Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin však ho ze všech vyprostí. (Žl 34, 19) - Citát z Bible na každý den

26. 10. 2020, efu

Poselstvi z La Salette

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,
nedávno jsem na internetu vyhledala  poselství P. Marie z La Salette. Prý ho církev uznala za pravé. Když jsem si ho přečetla, musela jsem konstatovat, že něco takového prostě nemohlo přijít od Boha (Panny Marie).
Co je v tom poselství psané, v mnohém absolutně odporuje realitě, vymyká se zdravému rozumu i zdravé víře a podle mého názoru také odporuje Písmu. Píšete, že když církev schvaluje nějaká soukromá zjevení, říká tím, že v předmětném zjevení není nic, co by bylo v rozporu s Božím zjevením obsaženém v Bibli a apoštolské tradici.

 Můžete mi prosím vysvětlit, jak zapadá do učení církve to, že se ďábel (tj. padlý anděl, démon) může inkarnovat a narodit se v lidském těle? Lasalettské proroctví totiž tohle tvrdí. Tohle není v rozporu s učením církve? S Božím zjevením? 

Nedomníváte se, že by církev měla přehodnotit některá svá stanoviska ohledně některých soukromých zjevení, která v minulosti uznala? 

Děkuji.

Poselství Bolestné Matky i pro naše krušné dny

Milá A.,

stránky, na kterých jste četla Vámi zmiňovanou část poselství, bohužel nejsou relevantním zdrojem informací.  I když úplný výmysl to není - za rozšiřování těchto fantazií může samotná Melánie, příjemkyně zjevení. Ani ona, ani Maximin, druhý svědek zjevení, nebyli schopni rozumně dostát tomu úkolu, kterým je Panna Maria pověřila, a vedle skutečných slov Panny Marie pak rozšiřovali i svoje výmysly. Nicméně jejich první svědectví o setkání s "Krásnou Paní" 19. září 1846 bylo jednoduché a naprosto konzistentní. Celý život ho slovo od slova opakovali, navzdory svým dalším fantaziím. A to je také to, co církev uznala po pečlivém a dlouhém zkoumání za pravdivé a věrohodné. Mimo jiné se tu ukazuje, jak pramálo souvisí zjevení se svatostí či připraveností svědků zjevení. V tomto případě to snad byli ti nejméně vhodní kandidáti z celého širokého kraje. Tím věrohodněji se celá událost musela jevit jejich rodičům, sousedům, farářům a nakonec celé církvi.
Skutečný průběh a obsah zjevení, spolu s vysvětlením jeho poselství, je asi nejlépe popsán na stránkách misionářů saletinů zde:

Je však pravda, že uznání pravosti soukromých zjevení není článek víry a tudíž Vás k víře v ně nic nezavazuje. Uznání pravosti říká jen to, že v daném zjevení nic neodporuje víře ani mravům církve.


V autentickém poselství z La Salette se však můžete pozastavit nad tím, jakým způsobem Krásná Paní mluví k dětem. Kdybychom zkoumali detailně formulace, můžeme najít "podivnosti", na které nejsme z katechismů zvyklí. Důležité však je, že to zafungovalo. Panna Maria nejspíš věděla, ke komu a jak promluvit, aby zachránila místní obyvatele před hladem a věčným zatracením, a její slova byla potvrzena nejen mnohými obráceními zatvrzelých hříšníků, ale i zázraky na místě zjevení. Pod její prostou "venkovskou" mluvou můžeme objevit poselství Bolestné Matky i pro naše krušné dny.


Srdečně
Linka víry
 

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben

Časopis IN! pro dívky na měsíc duben
(8. 4. 2021) Duben, měsíc kdy se už opravdu probouzí jaro. Vítáme vše krásné, nový život, jako by nás sama příroda zvala ke chvále…

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6. 4. 2021) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se kolem mě…

Pár velikonočních tónů...

Pár velikonočních tónů...
(5. 4. 2021) Miluji tě, Ježíši...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru...
(5. 4. 2021) Takový je Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Vždy je možné začít znovu. (odkaz na…

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(4. 4. 2021) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept