Třetí den bude vzkříšen. (Mt 17,23) - Citát z Bible na každý den

27. 4. 2011, kk, mav

Potrat

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hodnota života, bioetika

Dobrý den,
slyšela jsem, že pokud se žena rozhodne a podstoupí potrat, je exkomunikována z církve a případné rozhřešení jí může udělit pouze biskup. Je to, prosím, pravda?
Děkuji.
 

Pravomoc udělit rozhřešení má biskup a jím pověření

Dle kánonu 1398 Kodexu kanonického práva je podstoupení chtěného potratu skutečně vážným hříchem, který je spojen s trestem exkomunikace (vyloučení ze společenství církve). V minulosti  v takovém případě rozhřešení podléhalo diecéznímu biskupovi, nebo pouze jím pověřeným kněžím, většinou na poutních místech.  V rámci Svatého roku Božího milosrdenství (8.12.2015 – 20.11.2016) papež František všem římskokatolickým kněžím umožnil udělovat rozhřešení těm, kdo se dopustili hříchu potratu. Následně toto zvláštní povolení prodloužil  na neomezeně dlouhou dobu (Misericordia et misera čl. 12).

Pravomoc k rozhřešení od provedení potratu mají zpovědníci, když se kajícník vyznává za dobu alespoň jednoho roku, tedy vyzná hříchy za období jednoho roku před konáním svátosti smíření (jakási generální zpověď). Zpovědník pak v rámci slavení svátosti smíření udělí kajícníkovi tzv. „absoluci od cenzury“. Ta se uděluje před svátostným rozhřešením např. slovy: „Z pověření otce biskupa rozhřešuji tě z exkomunikace za provinění umělého potratu – ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Poněvadž nejde o svátost, možno tuto absoluci formulovat i vlastními slovy, pokud smysl zůstane zachován.

Současně papež František v jednotlivých diecézích ustanovil službu misionářů milosrdenství, tj. kněží, jejichž přítomnost a služba má být živým znamením Boží blízkosti k člověku a toho, jak Otec přijímá ty, kteří hledají odpuštění. 

 V apoštolském listu Misericordia et misera, který papež František napsal při příležitosti ukončení Roku milosrdenství, svoje rozhodnutí vysvětluje: “Ze všech svých sil chci znovu zdůraznit, že potrat je těžký hřích, protože ukončuje nevinný život. Avšak se stejnou silou mohu a chci prohlásit, že neexistuje žádný hřích, k němuž by nemohlo proniknout Boží milosrdenství a zničit ho, pokud nachází kající srdce, jež se chce smířit s Otcem. Ať se proto každý kněz stane průvodcem, podporou a útěchou při doprovázení kajícníků na této cestě mimořádného smíření.“

Kategorie otázky: Hodnota života, bioetika

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína

Festival UNITED v srpnu oživí centrum Vsetína
(8. 8. 2022) Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu…

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

(22. 7. 2022) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)

Čemu mě naučil let na Měsíc (Astronaut J. B. Irwin)
(19. 7. 2022) To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2022) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?

Jaká diskusní témata přinese letošní festival UNITED?
(12. 7. 2022) Ve Vsetíně se v závěru srpna uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické…

Příroda je velkolepá podívaná

(12. 7. 2022) Tato překrásná „kniha“ se otevírá všem – jak malým, tak velkým. V kontaktu s přírodou člověk…