Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19) - Citát z Bible na každý den

27. 4. 2011, kk, mav

Potrat

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hodnota života, bioetika

Dobrý den,
slyšela jsem, že pokud se žena rozhodne a podstoupí potrat, je exkomunikována z církve a případné rozhřešení jí může udělit pouze biskup. Je to, prosím, pravda?
Děkuji.
 

Pravomoc udělit rozhřešení má biskup a jím pověření

Dle kánonu 1398 Kodexu kanonického práva je podstoupení chtěného potratu skutečně vážným hříchem, který je spojen s trestem exkomunikace (vyloučení ze společenství církve). V minulosti  v takovém případě rozhřešení podléhalo diecéznímu biskupovi, nebo pouze jím pověřeným kněžím, většinou na poutních místech.  V rámci Svatého roku Božího milosrdenství (8.12.2015 – 20.11.2016) papež František všem římskokatolickým kněžím umožnil udělovat rozhřešení těm, kdo se dopustili hříchu potratu. Následně toto zvláštní povolení prodloužil  na neomezeně dlouhou dobu (Misericordia et misera čl. 12).

Pravomoc k rozhřešení od provedení potratu mají zpovědníci, když se kajícník vyznává za dobu alespoň jednoho roku, tedy vyzná hříchy za období jednoho roku před konáním svátosti smíření (jakási generální zpověď). Zpovědník pak v rámci slavení svátosti smíření udělí kajícníkovi tzv. „absoluci od cenzury“. Ta se uděluje před svátostným rozhřešením např. slovy: „Z pověření otce biskupa rozhřešuji tě z exkomunikace za provinění umělého potratu – ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Poněvadž nejde o svátost, možno tuto absoluci formulovat i vlastními slovy, pokud smysl zůstane zachován.

Současně papež František v jednotlivých diecézích ustanovil službu misionářů milosrdenství, tj. kněží, jejichž přítomnost a služba má být živým znamením Boží blízkosti k člověku a toho, jak Otec přijímá ty, kteří hledají odpuštění. 

 V apoštolském listu Misericordia et misera, který papež František napsal při příležitosti ukončení Roku milosrdenství, svoje rozhodnutí vysvětluje: “Ze všech svých sil chci znovu zdůraznit, že potrat je těžký hřích, protože ukončuje nevinný život. Avšak se stejnou silou mohu a chci prohlásit, že neexistuje žádný hřích, k němuž by nemohlo proniknout Boží milosrdenství a zničit ho, pokud nachází kající srdce, jež se chce smířit s Otcem. Ať se proto každý kněz stane průvodcem, podporou a útěchou při doprovázení kajícníků na této cestě mimořádného smíření.“

Kategorie otázky: Hodnota života, bioetika

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Kdy je Popeleční středa?

(5. 2. 2023) Datum popeleční středy

Můžu do kostela, když jsem volil Andreje Babiše?

(27. 1. 2023) Dobrý den. Můžu do kostela na Mši Svatou když jsem příznivec Andreje Babiše? Jen aby mi kněz neřekl že mi…

Nechápu proč se modlit za prezidenta

(27. 1. 2023) Musím se zeptat, proč se modlit za nového prezidenta. Nechápu ty blbce, co ho volí.  

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.

Pouť ke sv. Valentinu 11. 2.
(24. 1. 2023) Pouť ke sv. Valentinu je mimořádnou příležitostí, jak prožít v sobotu 11. 2. společný čas od 10.00 do 15.00…

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…