Já jsem dobrý pastýř. (J 10,11) - Citát z Bible na každý den

13. 8. 2018, maj

Předporodní kurzy, hypnoporod...

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Výchova, rodiče a děti

Dobrý den, čekám své první dítě a mám obavy z porodu. Na internetu jsem našla mnoho krásných příběhů o porodu, jak byl pro ženy výjimečným zážitkem, a protože se dokázaly otevřít dítěti a věřit svému tělu, prožily ho téměř bezbolestně (nebo s minimem bolesti).

Kamarádka mi doporučila předporodní kurz, se kterým byla moc spokojená. Chtěla jsem se s manželem přihlásit, ale narazila jsem tam na různé techniky, které mě jako křesťanku znepokojily. Především se jedná o tzv. hypnoporod a další relaxační nahrávky, kde monotónní ženský hlas zpomaleně a přidušeně instruuje, jak se uvolnit. Nerada bych se tam setkala s nějakým nátlakem a pochybnými praktikami, jak uctívat kdoví co...

Neexistuje něco podobného, setkání, kurz, který by vedla věřící žena, v němž by radila ohledně porodu? Nebo se musíme my věřící smířit se strachem z bolesti, protože je o bolestivém porodu v Bibli např. v První knize Mojžíšově? Nebo mám volit kompromis na kurzu hypnoporodu a doufat, že se mi podaří nahradit meditaci a hypnoporod modlitbou?

Jsem z toho zmatená, ale nechce se mi věřit, že jsem jediná křesťanka, která řeší tenhle problém. Těhotenství vidím jako úžasné období a ráda bych se na porod připravila i duchovně, ale nemohu nikde najít žádné materiály nebo zajímavé články... Možná jsem špatná křesťanka, když mi něco uvnitř říká, že i já bych mohla prožít krásný porod bez nejrůznějších bolestivých zásahů lékařů, které se často rutinně provádí... Neměli byste nějaký tip, kontakt na věřící ženu, lékařku, porodní asistentku, která by mi mohla v této oblasti poradit? Nechci navštěvovat klasické předporodní kurzy, slyšela jsem, že mnoho žen zbytečně vystresoval výčet nejrůznějších hrůz a rizik... Předem děkuji za odpověď!

Bolest podle mého názoru k porodu patří, ale jde s ní pracovat

Milá,

jako křesťanskou dulu jste mne potěšila tím, že vnímáte zrození děťátka nejen po stránce tělesné a psychické, ale i duchovní... a že ho v této rovině chcete prožít bez kompromisů.

Je přirozené, že máte z porodu obavy a chcete se na něj co nejlépe připravit. Hledáte jak, zvažujete také kurz hypnoporodu. Duch svatý Vám skrze Vaši intuici napověděl, že pro Vás tato cesta přípravy k porodu není to pravé ořechové. Nechte se jím vést...

Osobně jsem obezřetná ke kurzům, kde se pracuje s hypnotickými relaxacemi, pozitivními afirmacemi apod.. Člověk se při nich uvolňuje a po všech stránkách otevírá - otázkou je komu a čemu (v rovině lidské i duchovní).

Jistě je možné nahrazovat během kurzu techniky, které by se Vám nezdály, paralelní intenzivní modlitbou. Pokud byste přistoupila k tomuto řešení, je třeba počítat s tím, že se v danou chvíli můžete dostat do ohniska duchovního boje, který se u vnímavých lidí někdy zrcadlí i v těle (pocitem tíhy, bolestí hlavy apod.). Benefity kurzu mohou být takové, že Vám bude stát za to setrvat kvůli nim na "horké půdě", nebo také ne. Věřím, že ve spolupráci s Pánem to jistě správně vyhodnotíte.


Jako ženy, které patří Ježíši, můžeme svou sílu hledat u Pána, v jeho veliké moci (viz Ef 6, 10).

Co může být křesťanskou porodní devizou, je právě spolupráce těhotné/rodící ženy (a jejího doprovodu) s Bohem, otevřenost pro Jeho vedení a jednání - odevzdanost. Ta jde o krok dále než  fyzické a psychické uvolnění: Dáváme v ní prostor Dárci života, aby jednal skrze naše tělo a projevil v něm svou moc a vládu nad hmotou, aby se skrze nás oslavil. A věřte, že Stvořitel, v jehož záměru byl vznik nového malého člověka, o nějž se stará už od početí, je rád vítaným členem porodního týmu!

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. (Jan 6, 63)

Pravdivost tohoto slova jsem si při porodech ověřila mnohokrát – např. když se po svolávání Ducha svatého do těla ženy pohnulo zcela "samo" to, co spělo k nutnému lékařskému zásahu. Duch Boží zasáhl dříve, zareagoval na důvěru, s kterou jsme se na něj obrátili.

Někdy je naopak dobré přijmout lékařskou pomoc, nelpět za každou cenu na bezzásahovém běhu porodu. I v tom spočívá umění odevzdanosti a žena, která je takto dokáže uplatnit, může pak hladce projít i císařským řezem a vnímat ho v danou chvíli i zpětně pozitivně.

Bolest u porodu lze vnímat jako požehnanou bolest, která otevírá miminku cestu do světa. Přijatá duševní bolest nám rozšíří srdce a přiblíží ho o kousek do větší podoby s Božím velkým láskyplným srdcem. Přijatá fyzická bolest při porodu otevírá naše tělo i duši pro mateřství – nádherné i náročné povolání. Díky němu se jako ženy opakovaně v životě potkáváme s různými podobami bolesti. Přijde mi strategické postavit se k ní čelem už mateřských začátků - nezříkat se jí, neutíkat před ní, ale přijmout ji, projít jí, nechat se jí proměnit a posílit, dostat se skrz ni do větší blízkosti Ježíši, který se sám bolesti nezříkal.

