Chraňte se před chamtivostí. (Lk 12,15) - Citát z Bible na každý den

19. 8. 2019, zdl

Poselství pro Dona Gobbiho - MKH

Navigace: Katalog dotazů > Konec světa, vizionáři

Dobrý den,

kdysi jsem četla "modrou knihu" od Dona Sefana Gobbiho, který údajně dostával poselství a proroctví od Panny Marie. Tehdy jsem věřila, že ta poselství jsou opravdu od Panny Marie a nepochybovala jsem o tom. V nedávné době jsem do jeho knihy na internetu opět nahlédla a uvědomila jsem si, že v těch poselstvích něco velmi nehraje. Už jen tyto pasáže nevyplněných proroctví by nás měly varovat:

“Číslo 666 udané třikrát, to znamená násobené třemi, vyjadřuje rok 1998. V tomto dějinném období svobodné zednářství za pomoci kněžského svobodného zednářství uspěje ve svém velikém záměru: postavit modlu nahrazující Krista a církev. Modlu nepravého Krista a nepravé církve. Socha, postavená na počest první šelmě, aby byla uctívána všemi obyvateli země a která svou pečetí označí všechny, kdo budou chtít nakupovat a prodávat, je socha ANTIKRISTOVA. Tak dospějete k vrcholu očisty, velkého protivenství a apostasie. Ta bude všeobecná, protože téměř všichni budou následovat nepravého Krista a nepravou církev. Tak bude otevřena brána ke zjevení člověka nebo samotné osoby ANTIKRISTOVY.” (17.6.1989)

“Potvrzuji ti, že skrze Velké jubileum r. 2000 přijde triumf mého Neposkvrněného
Srdce, jak jsem předpověděla ve Fatimě, a to se uskuteční s Ježíšovým příchodem ve slávě k nastolení jeho království ve světě. Tak nakonec budete moci vidět na vlastní oči nová nebesa a novou zemi.” (5.12.1994)

“Triumf mého Neposkvrněného Srdce se bude krýt s druhým Kristovým příchodem ve slávě, aby všechno učinil nové.” (8.12.1990)

Z těchto poselství vidíme jasně, že se nejednalo o podmíněné proroctví, které Bůh může odvrátit (neboť je tam řečeno jasně, co se stane, a není tam ani náznak toho, že pokud se budeme modlit, stát se to nemusí). Někteří lidé právě mohou namítnout, že proroctví se nevyplnilo, protože lidé se modlili a Bůh ty události oddálil. No jo, beru to, že by mohl negativní události oddálit (i když pochybuji že lidstvo nějak víc konalo pokání), jenže co pak s pozitivním proroctvím, kdy s rokem 2000 mělo dojít k triumfu Mariina Srdce a dokonce k příchodu Pána Ježíše ve slávě? Dále je velmi zvláštní, že by Bůh dával lidém jakákoli data - další věc, která mi říká, abych tyto poselství nepřipisovala Panně Marii. Dále mě v poselství varuje skutečnost, že jsou prostoupena mileniarismem, který církev odsoudila jako blud.

Všechny tyto skutečnosti mi říkají, že poselství pro Dona Gobbiho jsou spíš výplodem jeho soukromé meditace a podvědomí, nebo že vnitřní hlas, který slyšel (a na základě kterého zapisoval poselství), mohl pocházet od úplně jiné bytosti, než je Matka Boží. Také je otázka, jak onen vnitřní hlas slyšel, a jestli si k němu něco nepřidal nebo z něho něco neubral, a jak jej vlastně interpretoval. Nevěřím totiž tomu, že by Bůh nebo Matka Boží uváděli lidi v omyl.

Chci se Vás zeptat, jestli církev k těmto spisům vydala nějaké stanovisko - velmi by mě totiž překvapilo, kdyby se k tomu dosud nevyjádřila.

(Jinak vím, že žádnému soukromému poselství věřit nemusíme, avšak když nás některá vedou k Bohu a k životu z víry, nemusí to být úplně špatně, když jim věříme.)

Předávání poselství je ovlivněno možnostmi vizionáře

Dobrý den, 
hned úvodem musím říci, že s Vámi téměř ve všem souhlasím. Některá tvrzení v knize se zdají být minimálně velmi zvláštní a člověku se nemusí chtít uvěřit, že mají všechna pocházet od Panny Marie. Zvláště uvedené předpovědi týkající se konkrétního času se zdají být nenaplněné.


Stejně tak ale můžete říci, že se nenaplnilo třeba ani tzv. třetí fatimské tajemství (o smrti papeže). Žádná událost, která by přesně odpovídala popisu vizionářů, se neudála. Přesto jsou tato zjevení všeobecně přijímána. Předávání poselství je totiž ovlivněno možnostmi vizionáře a nejedná se o přesný popis neměnné budoucnosti. Podobně to může být i u Stefana Gobbiho, ačkoli on není vizionář, protože pouze slyší vnitřní hlas. K rozhodnutí o povaze poselství z „Modré knihy“ tedy bude nutné důkladné zkoumání, které přísluší Kongregaci pro nauku víry.


Tím se dostávám k bodu, ve kterém se s Vámi neshodnu. Mně by totiž spíš překvapilo, kdyby se církev již oficiálně vyjádřila. Vysvětlím, proč. Oficiální stanovisko k fatimským zjevením z roku 1917 kongregace vydala až v roce 2000.
Zjevení pro dona Gobbiho skončila až v roce 1997 a Stefano Gobbi zemřel relativně nedávno, v roce 2011. Na rozdíl od Fatimy navíc poselství pro dona Gobbiho bylo mnoho a zjevení trvala dlouhé roky. Za tu dobu se také rozrostlo Mariánské kněžské hnutí, které don Gobbi založil, na více než 100 000 kněží a řádově více laiků. Jakékoli vyjádření Kongregace pro nauku víry se tím pádem dotkne velkého množství lidí. Z těchto důvodů se domnívám, že se žádného oficiálního stanoviska v nejbližší době ani nedočkáme.

Pro další četbu doporučuji:
http://www.dingir.cz/archiv/Dingir302.pdf (strana 19)
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-marian-movement-of-priests (anglicky)
Přeji hezký den.

Kategorie otázky: Konec světa, vizionáři

Knižní tip: Jít vlastní cestou - Jeff Goins

Knižní tip: Jít vlastní cestou - Jeff Goins
(9. 10. 2019) Cesta za vlastním posláním je náročná a riskantní, někdy nahání strach, což je důvod, proč ji tak málo lidí…

Naučte se fotografovat, nebo darujte někomu kurz fotografování

Naučte se fotografovat, nebo darujte někomu kurz fotografování
(9. 10. 2019) Přihlašte sebe, nebo třeba někomu darujte fotokurz "Hledání světla" v penzionu Panský dům v Rožmitále pod…

"Mafie mi zabila bratra" říká františkánský kněz

"Mafie mi zabila bratra" říká františkánský kněz
(4. 10. 2019) V dětství františkána Jakuba přišla jedna tragická událost. Přesto našel Boha, který mu začal odpovídat na jeho…

Říjnové číslo časopisu IN!

Říjnové číslo časopisu IN!
(4. 10. 2019) Říjnové číslo vám přináší pestrou paletu článků, rad, zábavy i vychytávek do barevného podzimního počasí.  

Podle koho si zvolil současný papež své jméno ´František´?

(3. 10. 2019) 4. října si v kalendáři připomínáme svátek významné osobnosti křesťanských dějin: sv. Františka z Assisi. K tomuto…

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2019) (odkaz na pastorace.cz)