Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Citát z Bible na každý den

21. 10. 2022, kl

Nezbytnost křtu. Je možné následovat Krista bez křtu?

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Hledání Boha, víry

S úctou vás zdravím a prosím o zodpovězení mé dlouhotrvající otázky. Jsem nepokřtěný a zajímá mě, jestli pro takového člověka má smysl následovat Ježíše Krista, i kdyby prošel celým svým životem bez křtu?

Některé odpovědi, které jsem různě nalezl, byly takové, jiné zase takové. Mě ale zajímá přímo odpověď, jestli má víra smysl, když nepřijmu křest? Po letech hledání v různých směrech (exoterika, magie) se cítím se být přitahován dobrem a ke světlu,  ale mi přijde poněkud divné tvrzení, že by nepokřtěný a znalý Písma neměl naději, i kdyby byl sebelepším člověkem.

Bylo by divné, kdyby nepokřtění "neměli naději"

Milý ...
Máte plně pravdu v tom, že by bylo dost divné, když vyznáváme dobrého a spravedlivého Boha, kdyby kdokoli nepokřtěný prostě "neměl naději, i kdyby byl sebelepším člověkem". Mimo jiné by to znamenalo, že by všichni lidé narození před Kristem (ale i ti, kteří se narodili v zemích, kde převládá jiné náboženství, nebo prostě v nevěřících rodinách) byli ztraceni, ať dělají co dělají... Už apoštol Pavel píše o tom, že Bohu je v každém národě milý ten, kdo usiluje konat, co je správné. A paradoxně vůbec první, komu sám Ježíš Kristus přislíbil nebe, byl zločinec Dismas, který umíral na kříži vedle Ježíše Krista: měl za sebou asi mnohé zlé skutky, a sice se na Krista v posledních chvílích s důvěrou obrátil, ale určitě se nestihl dát pokřtít.
 

Pro každého člověka přichází spása skrze Krista

Na druhou stranu, i ten, kdo Krista nezná, nebude spasen jen pro své dobré skutky, a už vůbec ne pro své znalosti Bible, ale jen díky tomu, že za nás všechny Ježíš Kristus dobrovolně podstoupil smrt na kříži. Každý člověk se bude muset v nějaký moment svého života, případně až při svém přechodu na věčnost rozhodnout, jestli Ježíše Krista za svého Spasitele přijímá nebo ne. A křest je vlastně plným přijetím této Kristovy oběti, především pak přijetí osoby Ježíše Krista, jeho bezpodmínečné lásky k nám (k Vám osobně). Jinak řečeno, křtem se jakoby navazuje neviditelná "pupeční šňůra" se Spasitelem, se Synem Božím Ježíšem Kristem, skrze něhož bylo vše stvořeno a posléze i vykoupeno. On o sobě právem prohlásil, že je Cesta, Pravda a Život, on je pramenem všeho dobra.

Chtít hledat pravdu a konat dobro bez Něho, bez tohoto duchovního napojení na Jeho osobu by připomínalo snahu barona Prášila vytáhnout se sám za vlasy z močálu. Vždyť Bůh Otec svého Syna poslal - a Ježíš tuto misi z lásky dobrovolně přijal, aby svou obětí na kříži přemostil propast, kterou hřích způsobil mezi Bohem a člověkem.

Křest- jednoznačné a radikální NE vůči Zlému a navázání pouta s Bohem

Slovy apoštola Jana - Kristus také přišel, aby "mařil skutky ďáblovy", aby si od satana vzal zpátky, co mu nepatří, především každou lidskou bytost. Křestní slib  obsahuje jednoznačné a radikální NE vůči Zlému a všem jeho svodům, a zároveň jasné ANO vůči Kristu, který je Dobro samo.  Nejde jen o slova, ale o dílo Ducha svatého (Ducha Kristova) ve Vaší duši, o navázání toho hlubokého, velmi reálného pouta s Ježíšem Kristem, potažmo s celou Nejsvětější Trojicí. Duchovní význam křtu lze jen stěží domyslet, po daru života je to asi to nejvzácnější, co může člověk tady na zemi získat... A máte-li Vy za sebou léta hledání všude možně, tím spíš by Váš příklon k dobru měl být jednoznačný a radikální, obsahující jasné NE všemu, co se staví proti Bohu. 


Určitě by Vám pomohlo, kdybyste v tom svém hledání nezůstal osamocený. (Proč na své útraty objevovat Ameriku, která už je objevená...?) V některých městech se občas nabízejí tzv. Kurzy Alfa, kde můžete nezávazně v partě stejně hledajících klást podobné otázky, jakou jste poslal nám, a dozvíte se víc o základních pilířích křesťanství. Případně zkuste najít nějakého zralého křesťana nebo duchovního, kteří by Vám uměli pomoci k dalším krokům, v teorii i praxi. 


Linka víry

Kategorie otázky: Křest dospělých, Hledání Boha, víry

Související texty k tématu:

Spása, spasení

 

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(15. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista - má dvě novinky

The Chosen - online seriál o životě Ježíše Krista -  má dvě novinky
(12. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu o životě Ježíše Krista  "The Chosen" můžete nyní…

Je bůh čůr.k?!

(10. 6. 2024) Je bůh čůr.k, nebo se jenom jako čur.k chová? Omlouvám se za výrazy, ale co jiného napsat o "dobrotivém" bohu,…

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!
(6. 6. 2024) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN! Tak ještě tento měsíc a hurá na prázdniny!:) Aby vám těšení se na horké letní…

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4. 6. 2024) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)