Vejděte těsnou branou! (Mt 7,13) - Citát z Bible na každý den

10. 8. 2009, stepa

Okultismus v léčitelství - jak ho rozlišit?

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,.... > Magie, okultismus

Dobrý den,
časté dotazy na okultismus a léčitelství mě přiměly více se nad tímto problémem zamyslet. Prosím Vás při hledání pravdy o zodpovězení následujících otázek, ve kterých nemám stále jasno:

* Jaké jsou znaky okultismu při léčitelství a proč? (Mnohokrát jsem četla, že používání např. kyvadélek je znakem okultismu. Ráda bych věděla proč to tak je, a zda se při těchto praktikách člověk musí nutně dotazovat démonických bytostí, nebo zda je možné, že se jedná o komunikaci s pozitivními duchovními bytostmi).

* Může člověku ublížit návštěva léčitele, o kterém neví, že používá okultní praktiky? (když se jedná o člověka, který důvěřuje Bohu a tudíž je Jím chráněn - a např. se dostal do situace, kdy klasická medicína nezabírá). Stačí v tomto případě se odevzdat Bohu a modlit se, aby na něho zlo nepůsobilo, když si není jistý, jakými silami léčitel léčí?

* Jak vidíte dar jasnovidectví?

Prosím Vás o zodpovězení mých otázek. K přemýšlení nad těmito věcmi mně vede touha poznat pravdu a touha pomoci nemocným lidem, když u nich klasická medicína nezabírá. Na jednu stranu bych se bála někomu doporučit léčitele, který by mohl být ve spojení se zlými silami, na druhou stranu bych strašně nerada odradila nemocného člověka od léčitele, který může mít dar léčení od Boha. Proto bych moc ráda uměla v tomto rozlišovat.

Děkuji za vás čas i pomoc.

Vyhledávání léčitele křesťanská víra nedovoluje

Na začátek úvodní úvaha, která je pro hledání odpovědi na Vaše otázky podstatná: podívejme na místo nemoci v životě člověka. Svět nás včetně svých reklam vede k pocitu, že nemoc nepatří k životu a že je třeba se jí jakýmikoliv prostředky co nejrychleji zbavit. Křesťanský pohled se však liší. Nemoc ač nepochází od Boha a Bůh ji nezpůsobuje, může přesto být v životě něčím pozitivním. S nemocí se můžeme naučit žít a pokud ji prožíváme s Pánem, může se stát pro nás i pro naše okolí cestou požehnání (existuje mnoho příkladů, např. nedávno zesnulá Francouzska Martha Robin).

Proto je chybné přesvědčení, že jako křesťané se musíme a máme za každou cenu a jakýmikoliv prostředky nemoci zbavit. Křesťanství říká, že je třeba pečovat o zdraví a usilovat o léčení svých nemocí, a to ´pouze´ dovolenými prostředky. Je třeba vědět, že jsou popsány mnohé případy uzdravení za pomoci zla, jde však pouze o uzdravení dočasné s těžkými následky (často psychického rázu, deprese apod.).

K Vaší první otázce: Víme, že věda přichází se stále novými objevy. Je jisté, že mnoho léčebných metod bude teprve objeveno a mnohé používané metody nejsme schopni přesně vědecky popsat. Jistým znamením, které nám pomůže rozlišit přítomnost okultismu, je objektivní věda. Křesťanům jsou dovolené ty metody léčení a určování diagnóz, kdy můžeme v přirozeném řádu vysvětlit, co vlastně způsobí vyléčení nemoci. V ostatních případech nemáme jistotu, jaké síly za léčbou stojí. Víme, že existuje mnoho metod léčení, u kterých dosud nedovedeme vědecky popsat důvod uzdravení (např. homeopatie). V těchto nejasných případech církev obezřetně zakazuje tyto praktiky využívat, a to i když je možné, že během dalších desetiletí věda metodu přirozeně vysvětlí. Existuje tedy pravidlo: Nevíš-li, kterým duchem se ta která věc nese, nezkoušej ji. Do těchto praktik patří také určování diagnózy a léčení pomocí kyvadla. Křesťanství, které chce chránit člověka, tedy říká, že kyvadlo je zakázanou formou určování diagnózy a léčení.

Ptáte se, zda kyvadlo může znamenat komunikaci s pozitivními duchovními bytostmi. Jako křesťané bychom měli mít jasné přesvědčení, že pozitivní duchovní bytosti, které nežijí na zemi, a křesťan s nimi ´má dovoleno´ komunikovat, jsou vedle Boha pouze andělé a svatí. Bůh skrze církev toto pravidlo moudře ustanovil s přihlédnutím ke slabosti člověka, který není schopen sám ze sebe rozlišit, s kým mimo tento svět vlastně komunikuje. Pro spásu své duše a víru člověk ani s těmito bytostmi komunikovat nepotřebuje. Neexistuje žádné 11. přikázání, které by říkalo: budeš se kyvadlem dotazovat na věci, které nevíš a které potřebuješ vědět ke své spáse.

Další věcí je způsob komunikace: jako křesťané nemáme právo zjišťovat od těchto bytostí nadpřirozeným způsobem žádné informace. Pokud jde o svaté a anděly, máme je prosit o přímluvu a o pomoc v konkrétním životě. Z pastorační praxe víme, že je relativně lehce možné navázat kontakt se světem zla a získávat od něj informace (diagnóza nemoci, způsob léčení, budoucnost). V tom tkví velké pokušení člověka: obrátím se ke světu zla, abych byl uzdraven? Nebo přijmu svoji nemoc, pokud jsem dosud skrze přímluvnou modlitbu nebyl zdraven?

Je tedy více než pravděpodobné, že lidé metodou kyvadla získávají odpovědi skrze komunikaci se zlem. Přestože se v době Krista kyvadla a okultismu hojně užívalo, jeho slova jsou jasná – ´vkládejte ruce na nemocné a uzdravujte je´ (např. Mt 10,8, Lk 10,9). Odpověď tedy zní: dotazovat se bytostí mimo tento svět, a to ani těch, o kterých si myslíme, že jsou dobré, není dovoleno a mívá vážné následky pro duchovní život.

Dostáváme se k otázce jasnovidectví… Jasnovidectví se v křesťanství nazývá darem proroctví nebo poznání. Jedná se o jeden z mnoha darů Ducha svatého. Jde o dar, kdy někdo získá přesvědčení o nějaké věci nebo události (buď budoucí nebo současné), o které se nemohl dozvědět anebo ji poznat přirozeným způsobem, ale zjeví mu to Bůh. Podotýkám, že pokud pochází toto poznání od Boha, člověk se o něj nijak nezapříčiní, na ony věci neptá, ani je nezjišťuje. Jde o výjimečný dar, který je ze svobodné Boží vůle darovaný některým lidem na zemi (např. Padre Pio od Boha obdržel takový dar poznání).
Odpověď tedy zní: Nadpřirozené poznání /v křesťanství dar poznání či proroctví, v magii jasnovidectví/ nemusí být vždy od zlého, ale může být v některých případech od Boha, je však třeba pečlivě rozlišovat.

Na závěr chci zdůraznit: tam, kde nezabírá klasická medicína, je třeba se modlit a ne hledat léčitelství. Bůh nepotřebuje pomoc léčitele na to, aby člověka uzdravil. Může ho uzdravit v jediném okamžiku po přímluvné modlitbě bratří a sester, nebo při přijetí svátosti pomazání nemocných, pokud věří.. Vyhledávání léčitele křesťanská víra nedovoluje. Kdo nevěděl, že je léčen léčitelem, tuto skutečnost však zjistil později, může vyhledat duchovní pomoc a prosit o modlitbu. Způsobená újma bývá menší, než v případě lidí, kteří se nechávají léčit léčitelem vědomě a dlouhodobě. Ale pravidlo zde není možné vytvořit. I po krátkodobém ´léčení´ za pomoci okultismu, a to i bez vědomí pacienta, může dojít k velmi vážným následkům. Modlitba o Boží ochranu zde samozřejmě pomůže, ale není možné dobrovolně podstupovat takové léčení a spoléhat na Boží pomoc.

Vzhledem k tomu, že Váš dotaz je velmi komplexní a značí velký zájem o danou věc, doporučila bych Vám obrátit se vedle linky důvěry také na knihy. Na www.cho.cz a www.vira.cz najdete mnoho dobrých námětů k přemýšlení, na www.kna.cz mnoho knih ke koupi. 

Kategorie otázky: Magie, okultismus, Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED
(24. 6. 2024) Víra.cz ve spolupráci s festivalem UNITED vyhlašují soutěž o vstupenky na festival UNITED, který se uskuteční 22. -…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(23. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2024) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik
(20. 6. 2024) Papež František zveřejnil dopis, který se věnoval životnímu dílu francouzského filozofa a teologa Blaise Pascala.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2024) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.