít slovem k postním úvahám, k „askezi“:


Svatý Cyril píše o tvůrčím úsilí pozitivního asketismu (rozhodnutí, čin marnotratného syna, z Lk 15, 17-20; vstal a šel ke svému otci), který propojuje lidské jednání s Božím. Jakkoliv syn ve své bídě nemá zhola nic, jen své hříchy, vrhá se do otcovy náruče. Právě toto činí pozvaného člověka vyvoleným. A sv. Makarius učí, že nebude-li tento pozitivní asketismus rozvíjen hned od počátku a nebude-li předcházet asketismu negativnímu, normativnímu a disciplinárnímu, nebude tento druhý asketismus k ničemu. V předvečer Velkého postu zaznívá moudré varování: „Ďábel nejí, nepije a nežení se, a přesto tento největší asketa není méně ďáblem…“
„Prostředky – půst, bdění…, vztahujme k základnímu cíli: čistotě srdce, jíž je láska“ (sv. Kassián).
Tyto krásné texty přináší světlo do našeho duchovního cvičení a úsilí a jsou pomocí v orientaci a uvědomění si, co jsou prostředky a co cíl, neboť se snadno necháme zmást.
Čistota srdce přichází s klaněním se Bohu, s radostí z Něho, s touhou po Něm a Bůh k nám v modlitbě přichází a naše srdce se odlehčí…
Je také třeba uvážit, že ve Vaší záležitosti, by se zdrženlivost týkala nejen Vás, ale i Vašeho manžela. K tomu si dovolím následující příklad:
Plánujete společné setkání se svým nejbližším. Řekněme oslavu. Protože se postíte, připravíte jako občerstvení chléb a vodu. Jak na to bude reagovat druhá strana? Možná bude naprosto nadšená: („protože se sám postím, přesně tak jsem si to představoval“) a zaplaví nás společná vděčnost a oslava bude nádherná… Ale možná bude rozčarovaná: („Přeci oslava vypadá jinak..“) A i když přijde vysvětlení, přeci může zůstat stín nepochopení, smutku….
Naším cílem je a má být vždy láska (viz texty výše a texty evangelijní), která nás učí dělat krůčky citlivé a milosrdné k sobě i blízkému, tak, jak Bůh jedná s námi.
Velmi se osvědčuje, když naše záměry ohledně půstu (zvláště pak, když nějak ovlivní i moje nejbližší) svěříme svému duchovnímu otci ve svátosti smíření nebo duchovním rozhovoru. Toto konání přináší pokoj do našich úvah a případně podpírá naše rozhodování.
Pán Vám mocně žehnej ve všem Vašem hledání!

Kategorie otázky: Obrácení, uzdravení, proměna, Sexualita v manželství

Témata: askeze, půst

Související texty k tématu:

Postní doba, Popeleční středa

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině
(4. 4. 2024) Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu
(2. 4. 2024) Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho…