Tomu, kdo tě prosí, dej. (Mt 5,42) - Citát z Bible na každý den

19. 8. 2019, zdl

Poselství pro Dona Gobbiho - MKH

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,

kdysi jsem četla "modrou knihu" od Dona Sefana Gobbiho, který údajně dostával poselství a proroctví od Panny Marie. Tehdy jsem věřila, že ta poselství jsou opravdu od Panny Marie a nepochybovala jsem o tom. V nedávné době jsem do jeho knihy na internetu opět nahlédla a uvědomila jsem si, že v těch poselstvích něco velmi nehraje. Už jen tyto pasáže nevyplněných proroctví by nás měly varovat:

“Číslo 666 udané třikrát, to znamená násobené třemi, vyjadřuje rok 1998. V tomto dějinném období svobodné zednářství za pomoci kněžského svobodného zednářství uspěje ve svém velikém záměru: postavit modlu nahrazující Krista a církev. Modlu nepravého Krista a nepravé církve. Socha, postavená na počest první šelmě, aby byla uctívána všemi obyvateli země a která svou pečetí označí všechny, kdo budou chtít nakupovat a prodávat, je socha ANTIKRISTOVA. Tak dospějete k vrcholu očisty, velkého protivenství a apostasie. Ta bude všeobecná, protože téměř všichni budou následovat nepravého Krista a nepravou církev. Tak bude otevřena brána ke zjevení člověka nebo samotné osoby ANTIKRISTOVY.” (17.6.1989)

“Potvrzuji ti, že skrze Velké jubileum r. 2000 přijde triumf mého Neposkvrněného
Srdce, jak jsem předpověděla ve Fatimě, a to se uskuteční s Ježíšovým příchodem ve slávě k nastolení jeho království ve světě. Tak nakonec budete moci vidět na vlastní oči nová nebesa a novou zemi.” (5.12.1994)

“Triumf mého Neposkvrněného Srdce se bude krýt s druhým Kristovým příchodem ve slávě, aby všechno učinil nové.” (8.12.1990)

Z těchto poselství vidíme jasně, že se nejednalo o podmíněné proroctví, které Bůh může odvrátit (neboť je tam řečeno jasně, co se stane, a není tam ani náznak toho, že pokud se budeme modlit, stát se to nemusí). Někteří lidé právě mohou namítnout, že proroctví se nevyplnilo, protože lidé se modlili a Bůh ty události oddálil. No jo, beru to, že by mohl negativní události oddálit (i když pochybuji že lidstvo nějak víc konalo pokání), jenže co pak s pozitivním proroctvím, kdy s rokem 2000 mělo dojít k triumfu Mariina Srdce a dokonce k příchodu Pána Ježíše ve slávě? Dále je velmi zvláštní, že by Bůh dával lidém jakákoli data - další věc, která mi říká, abych tyto poselství nepřipisovala Panně Marii. Dále mě v poselství varuje skutečnost, že jsou prostoupena mileniarismem, který církev odsoudila jako blud.

Všechny tyto skutečnosti mi říkají, že poselství pro Dona Gobbiho jsou spíš výplodem jeho soukromé meditace a podvědomí, nebo že vnitřní hlas, který slyšel (a na základě kterého zapisoval poselství), mohl pocházet od úplně jiné bytosti, než je Matka Boží. Také je otázka, jak onen vnitřní hlas slyšel, a jestli si k němu něco nepřidal nebo z něho něco neubral, a jak jej vlastně interpretoval. Nevěřím totiž tomu, že by Bůh nebo Matka Boží uváděli lidi v omyl.

Chci se Vás zeptat, jestli církev k těmto spisům vydala nějaké stanovisko - velmi by mě totiž překvapilo, kdyby se k tomu dosud nevyjádřila.

(Jinak vím, že žádnému soukromému poselství věřit nemusíme, avšak když nás některá vedou k Bohu a k životu z víry, nemusí to být úplně špatně, když jim věříme.)

Předávání poselství je ovlivněno možnostmi vizionáře

Dobrý den, 
hned úvodem musím říci, že s Vámi téměř ve všem souhlasím. Některá tvrzení v knize se zdají být minimálně velmi zvláštní a člověku se nemusí chtít uvěřit, že mají všechna pocházet od Panny Marie. Zvláště uvedené předpovědi týkající se konkrétního času se zdají být nenaplněné.


Stejně tak ale můžete říci, že se nenaplnilo třeba ani tzv. třetí fatimské tajemství (o smrti papeže). Žádná událost, která by přesně odpovídala popisu vizionářů, se neudála. Přesto jsou tato zjevení všeobecně přijímána. Předávání poselství je totiž ovlivněno možnostmi vizionáře a nejedná se o přesný popis neměnné budoucnosti. Podobně to může být i u Stefana Gobbiho, ačkoli on není vizionář, protože pouze slyší vnitřní hlas. K rozhodnutí o povaze poselství z „Modré knihy“ tedy bude nutné důkladné zkoumání, které přísluší Kongregaci pro nauku víry.


Tím se dostávám k bodu, ve kterém se s Vámi neshodnu. Mně by totiž spíš překvapilo, kdyby se církev již oficiálně vyjádřila. Vysvětlím, proč. Oficiální stanovisko k fatimským zjevením z roku 1917 kongregace vydala až v roce 2000.
Zjevení pro dona Gobbiho skončila až v roce 1997 a Stefano Gobbi zemřel relativně nedávno, v roce 2011. Na rozdíl od Fatimy navíc poselství pro dona Gobbiho bylo mnoho a zjevení trvala dlouhé roky. Za tu dobu se také rozrostlo Mariánské kněžské hnutí, které don Gobbi založil, na více než 100 000 kněží a řádově více laiků. Jakékoli vyjádření Kongregace pro nauku víry se tím pádem dotkne velkého množství lidí. Z těchto důvodů se domnívám, že se žádného oficiálního stanoviska v nejbližší době ani nedočkáme.

Pro další četbu doporučuji:
http://www.dingir.cz/archiv/Dingir302.pdf (strana 19)
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-marian-movement-of-priests (anglicky)
Přeji hezký den.

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)