Je dobré mít na paměti, že bolest při porodu vnímáme jinak než běžnou fyzickou bolest, protože tělo zároveň produkuje vlastní hormonální opiáty k jejímu tlumení. V předporodních kurzech učím ženy mj. jak naslouchat signálům svého těla, starat se o něj a spolupracovat s ním, jak se naučit uvolňovat svaly při porodu, jak k tomu využít vlastní dech, úlevové polohy, vodu, byliny, masáže (to vše velmi pomáhá od pocitu bolesti); jak tišit mysl, která obavami a negativními porodními obrazy, které v ní často bývají, může (před)porodní uvolnění rušit.

Odevzdanost Božímu vedení porodu vřele doporučuji, naučit jí ale nikoho nedokážu - té se každá žena učí/neučí v průběhu celého času, kdy chodí životem se svým Bohem a znovu a znovu mu odevzdává vládu nad různými jeho oblastmi, porodní nevyjímaje.

Pro uvolnění a zvládání bolesti je klíčový pocit bezpečí, který prožíváme ve známém prostředí a s lidmi, jimž důvěřujeme. Pokud je to možné, přizvěte ke svému porodu někoho blízkého a šikovnou dulu nebo soukromou porodní asistentku. K čemu je dobrá dula, pěkně shrnuje jedna má kolegyně (působí též jako terapeutka čínské medicíny, která je pro křesťany nepřijatelná) zde: https://www.dulaolomouc.cz/kdo-je-dula.php

Milá…, mějte, prosím, (nejen) v těhotenství na paměti, že jako Boží dcera máte své bezpečné místo v Boží přítomnosti, která je Vám ve Vašem srdci dostupná kdykoli bez ohledu na vnější podmínky!

Právem se podivujete, že v ČR není k sehnání křesťanská porodní literatura a zajímavé články. Je to tak a je to škoda, snad se to časem změní..

Osobně znám krom sebe (působím na jihu Čech) jen jednu další dulu - křesťanku, v současnosti naplno se věnující vlastní rodině. O dalších dvou vím z doslechu, což rozhodně neznamená, že nás v ČR není víc. Zkuste se poptat mezi svými kamarádkami a známými, možná ji objevíte. Dlužno poznamenat, že v pojetí některých dul se bohužel křesťanství nevylučuje s homeopatií, jógou apod. Pokud objevíte tu svou, prodiskutujte s ní vaše pohledy na věc, abyste věděla, jste-li ve vnitřním souladu.

Pokud byste na základě dobrých referencí spolupracovala s dulou - nekřesťankou , doporučila bych Vám otevřeně jí říci, že jste křesťanka a že takové a takové praktiky jsou pro Vás nepřijatelné. Profesionální porodní průvodkyně by to měla plně respektovat a být Vás schopna doprovodit k porodu bez ohledu na rozdílnost víry.

Co bych Vám velmi doporučila, je navštívit fyzioterapeuta/fyzioterapeutku, kteří se zabývají svaly pánevního dna. Mnoho žen má některá svalová vlákna pánevního dna v letité křeči (spasmu) a jiná zas povolená; šikovný fyzioterapeut pomůže ženě spasmus uvolnit a poté pánevní dno vhodnými cviky posílit (bezhlavé posilování pánevního dna nedoporučuji, případný spasmus může ještě zhoršit). Ženy, které mají pánevní dno v pořádku, se při porodu rychleji a méně bolestivě otevírají, než ženy se spasmem.

Ke sdílení vyhledávejte porodně pozitivně naladěné ženy.Rozhodně se nenechte se vystrašit hrůzostrašnými porodními příběhy - když Vám je někdo bude chtít líčit, směle mu to nedovolte!

Po stránce duchovní se na porod nejlépe připravíte blízkým kontaktem s Bohem, častým bytím v Jeho přítomnosti (v modlitbě jakékoli formy, v přijímání svátostí, v prostém spojováním se s Ním během všednodenních činností, při četbě Písma, v liturgii, v kráse přírody, v umění atd.).

Před porodem můžete poprosit kněze o svátost nemocných (jakkoli porod není nemoc!) a svěřit sebe, miminko, jeho tatínka i všechny okolnosti porodu do přímluv lidí, v které máte důvěru. Pokud je Vám blízká úcta ke svatým, můžete své oblíbené poprosit o asistenci při porodu. Pro inspiraci: v mém základním nebeském porodním týmu jsou Maria - Matka Boží, sv. Zelie a Ludvík Martinovi, sv. Markéta Skotská, bl. Stanislava Leszcynska, sv. Bakhita, sv. Charbel a "všechny svaté ženy, které kdy rodily". Můžete zasvětit sebe i miminko Panně Marii, přijmout medailku Pražského Jezulátka, před porodem se modlit novénu k Dítěti Ježíši - záleží, co je blízké Vaší spiritualitě.

 

Ženská těla jsou stvořena k rození! Abychom hladce prošly porodem, potřebujeme se cítit v bezpečí, uvolnit se a odevzdat se porodnímu dění a Hospodinu. Pak můžeme prožít porod jako silnou proměňující zkušenost, ať už se odehraje kdekoli a jakkoli.

Milá.., modlím se za Vás, Vaše miminko i jeho tatínka. Kéž jste v období těhotenství pod Boží ochranou a prožijete požehnaný porod!

 

Kategorie otázky: Výchova, rodiče a děti, Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země.…

Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

(19. 4. 2024) Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz....…

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu
(15. 4. 2024) Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70.…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(13. 4. 2024) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Podpořte jedinečné poutní místo Lomec
(10. 4. 2024) Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné…