Vložím svůj zákon do jejich nitra. (Jr 31,33) - Citát z Bible na každý den

27. 4. 2011, kk, mav

Potrat

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hodnota života, bioetika

Dobrý den,
slyšela jsem, že pokud se žena rozhodne a podstoupí potrat, je exkomunikována z církve a případné rozhřešení jí může udělit pouze biskup. Je to, prosím, pravda?
Děkuji.
 

Pravomoc udělit rozhřešení má biskup a jím pověření

Dle kánonu 1398 Kodexu kanonického práva je podstoupení chtěného potratu skutečně vážným hříchem, který je spojen s trestem exkomunikace (vyloučení ze společenství církve). V minulosti  v takovém případě rozhřešení podléhalo diecéznímu biskupovi, nebo pouze jím pověřeným kněžím, většinou na poutních místech.  V rámci Svatého roku Božího milosrdenství (8.12.2015 – 20.11.2016) papež František všem římskokatolickým kněžím umožnil udělovat rozhřešení těm, kdo se dopustili hříchu potratu. Následně toto zvláštní povolení prodloužil  na neomezeně dlouhou dobu (Misericordia et misera čl. 12).

Pravomoc k rozhřešení od provedení potratu mají zpovědníci, když se kajícník vyznává za dobu alespoň jednoho roku, tedy vyzná hříchy za období jednoho roku před konáním svátosti smíření (jakási generální zpověď). Zpovědník pak v rámci slavení svátosti smíření udělí kajícníkovi tzv. „absoluci od cenzury“. Ta se uděluje před svátostným rozhřešením např. slovy: „Z pověření otce biskupa rozhřešuji tě z exkomunikace za provinění umělého potratu – ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Poněvadž nejde o svátost, možno tuto absoluci formulovat i vlastními slovy, pokud smysl zůstane zachován.

Současně papež František v jednotlivých diecézích ustanovil službu misionářů milosrdenství, tj. kněží, jejichž přítomnost a služba má být živým znamením Boží blízkosti k člověku a toho, jak Otec přijímá ty, kteří hledají odpuštění. Jejich jména a působiště lze dohledat podle jednotlivých diecézí.

 V apoštolském listu Misericordia et misera, který papež František napsal při příležitosti ukončení Roku milosrdenství, svoje rozhodnutí vysvětluje: “Ze všech svých sil chci znovu zdůraznit, že potrat je těžký hřích, protože ukončuje nevinný život. Avšak se stejnou silou mohu a chci prohlásit, že neexistuje žádný hřích, k němuž by nemohlo proniknout Boží milosrdenství a zničit ho, pokud nachází kající srdce, jež se chce smířit s Otcem. Ať se proto každý kněz stane průvodcem, podporou a útěchou při doprovázení kajícníků na této cestě mimořádného smíření.“

Kategorie otázky: Hodnota života, bioetika

Související texty k tématu:

Odpuštění, smíření:

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…