Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10) - Citát z Bible na každý den

22. 7. 2020, peb

Můj táta je v domově pro seniory

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Vztahy dětí k rodičům

Můj táta je už několik let v domově důchodců. Je ležící a trpí demencí. Můj dospělý syn mi navrhuje, abych tátu vzala domů a starala se o něj. Vím, že to myslí dobře, ale na péči o tatínka si netroufám. Navíc bydlíme s manželem v bytě 2+1, který není bezbariérový. Stále přemýšlím, jestli můj postoj není sobecký. Snažím se žít podle Božích přikázání, ale mám pocit, že jsem jako ten bohatý člověk, co nedokázal rozdat svůj majetek chudým...

Nemáme "páchat" dobro jaksi z povinnosti

Dobrý den,
obecně se nedá říci, že umístění nemocného seniora v odborném zařízení je sobecké, každý opravdu nemusí být schopen 24 hodinové péče, která je v podobnýh situacích často nezbytná. Určitě má smysl o tom s manželem pohovořit a třeba se nakonec shodnete na tom, že to např. s pomocí nějaké pečovatelské služby oba chcete s tatínkem doma zvládnout. Jinak by ale asi bylo lepší spíše např. zintenzivnit návštěvy v domově důchodců, než za každou cenu brát tatínka domů. Pamatujme i na to, že "Bůh miluje radostného dárce", nemáme tedy jen "páchat" dobro jaksi z povinnosti.
 

Kategorie otázky: Vztahy dětí k rodičům

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.