Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20) - Citát z Bible na každý den

26. 10. 2020, efu

Poselstvi z La Salette

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,
nedávno jsem na internetu vyhledala  poselství P. Marie z La Salette. Prý ho církev uznala za pravé. Když jsem si ho přečetla, musela jsem konstatovat, že něco takového prostě nemohlo přijít od Boha (Panny Marie).
Co je v tom poselství psané, v mnohém absolutně odporuje realitě, vymyká se zdravému rozumu i zdravé víře a podle mého názoru také odporuje Písmu. Píšete, že když církev schvaluje nějaká soukromá zjevení, říká tím, že v předmětném zjevení není nic, co by bylo v rozporu s Božím zjevením obsaženém v Bibli a apoštolské tradici.

 Můžete mi prosím vysvětlit, jak zapadá do učení církve to, že se ďábel (tj. padlý anděl, démon) může inkarnovat a narodit se v lidském těle? Lasalettské proroctví totiž tohle tvrdí. Tohle není v rozporu s učením církve? S Božím zjevením? 

Nedomníváte se, že by církev měla přehodnotit některá svá stanoviska ohledně některých soukromých zjevení, která v minulosti uznala? 

Děkuji.

Poselství Bolestné Matky i pro naše krušné dny

Milá A.,

stránky, na kterých jste četla Vámi zmiňovanou část poselství, bohužel nejsou relevantním zdrojem informací.  I když úplný výmysl to není - za rozšiřování těchto fantazií může samotná Melánie, příjemkyně zjevení. Ani ona, ani Maximin, druhý svědek zjevení, nebyli schopni rozumně dostát tomu úkolu, kterým je Panna Maria pověřila, a vedle skutečných slov Panny Marie pak rozšiřovali i svoje výmysly. Nicméně jejich první svědectví o setkání s "Krásnou Paní" 19. září 1846 bylo jednoduché a naprosto konzistentní. Celý život ho slovo od slova opakovali, navzdory svým dalším fantaziím. A to je také to, co církev uznala po pečlivém a dlouhém zkoumání za pravdivé a věrohodné. Mimo jiné se tu ukazuje, jak pramálo souvisí zjevení se svatostí či připraveností svědků zjevení. V tomto případě to snad byli ti nejméně vhodní kandidáti z celého širokého kraje. Tím věrohodněji se celá událost musela jevit jejich rodičům, sousedům, farářům a nakonec celé církvi.
Skutečný průběh a obsah zjevení, spolu s vysvětlením jeho poselství, je asi nejlépe popsán na stránkách misionářů saletinů zde:

Je však pravda, že uznání pravosti soukromých zjevení není článek víry a tudíž Vás k víře v ně nic nezavazuje. Uznání pravosti říká jen to, že v daném zjevení nic neodporuje víře ani mravům církve.


V autentickém poselství z La Salette se však můžete pozastavit nad tím, jakým způsobem Krásná Paní mluví k dětem. Kdybychom zkoumali detailně formulace, můžeme najít "podivnosti", na které nejsme z katechismů zvyklí. Důležité však je, že to zafungovalo. Panna Maria nejspíš věděla, ke komu a jak promluvit, aby zachránila místní obyvatele před hladem a věčným zatracením, a její slova byla potvrzena nejen mnohými obráceními zatvrzelých hříšníků, ale i zázraky na místě zjevení. Pod její prostou "venkovskou" mluvou můžeme objevit poselství Bolestné Matky i pro naše krušné dny.


Srdečně
Linka víry
 

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14. 5. 2024) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v…