Přispějte utlačenému. (Iz 1,17) - Citát z Bible na každý den

13. 8. 2018, maj

Příprava na křest, nevěřící partner a sexuální soužití

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Sexualita předmanželská

Chystám se na křest. Můj přítel věřící není a už nějakou dobu spolu žijeme. Vím, že pokud budu pokřtěná, měli bychom sexuálního života zanechat. Nedovedu si to ale představit… Jak takovou situaci řešit? Vzít se nechceme.... Je to  komplikované. Nevím vlastně, jestli ve vztahu zůstat..  Radši bych měla věřícího partnera. Děkuji za odpověď.

Krásné a zároveň náročné období proměny

Milá …

Chystáte se na křest, gratuluji! Je to krásné a zároveň náročné období. Sama jsem byla pokřtěna v pubertě a mám velmi živě v paměti, jak mi setkání s Kristem a přibližování k církvi měnilo hodnoty a životní styl, jak to pro mne i mé nevěřící okolí bylo mnohdy náročné období proměny.

"Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen...
Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej." (Celý text viz 10. kapitola Matoušova evangelia)

Místy jsem si Ježíši stěžovala, že je příliš náročný, že mne vytrhuje z mého života, že to, co s ním, díky němu a církvi zakouším, změny, které ve mně působí Duch svatý, jsou pro mé blízké ohrožující a nepochopitelné. Ale už tehdy jsem vnímala, co se mi později mnohokrát potvrdilo: Pokud chci lásku ke Kristu postavit nad všechno ostatní a všechno další ve svém životě jí podřídit, bez pnutí a nepochopení od těch, kteří ho (zatím) nepoznávají, se celý ten proces nemůže obejít.

Píšu Vám to proto, abych Vás povzbudila v upřímnému chození s Ježíšem a věrnému zůstávání v jeho blízkosti navzdory dění okolo Vás (a možná někdy i navzdory dění ve Vás). On je pánem všech cest! I každé partnerské...

Jistě se za vztah s partnerem modlíte a nepotřebujete k tomu pobízet, ale přesto: zkuste si zajít na vhodné místo a v tichu přijít před Ježíšovu Tvář, v srdci před ní své partnerství předložit a hledat Kristův pohled na tento svůj vztah. Jak ho vidí Ježíš?

Jako Boží dcera a Ježíšova přítelkyně chci žít tak, aby se to líbilo Bohu, jehož Láska je pro mne nejvyšší hodnotou. Po ní toužím a ji chci ve svém životě zrcadlit.
Líbí se Bohu, že žiju s tímto mužem? Je on tím, kterého pro mne vybral, abych se mu odevzdala a milovala ho, je pro mne tento vztah místem, kde mám celoživotně "zhmotňovat" lásku? Chci se tomuto člověku darovat se vším všudy? A jsem ochotná jej se vším všudy přijmout?
Toto zvažování nemusí být nutně vázáno na společnou víru, i když ta je pro manželství přínosná - právě v hodnotách, které se pak oba manželé snaží uspořádávat podle Ježíšova pohledu na jejich společnou cestu životem, na péči o rodinu, práci apod..

Píšete, že se vzít nechcete a že byste za partnera chtěla věřícího... a že je to komplikované. Nejlépe Vám do vztahu s partnerem vnese světlo Duch svatý, ukáže Vám, jak s ním naložit. Proste jej o to - jedině Duch svatý zná hlubiny Boží, Vaše srdce i srdce Vašeho partnera - je to ten nejlepší rádce.

Co se sexuálního života týče, netroufám si Vám radit žádné konkrétní kroky, na to bych musela znát Vás, partnera a Váš společný příběh. Napsala bych Vám pouze několik podnětů k zamyšlení, berte je, prosím, jako podněty k modlitbě a svému dalšímu zvažování.

Naše těla jsou stvořena k lásce a sebedarování. Tělesné sebedarování se pojí s duševním a duchovním. Jsme jednota všech složek své osobnosti, není možné se rozkouskovat - co se odehrává na jedné úrovni, ovlivňuje dění na jiné. Komu odevzdávám své tělo, s ním se (byť i nevědomky) propojuji na duchovní úrovni a stopa tohoto propojení zůstává, i když se s daným mužem rozejdu. S každým mužem, s nímž máme pohlavní styk, se propojujeme i biologicky na bázi mikrobiomů - předáváme si navzájem své bakterie. Je proto strategické propojit se na všech úrovních až s člověkem, s nímž chci zůstat celý život a s nímž chci počít a vychovávat děti, jemuž chci podle svých sil zrcadlit lásku, kterou má mezi sebou Bůh v Trojici a s kterou se mně ujímá. Vzájemné sebedarování muže a ženy na všech úrovních má velikou hodnotu pro ně samotné i pro svět, proto církev vybízí k předmanželské sexuální zdrženlivosti a pečuje o manželství.

Pokud bych měla sexuální vztah, v kterém nechci setrvávat, snažila bych se z něho vystoupit, nevázat v něm sebe ani daného muže. Přes bolest a nejistotu, kterou to mně i jemu pravděpodobně přinese, bych se nám pokusila dopřát oddělení a svobodu k další cestě, kterou už nepůjdeme společně. Prosila bych Ježíše za rozvázání vnitřních pout, jimiž jsem se s tímto mužem spojila. V Ježíšově moci je rozvázat jakákoli pouta ve všech oblastech naší bytosti a vyhojit vnitřní zranění, která si ze vztahu oba neseme. Děkovala bych Bohu za dar společného času a vše, co jsem skrze daného muže dostala.

Pokud bych měla sexuální vztah, ve kterém bych chtěla setrvat, ale bez tělesného milování, dokud se s partnerem nerozhodneme co a jak společně dál: Modlila bych se za to, sebrala všechnu odvahu a ve vhodné chvíli mu to řekla. Reakci muže by nešlo předvídat, mohla by se pohybovat kdekoli na škále od chápavého přijetí, přes nechápavé ublížené přijetí, dotčenou (sebe)agresi až po rozchod. Byl by to odvážný skok do neznáma, při kterém bych se musela v důvěře spolehnout, že nás oba následným děním provede Ten, který nás oba stvořil a který pro nás oba chce to nejlepší.

Tolik, co mne k Vašemu dotazu napadá... Pokud bych Vám mohla doporučit literaturu k tématu manželství, byla by to kniha Láska a boj od manželů Eldredgeových, a pak Posvátnost manželství od Thomase Garyho, obě jsou výborné.

Modlím se za Vás i Vašeho partnera.

Kategorie otázky: Sexualita předmanželská, Křest dospělých

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně

Duchovní obnova: Uzdravení a duchovní dary s Dr. Mary Healy v srpnu v Brně
(15. 7. 2024) Ve Starez aréně v Brně se ve dnech 9. - 11. srpna 2024 uskuteční duchovní obnova CREDO, která přinese setkání a…

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi

V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi
(12. 7. 2024) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…

Tipy jak ne/odpočívat

(4. 7. 2024) Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření...

Cyril a Metoděj (5.7.)

(3. 7. 2024) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším střediskem…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…